RENA VÄRLDSHAV, INGA ATOMVAPEN, FRED MELLAN FOLKEN OCH MED NATUREN ÄR INGEN UTOPI

RENA VÄRLDSHAV, INGA ATOMVAPEN, FRED MELLAN FOLKEN OCH MED NATUREN ÄR INGEN UTOPI

30.7.2021 HufvudstadsbladetUlla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/rena-varldshav-inga-atomvapen-fred-mellan-folken-och-med-naturen-ar-ingen-utopi/ Rena världshav, inga atomvapen, fred mellan folken och med naturen är ingen utopi De förorenande och havsmiljöstörande militärövningarna i Östersjön ökar liksom militärbudgeterna i alla Östersjöländer – pengar som kunde lösgöras för miljöprojekt och social rättvisa….

BRETT STÖD FÖR TOPPKONFERENS 2025

7.6.2021 HufvudstadsbladetUndertecknat av organisationer från Finland, Danmark, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. https://www.hbl.fi/artikel/brett-stod-for-ny-toppkonferens-2025/ Brett stöd för ny toppkonferens 2025 Med anledning av president Sauli Niinistös förslag om en ny toppkonferens i ESK-anda (Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen) då…

A new summit in 2025 in CSCE spirit

To the governments and parliaments of Finland and Sweden as well as Denmark, Estonia, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland and Russia The Baltic Sea region 3.6.2021Over 130 non-governmental organisation We, over 130 representatives of non-governmental organizations in the Nordic…

Uusi ETYK-henkinen huippukokous 2025

Suomen ja Ruotsin sekä Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Puolan, Saksan, Tanskan, Viron että Venäjän maiden hallituksille ja eduskunnille Itämeren alue 4.6.2021Yli 130 kansalaisjärjestöä Me allekirjoittaneet yli 130 kansalaisjärjestöä Pohjoismaista ja Itämeren alueen maista suhtaudumme lämpimästi Suomen presidentti Sauli Niinistön erittäin kiireelliseen ja…

Ein neues Gipfeltreffen 2025 im Geiste der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)

An die Regierungen und Parlamente in Finnland und Schweden sowie Deutschand, Dänemark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Russland Ostseeraum, den 3.6.2021 Über 130 Vertreter der Friedens- und Umweltorganisationen Wir, über 130 Vertreter der Friedens- und Umweltorganisationen in den…