EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

8.3.2021 Naiset rauhan puolesta Ehdotusta tukevat: Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/Fredspostens utgivarförening

FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

8.3.2021 Kvinnor för Fred Förslaget understöds av: Konstnärer för Fred (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors och Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.3.2021 Women for Peace – Finland Supporters: Artists for Peace (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors and Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 22.1.2021

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 22.1.2021

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. “Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan. “Ydinasekieltosopimuksesta oletetaan muodostuvan osa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka asettaa normin myös sopimukseen kuulumattomille maille”,…

Vetoomus: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa

Vetoomus: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa

1.12.2020, Rauhanpuolustajat200 tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaistoimijaa https://rauhanpuolustajat.org/vetoomus-aikalisa-ja-uusi-harkinta-havittajahankkeessa/