Vad står presidenten för?

7.2.2018 Hufvudstadsbladet
Lea Launokari och Pirkko Lindberg

https://www.hbl.fi/artikel/vad-star-presidenten-for

Militaristiska vindar blåser i Östersjöområdet

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 17.10.2017

https://www.hbl.fi/artikel/militaristiska-vindar-blaser-i-ostersjoomradet/

Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen.

Ett tack till Carl Fredrik Sandelin för hans insiktsfulla debattartikel (HBL 15.10).

I samma tidning citeras Stefan Wallin i fråga om Nato. Han säger bland annat ”Det känns som en östlig bris från det förgångna då Rysslands nye ambassadör varnar för ”motåtgärder ifall Finland går med i Nato”.

Det är dock viktigt att veta att det har hotats med ”motåtgärder” även från västligt håll. Då FN samlades för att arbeta fram en konvention om förbud mot kärnvapen spelade Sverige en aktiv roll.

Även de övriga så kallade neutrala länderna i Europa, Irland, Schweiz och Österrike, deltog aktivt i förhandlingarna.

I juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer Lue lisää...

Ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 18.10.2017

https://www.hbl.fi/artikel/ratificera-konventionen-for-ett-globalt-forbud-mot-atomvapen/

Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden.

Den 7 juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer blir juridiskt bindande. Europeiska länder som traditionellt anses neutrala – Irland, Sverige, Schweiz, Österrike – deltog i förhandlingarna och hörde till de 122 nationer som röstade ja till konventionen i FN:s generalförsamling. Finland höll sig utanför och deltog inte i röstningen.

Lue lisää...

Militarismia nukuvan vauvan kuvalla

Mielipidekirjoitus, julkaistu Kalevassa 25.8.2017

Suomi sata juhlii itsenäisenä valtiona olemisen juhlaa turvallisuusteemalla. Nuku rauhassa  -teeman puitteissa on järjestetty eri puolilla Suomea tilaisuuksia, jossa mukana ovat useat turvallisuuteen liittyvät viranomaistahot, pelastuslaitos, palolaitos, poliisilaitos , alan vapaaehtoisjärjestöt, puolustusministeriö ja puolustusvoimat.

Nuku rauhassa -kampanja kohdistuu erityisesti nuoriin.

Me allekirjoittaneet  edustamme kansalaisjärjestöjä tehden työtä sen hyväksi, että maailma olisi turvallinen ilman aseita ja kukaan lapsi ei joutuisi kohtaamaan sodan kauhuja ja tuskaa.

Olemme hämmästyneinä siitä, että kampanjan tunnuksen kuvassa esiintyy vauva, jonka tutti on maalattu armeijanvihreän maastopuvun väriseksi ja kaulassa roikku sinivalkonauha. Kampanjan tunnus on Nuku rauhassa ja nukkuvan vauvakuvan alla on kuvia sotilaista aseineen, armeijan helikopterista ja tulipalon sammuttamisesta.

Mainos Lue lisää...

Vem vågar arbeta för att få Östersjön fri från atomvapen och atomkraft?

Mielipidekirjoitus, Ulla Klötzer, HBL 24.8.2017
https://www.hbl.fi/artikel/vem-vagar-arbeta-for-att-fa-ostersjon-fri-fran-atomvapen-och-atomkraft/

Allt fler fredsforskare och aktiva inom fredsarbetet varnar för att tröskeln för bruk av moderniserade atomvapen har blivit betydligt lägre.

I HBL (18.8) beskriver Elisabeth Holmström Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens kamp mot Fennovoimas planer att bygga en rysk Rosatomreaktor i Pyhäjoki. Hon glömde dock nämna att nätverket redan i december 2014, just innan riksdagen röstade ja till principbeslutet för Fennovoimas byggprojekt, besökte Helsingfors och till Finlands riksdag överlämnade 20 000 personunderskrifter samt 60 underskrifter från organisationer mot projektet. Nätverket besökte även Strålsäkerhetscentralen (Stuk) samt Näringsministeriet för att uttrycka sin oro över projektet. Nätverket har även uppvaktat Finlands ambassad i Stockholm.

Men det är inte endast Nätverket Kärnkraftsfritt Lue lisää...