KÄRNKRAFT OCH KÄRNVAPEN GÅR HAND I HAND

27.8.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/karnkraft-och-karnvapen-gar-hand-i-hand/ Lea Launokari och Pirkko Lindberg Kärnkraft och kärnvapen går hand i hand Även om världens kärnvapenarsenal har minskat kraftigt sedan 1980-talet, från totalt cirka 70 000 laddningar till dagens cirka 15 000, är kärnvapen fortfarande aktuella. Henrik Immonen…

ATOMKRAFT EN SKAM FÖR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

21.8.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/atomkraft-en-skam-for-ett-demokratiskt-samhalle/ Ulla Klötzer Atomkraft är ingen lösning. Den är storindustrins sataniska verktyg att överföra enorma kostnader och hälsorisker till folket – ett verktyg för industribossar utan moraliska och etiska värderingar. I HBL (Debatt 16.8) konstaterar Henrik Immonen att…

EN SISTA KONSTGJORD ANDNING FÖR ATOMKRAFTEN ÄR INGEN RENÄSSANS

2.8.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/en-sista-konstgjord-andning-for-atomkraften-ar-ingen-renassans/ Ulla Klötzer En sista konstgjord andning för atomkraften är ingen renässans I stället för nybyggen förlängs runtom i världen driftstiden på gamla reaktorer. Effektiviteten skruvas upp till det yttersta för att vrida de sista pengarna ur en utdömd…

Kansainvälinen kannanotto Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle Suomen harjoittamaa ydinvoimapolitiikkaa vastaan.

Lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 21.5.19 kello 12.00 Eduskuntatalossa, lähetystöjen vastaanottotilassa. Tervetuloa! Noin 170 järjestöä/ryhmää/liikettä 79 maasta ovat allekirjoittaneet kannanoton Suomen harjoittamaa ydinvoimapolitiikkaa vastaan. Kannanotossa kiinnitetään huomiota ydinvoiman kalleuteen ja vaarallisuuteen, siihen että ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kannanotossa todetaan, että ydinjäte…

Rösta inte för ökad militär upprustning

15.5.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/rosta-inte-for-okad-militar-upprustning/ Ulla Klötzer Resurserna behövs till att reparera all den miljöförstörelse vi har ställt till med och till mänsklig välfärd, inte krig och förödelse. EU-valet står inför dörren. Nu måste alla som vill värna om fred, och som…