Kansainvälinen kannanotto Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle Suomen harjoittamaa ydinvoimapolitiikkaa vastaan.

Lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 21.5.19 kello 12.00 Eduskuntatalossa, lähetystöjen vastaanottotilassa. Tervetuloa! Noin 170 järjestöä/ryhmää/liikettä 79 maasta ovat allekirjoittaneet kannanoton Suomen harjoittamaa ydinvoimapolitiikkaa vastaan. Kannanotossa kiinnitetään huomiota ydinvoiman kalleuteen ja vaarallisuuteen, siihen että ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kannanotossa todetaan, että ydinjäte…

Rösta inte för ökad militär upprustning

15.5.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/rosta-inte-for-okad-militar-upprustning/ Ulla Klötzer Resurserna behövs till att reparera all den miljöförstörelse vi har ställt till med och till mänsklig välfärd, inte krig och förödelse. EU-valet står inför dörren. Nu måste alla som vill värna om fred, och som…

Nedrustning gynnar miljön och människan

19.4.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/nedrustning-gynnar-miljon-och-manniskan/ Riitta Wahlström och Lea Launokari Klimatkongresserna har inte varit särdeles intresserade av militarismens inverkan på miljön. Det används obegripligt stora summor till upprustning och militär verksamhet. Forskning (Sipri) visar att militärutgifterna i hela världen steg till 1 739…

Fennovoima strålande svepskäl för ryska täckopreationer

25.3.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/fennovoima-stralande-svepskal-for-ryska-tackoperationer/ Ulla Klötzer I Finland har politikerna satsat på en förlegad och farlig energiform. Kommer den nya riksdagen att handla klokare? I HBL (15.3) presenteras en av världens mest respekterade Rysslandexperters Mark Galeottis bok om Rysslands ledning och maffian….

Aseiden riisunta auttaa ympäristöä ja ihmisiä

Asevarusteluun ja sotilastoimintaan käytetään käsittämättömän paljon varoja. Tutkijoiden (SIPRI) mukaan vuonna 2017 militarismiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1739 miljardia US dollaria. Entä jos tämä summa käytettäisiin ilmastonmuutoksen ja köyhyysongelmien ratkaisemiseen?