Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Hufuvudstadsbladet/Insändare
Ulla Klötzer, Lea Launokari och Pirkko Lindberg

https://www.hbl.fi/artikel/finlands-politiker-frotterar-sig-med-destruktivt-sallskap/

Skapa debatt om de militära hoten

https://www.hbl.fi/artikel/skapa-debatt-om-de-militara-hoten/

15.5.2018 Hufvudstadsbladet

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat.

Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även av den snabbt växande militära verksamheten i området.

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat, liksom även antalet länder och soldater som deltar i övningarna. Även övningarnas innehåll har förändrats. Tidigare övades främst krishantering. I dag simuleras även tungt beväpnade och välutrustade truppsammandrabbningar samt krigföring med atomvapen. Dessutom eskalerade antalet luftrumsöverträdelser och farliga närflygningar sommaren 2017.

Militärövningar med flera tusen, och till och med tiotusentals deltagare, anordnas Lue lisää...

Vad står presidenten för?

7.2.2018 Hufvudstadsbladet
Lea Launokari och Pirkko Lindberg

https://www.hbl.fi/artikel/vad-star-presidenten-for

Militaristiska vindar blåser i Östersjöområdet

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 17.10.2017

https://www.hbl.fi/artikel/militaristiska-vindar-blaser-i-ostersjoomradet/

Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen.

Ett tack till Carl Fredrik Sandelin för hans insiktsfulla debattartikel (HBL 15.10).

I samma tidning citeras Stefan Wallin i fråga om Nato. Han säger bland annat ”Det känns som en östlig bris från det förgångna då Rysslands nye ambassadör varnar för ”motåtgärder ifall Finland går med i Nato”.

Det är dock viktigt att veta att det har hotats med ”motåtgärder” även från västligt håll. Då FN samlades för att arbeta fram en konvention om förbud mot kärnvapen spelade Sverige en aktiv roll.

Även de övriga så kallade neutrala länderna i Europa, Irland, Schweiz och Österrike, deltog aktivt i förhandlingarna.

I juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer Lue lisää...

Ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 18.10.2017

https://www.hbl.fi/artikel/ratificera-konventionen-for-ett-globalt-forbud-mot-atomvapen/

Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden.

Den 7 juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer blir juridiskt bindande. Europeiska länder som traditionellt anses neutrala – Irland, Sverige, Schweiz, Österrike – deltog i förhandlingarna och hörde till de 122 nationer som röstade ja till konventionen i FN:s generalförsamling. Finland höll sig utanför och deltog inte i röstningen.

Lue lisää...