Världen behöver en stark fredskultur

1.2.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/varlden-behover-en-stark-fredskultur/ Lea Launokari Världen behöver en stark fredskultur Dagens massanfall och frontkrig inte längre ekonomiskt lönsamma och dagens krig har i allt större utsträckning flyttats till nätet. Ronny Rönnqvist skriver (HBL 23.1) att ”Ingen sunt tänkande människa, allra minst…

Alla militära utsläpp är farliga

17.1.2019 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/alla-militara-utslapp-ar-farliga/ Lea Launokari Alla militära utsläpp är farliga För de 7–10 miljarder euro som Finland har planerat att använda för att köpa nya jaktplan kunde mycket göras för att förhindra klimatförändringens framfart. ”Hur fredsälskande än en stat är kan…

Ge de unga hopp om en fredlig samvaro på jorden

29.12.2018 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/ge-de-unga-hopp-om-en-fredlig-samvaro-pa-jorden/ Lea Launokari GE DE UNGA HOPP OM EN FREDLIG SAMVARO PÅ JORDEN  Vi behöver undervisning i konfliktlösning i våra skolor på alla nivåer i stället för att uppvakta försvarsmaktens parader. I HBL (12.12) bekymrar sig Sven-Erik Weber över…

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

18.12.2018 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/vapenindustrins-framfart-anledning-saga-nej-till-fordjupad-militarisering/ Ulla Klötzer Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering Överlevnadsfrågan för Finland och resten av världen är inte försvarsövningar och upprustning utan fattigdom och klimatförändring! I HBL (11.12) konstaterar Sture-Christian Eklund mycket riktigt att Porkala utnyttjades av…

Ur askan i elden - det är Finlands situation i dag

Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag

26.11.2018 Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/finland-saknar-ledare-som-begriper-att-fredsframjande-ar-en-overlevnadsfraga/ Ulla Klötzer Finland saknar ledare som begriper att fredsfrämjande är en överlevnadsfråga Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag! I HBL (14.11) försvarar Sture-Christian Eklund och Ronny Holmqvist Finlands ökade Natosamarbete. Detta innebär att…