Nedrustning gynnar miljön och människan

19.4.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/nedrustning-gynnar-miljon-och-manniskan/ Riitta Wahlström och Lea Launokari Klimatkongresserna har inte varit särdeles intresserade av militarismens inverkan på miljön. Det används obegripligt stora summor till upprustning och militär verksamhet. Forskning (Sipri) visar att militärutgifterna i hela världen steg till 1 739…

Fennovoima strålande svepskäl för ryska täckopreationer

25.3.2019 Hufvudstadsbladethttps://www.hbl.fi/artikel/fennovoima-stralande-svepskal-for-ryska-tackoperationer/ Ulla Klötzer I Finland har politikerna satsat på en förlegad och farlig energiform. Kommer den nya riksdagen att handla klokare? I HBL (15.3) presenteras en av världens mest respekterade Rysslandexperters Mark Galeottis bok om Rysslands ledning och maffian….

Aseiden riisunta auttaa ympäristöä ja ihmisiä

Asevarusteluun ja sotilastoimintaan käytetään käsittämättömän paljon varoja. Tutkijoiden (SIPRI) mukaan vuonna 2017 militarismiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1739 miljardia US dollaria. Entä jos tämä summa käytettäisiin ilmastonmuutoksen ja köyhyysongelmien ratkaisemiseen?

Världen behöver en stark fredskultur

1.2.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/varlden-behover-en-stark-fredskultur/ Lea Launokari Världen behöver en stark fredskultur Dagens massanfall och frontkrig inte längre ekonomiskt lönsamma och dagens krig har i allt större utsträckning flyttats till nätet. Ronny Rönnqvist skriver (HBL 23.1) att ”Ingen sunt tänkande människa, allra minst…

Alla militära utsläpp är farliga

17.1.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/alla-militara-utslapp-ar-farliga/ Lea Launokari Alla militära utsläpp är farliga För de 7–10 miljarder euro som Finland har planerat att använda för att köpa nya jaktplan kunde mycket göras för att förhindra klimatförändringens framfart. ”Hur fredsälskande än en stat är kan…