Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

8.1.2021 HufvudstadsbladetUlla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/klimatforandringen-och-karnvapenhotet-maste-atgardas/ Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas Skall vi på grund av fraterniseringen med Nato och USA delta i omfattande miljöförstörande militärövningar och uppmålandet av Rysslandshotet med tanke på vårt geopolitiskt synnerligen utsatta läge? President Sauli Niinistös nyårstal…

Antinuclear international call 2018

Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalleMe allekirjoittaneet järjestöt ja liikkeet kaikkialta maailmasta olemme erittäin huolestuneina seuranneet ydinenergian kehitystä Suomessa. Till Finlands president, regering och riksdagVi, de organisationer och rörelser från hela världen som har undertecknat denna appell, har med stor oro…

Poitikerna sviker sina löften

Poitikerna sviker sina löften

10.11.2020, HufvudstadsbladetLea Launokari, Elisabeth Nordgren och Yrsa von Hertzen https://www.hbl.fi/artikel/politikerna-sviker-sina-loften/ Politikerna sviker sina löften Det är på tiden att Finlands regering lösgör sig från kärnvapenmakternas förintelsescenario. På FN:s 75-årsdag i oktober hade 50 länder ratificerat konventionen som förbjuder kärnvapen (Treaty…

Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

8.11.2020, HufvudstadsbladetUlla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/designlivslangden-utgor-ryskt-rulettspel-med-atomkrutdurken/ Situationen i Finland är särskilt riskfylld. I augusti inlämnade Fortum till Arbets- och näringsministeriet ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB) för Lovisas två atomkraftsreaktorer. Programmet inleder ett MKB-förfarande där man bedömer miljökonsekvenserna av reaktorernas fortsatta drift fram…

Loviisan ydinvoimalaitos - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ydinvoimalaitoksen kaupallisen käytön jatkamisesta

Loviisan ydinvoimalaitos – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ydinvoimalaitoksen kaupallisen käytön jatkamisesta

19.10.2020 LAUSUNTO/MIELIPIDE VM/1607/2020: Naiset Atomivoimaa Vastaan – liikeNaiset Rauhan Puolesta -liike