5G HAR OCKSÅ EN MILITÄR DIMENSION

5G HAR OCKSÅ EN MILITÄR DIMENSION

16.9.2020, HufvudstadsbladetLea Launokari och Elisabeth Nordgren https://www.hbl.fi/artikel/5g-har-ocksa-en-militar-dimension/ 5G har också en militär dimension Enligt militära experter kommer 5G att vara avgörande vid utvecklingen av hypersoniska vapen, inklusive kärnvapen och den nya tekniken kommer att spela en nyckelroll i stridsnätverk. I…

Nordiska länderna bör skriva under FN:s kärnvapenförbud

8.8.2020, HufvudstadsbladetIngeborg Breines, Liss Schanke, Norge, Susanne Gerstenberg, Eva Jonsson, Kirsti Kolthoff , Ewa Larsson, Sverige Ida Harslöf, Jessie Seehuusen, Irene Sorensen, Danmark , Marianne Laxen, Lea Launokari, Finland. https://www.hbl.fi/artikel/nordiska-landerna-bor-skriva-under-fns-karnvapenforbud/ Vi uppmanar och uppmuntrar de nordiska regeringarna att aktivt stimulera…

Dags att anmäla Fortum och Vattenfall – även i Finland

Dags att anmäla Fortum och Vattenfall – även i Finland

19.8.2020, HufvudstadsbladetJan Strömdahl https://www.hbl.fi/artikel/dags-att-anmala-fortum-och-vattenfall-aven-i-finland/ Elektricitet producerad med kärnkraft är inte koldioxidfri om man beaktar produktionens hela livscykel. Ändå används argumentet. För drygt 10 år sedan varnades Eon i Sverige av Konsumentverket för användningen av det missvisande begreppet ”koldioxidfri” kärnkraft. Eon…

Internationellt samarbete – men på vems villkor?

14.8.2020, HufvudstadsbladetUlla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/internationellt-samarbete-men-pa-vems-villkor/ Internationellt samarbete behövs, men avgörande är på vems villkor det sker. Jesper Lindholm utvärderar förtjänstfullt nationalismen och förmågan att tänka globalt (HBL Debatt 12.8). Som evig EU- och Natomotståndare, men även evig förespråkare för globalt samarbete,…

Atomkraft och atomvapen är som siamesiska tvillingar

22.7.2020 HufvudstadsbladetUlla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/atomkraft-och-atomvapen-ar-som-siamesiska-tvillingar/ Det finns mycket gemensamt beträffande atomkraft och atomvapen. Till exempel används den process där man anrikar uran för bränsleproduktion i atomkraftverk också för att göra atomvapen. Matts Roos påstår (HBL Debatt 11.7) att jag ”förvillar läsaren…