Rauhanjärjestöt huolissaan: ACE2017-sotaharjoitukset lisäävät jännitettä arktisella alueella

Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimat järjestävät yhdessä Arctic Challenge Exercise 2017 -sotaharjoituksen Lapissa 22.5.–2.6.2017.

Suomen tulee pyrkiä omalta osaltaan vähentämään sotilaallisia jännitteitä arktisella alueella. Nato-maiden sotilaskoneiden, muun muassa USA:n B-52-pommikoneen, vierailu Lapissa on väärä signaali suurvaltojen lisääntyneeseen sotilaallisen aktiivisuuteen Suomen lähialueilla. Nato-yhteistyö ei luo lisäturvallisuutta, vaan paras vaihtoehto on sotilaallinen liittoutumattomuus ja Suomen pitäminen suurvaltojen vastakkainasettelun ulkopuolella. Pelkästään Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka ei ole uskottava, emmekä Venäjän ydinohjuksia vastaan voisi myöskään suojautua.

Se, että sotaharjoitukset järjestetään keväällä porojen vasomis- ja lintujen pesimisaikaan, viestii välinpitämättömyydestä Suomea ja koko ihmiskuntaa uhkaavaa ympäristökatastrofia kohtaan. Kesäiseen kukoistukseen valmistautuva herkkä arktinen luonto on Lue lisää...

Mielipide Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen YVA-ohjelmaan

NRP 7.11.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

[email protected]

Diaarionumero: TEM/1308/08.05.01/2016

Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

Mielipide arviointiohjelmasta, lähettäjä Naiset Rauhan Puolesta –liike.

Naiset Rauhan Puolesta –liike esittää, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on minimoitava vuosituhansia säteilevän korkea-aktiivisen jätteen aiheuttamia riskejä. On moraalisesti ja eettisesti tuomittavaa siirtää tuleville sukupolville taloudellista ja teknistä vastuuta energiamuodosta, joka ei ole tuottanut heille mitään hyötyä ja jonka käytöstä he eivät ole olleet päättämässä. Jotta tappavaa korkea-aktiivista ydinjätetaakkaa ei kasvatettaisi vielä raskaammaksi tuleville sukupolville on atomivoiman tuotanto ja korkea-aktiivisten jätteiden tuottaminen lopetettava kokonaan.
Naiset Rauhan Puolesta –liike vaatii että Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa huomioon kaikki ne laajat atomivoimaan liittyvät välittömät ja välilliset ihmiskuntaa ja luontoa vaurioittavat miljooniksi vuosiksi jäävät riskit.

Jätehuolto

Fennovoima Oy:n (jäljempänä Lue lisää...

Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen YVA-selostuksen lausunto NAVA

Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtioneuvosto
Vastaanottaja: [email protected]
Aihe:                DIARIO N.o TEM/1308/08.05.01/2016
Päiväys:          7.11.2016

Lausunto koskien Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen YVA-selostusta

Maailmassa on tuotettu korkea-aktiivista ydinjätettä jo yli 50 vuoden ajan, mutta edelleen lopullinen ratkaisu näiden jätteiden sijoituksesta on jäänyt illuusioksi kaikissa muissa atomivoimaa käyttävissä maissa paitsi Suomessa ja Ruotsissa.

Saksan Ympäristöasioiden asiantuntijaneuvosto (Sachverständigenrat für Umweltfragen) totesi vuonna 2000, ettei tähän asti ole keksitty minkäänlaista luonnontieteellisesti kiistatonta ratkaisua korkea-aktiivisen jätteen turvalliselle loppusijoitukselle. Neuvosto piti tuhansia vuosia kattavan takuun antamista turvallisuudelle “lähes pois suljettuna”.
USA:n tiedeakatemian mukaan käytetty reaktoripolttoaine on pidettävä eristettynä ihmisistä ja ympäristöstä Lue lisää...