En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

20.1.2021 Hufvudstadsbladet
Undertecknat av aktivister från Finland, Sverige, Norge och Danmark

https://www.hbl.fi/artikel/en-ostersjoregion-fri-fran-karnvapen-skulle-kunna-ses-som-ett-forsta-steg-emot-ett-totalt-karnvapenf/

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

Det är hög tid att ta upp kravet igen med tanke på … Lue lisää / Read more...

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

8.1.2021 Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/klimatforandringen-och-karnvapenhotet-maste-atgardas/

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

Skall vi på grund av fraterniseringen med Nato och USA delta i omfattande miljöförstörande militärövningar och uppmålandet av Rysslandshotet med tanke på vårt geopolitiskt synnerligen utsatta läge?

President Sauli Niinistös … Lue lisää / Read more...

Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle
Me allekirjoittaneet järjestöt ja liikkeet kaikkialta maailmasta olemme erittäin huolestuneina seuranneet ydinenergian kehitystä Suomessa.

Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och rörelser från … Lue lisää / Read more...

Lue lisää / Read more...
Vetoomus: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa

1.12.2020, Rauhanpuolustajat
200 tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaistoimijaa

https://rauhanpuolustajat.org/vetoomus-aikalisa-ja-uusi-harkinta-havittajahankkeessa/

Poitikerna sviker sina löften

10.11.2020, Hufvudstadsbladet
Lea Launokari, Elisabeth Nordgren och Yrsa von Hertzen

https://www.hbl.fi/artikel/politikerna-sviker-sina-loften/

Politikerna sviker sina löften

Det är på tiden att Finlands regering lösgör sig från kärnvapenmakternas förintelsescenario.

På FN:s 75-årsdag i oktober hade 50 länder ratificerat konventionen som förbjuder kärnvapen … Lue lisää / Read more...

Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

8.11.2020, Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/designlivslangden-utgor-ryskt-rulettspel-med-atomkrutdurken/

Situationen i Finland är särskilt riskfylld.

I augusti inlämnade Fortum till Arbets- och näringsministeriet ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB) för Lovisas två atomkraftsreaktorer. Programmet inleder ett MKB-förfarande där man bedömer miljökonsekvenserna av reaktorernas fortsatta drift … Lue lisää / Read more...