SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING - FRED MELLAN FOLKEN OCH MED NATUREN

SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING – FRED MELLAN FOLKEN OCH MED NATUREN

Ulla Klötzer Ferdsfestivalen i Österlen, Ruotsi HÄLSNING TILL FREDSFESTIVALEN I ÖSTERLEN 6.-8.8.2021Kvinnor för Fred – Finland Ulla Klötzer

Tšernobyl 35 vuotta – Fukushima 10 vuotta Muistotilaisuus Tuomiokirkon rappusilla ja Senaatintorilla 26.4.2021

Tänä päivänä Tuomikirkon rappusilla ja torilla. Naiset Rauhan Puolesta, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Itkijänaiset, PAND- Taiteilijat rauhan puolesta ja Tulikansa.Julkaissut Naiset Rauhan PuolestaMaanantaina 26. huhtikuuta 2021

EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

8.3.2021 Naiset rauhan puolesta Ehdotusta tukevat: Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/Fredspostens utgivarförening

FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

8.3.2021 Kvinnor för Fred Förslaget understöds av: Konstnärer för Fred (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors och Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.3.2021 Women for Peace – Finland Supporters: Artists for Peace (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors and Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening