Militarismia nukuvan vauvan kuvalla

Mielipidekirjoitus, julkaistu Kalevassa 25.8.2017

Suomi sata juhlii itsenäisenä valtiona olemisen juhlaa turvallisuusteemalla. Nuku rauhassa  -teeman puitteissa on järjestetty eri puolilla Suomea tilaisuuksia, jossa mukana ovat useat turvallisuuteen liittyvät viranomaistahot, pelastuslaitos, palolaitos, poliisilaitos , alan vapaaehtoisjärjestöt, puolustusministeriö ja puolustusvoimat.

Nuku rauhassa -kampanja kohdistuu erityisesti nuoriin.

Me allekirjoittaneet  edustamme kansalaisjärjestöjä tehden työtä sen hyväksi, että maailma olisi turvallinen ilman aseita ja kukaan lapsi ei joutuisi kohtaamaan sodan kauhuja ja tuskaa.

Olemme hämmästyneinä siitä, että kampanjan tunnuksen kuvassa esiintyy vauva, jonka tutti on maalattu armeijanvihreän maastopuvun väriseksi ja kaulassa roikku sinivalkonauha. Kampanjan tunnus on Nuku rauhassa ja nukkuvan vauvakuvan alla on kuvia sotilaista aseineen, armeijan helikopterista ja tulipalon sammuttamisesta.

Mainos Lue lisää...

Vem vågar arbeta för att få Östersjön fri från atomvapen och atomkraft?

Mielipidekirjoitus, Ulla Klötzer, HBL 24.8.2017
https://www.hbl.fi/artikel/vem-vagar-arbeta-for-att-fa-ostersjon-fri-fran-atomvapen-och-atomkraft/

Allt fler fredsforskare och aktiva inom fredsarbetet varnar för att tröskeln för bruk av moderniserade atomvapen har blivit betydligt lägre.

I HBL (18.8) beskriver Elisabeth Holmström Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens kamp mot Fennovoimas planer att bygga en rysk Rosatomreaktor i Pyhäjoki. Hon glömde dock nämna att nätverket redan i december 2014, just innan riksdagen röstade ja till principbeslutet för Fennovoimas byggprojekt, besökte Helsingfors och till Finlands riksdag överlämnade 20 000 personunderskrifter samt 60 underskrifter från organisationer mot projektet. Nätverket besökte även Strålsäkerhetscentralen (Stuk) samt Näringsministeriet för att uttrycka sin oro över projektet. Nätverket har även uppvaktat Finlands ambassad i Stockholm.

Men det är inte endast Nätverket Kärnkraftsfritt Lue lisää...

Militärgrön napp hån mot varje barns rätt till trygghet utan vapen

Mielipidekirjoitus Lea Launokari ja Riitta Wahlström, HBL 19.8.2017

Militärgrön napp hån mot varje barns rätt till trygghet utan vapen

I samband med att Finland firar sitt 100-års jubileum som en ”självständig” stat har olika aktörer som är involverade i medborgarnas säkerhet, bl.a. försvarsministeriet, försvarsmakten och olika frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer förverkligat ”Jubileumsprojektet Säkerhet i Finland 100 år”. Det har ordnats tio olika evenemang runt om i Finland, expertseminarier, en effektiv mediekampanj och ett huvudevenemang i Helsingfors den 18.8.17. Hela projektet riktar sig särskilt till unga.

Vi, som representerar rörelser som aktivt arbetar för en trygg värld utan vapen, där inget barn skall behöva utsättas för all den fasa och ångest som ett krig innebär, är förvånade och upprörda över den bild som utgör reklam för jubileumsprojektet, och som finns utspridd över hela Helsingfors under mottot ”sov tryggt” Lue lisää...

Rauhanjärjestöt huolissaan: ACE2017-sotaharjoitukset lisäävät jännitettä arktisella alueella

Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimat järjestävät yhdessä Arctic Challenge Exercise 2017 -sotaharjoituksen Lapissa 22.5.–2.6.2017.

Suomen tulee pyrkiä omalta osaltaan vähentämään sotilaallisia jännitteitä arktisella alueella. Nato-maiden sotilaskoneiden, muun muassa USA:n B-52-pommikoneen, vierailu Lapissa on väärä signaali suurvaltojen lisääntyneeseen sotilaallisen aktiivisuuteen Suomen lähialueilla. Nato-yhteistyö ei luo lisäturvallisuutta, vaan paras vaihtoehto on sotilaallinen liittoutumattomuus ja Suomen pitäminen suurvaltojen vastakkainasettelun ulkopuolella. Pelkästään Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka ei ole uskottava, emmekä Venäjän ydinohjuksia vastaan voisi myöskään suojautua.

Se, että sotaharjoitukset järjestetään keväällä porojen vasomis- ja lintujen pesimisaikaan, viestii välinpitämättömyydestä Suomea ja koko ihmiskuntaa uhkaavaa ympäristökatastrofia kohtaan. Kesäiseen kukoistukseen valmistautuva herkkä arktinen luonto on Lue lisää...

Mielipide Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen YVA-ohjelmaan

NRP 7.11.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

[email protected]

Diaarionumero: TEM/1308/08.05.01/2016

Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

Mielipide arviointiohjelmasta, lähettäjä Naiset Rauhan Puolesta –liike.

Naiset Rauhan Puolesta –liike esittää, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on minimoitava vuosituhansia säteilevän korkea-aktiivisen jätteen aiheuttamia riskejä. On moraalisesti ja eettisesti tuomittavaa siirtää tuleville sukupolville taloudellista ja teknistä vastuuta energiamuodosta, joka ei ole tuottanut heille mitään hyötyä ja jonka käytöstä he eivät ole olleet päättämässä. Jotta tappavaa korkea-aktiivista ydinjätetaakkaa ei kasvatettaisi vielä raskaammaksi tuleville sukupolville on atomivoiman tuotanto ja korkea-aktiivisten jätteiden tuottaminen lopetettava kokonaan.
Naiset Rauhan Puolesta –liike vaatii että Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa huomioon kaikki ne laajat atomivoimaan liittyvät välittömät ja välilliset ihmiskuntaa ja luontoa vaurioittavat miljooniksi vuosiksi jäävät riskit.

Jätehuolto

Fennovoima Oy:n (jäljempänä Lue lisää...