FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

8.3.2021 Kvinnor för Fred

Förslaget understöds av:
Konstnärer för Fred (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors och Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

Lue lisää
MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.3.2021 Women for Peace – Finland

Supporters: Artists for Peace (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors and Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 22.1.2021

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. “Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan.

“Ydinasekieltosopimuksesta oletetaan muodostuvan … Lue lisää

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

20.1.2021 Hufvudstadsbladet
Undertecknat av aktivister från Finland, Sverige, Norge och Danmark

https://www.hbl.fi/artikel/en-ostersjoregion-fri-fran-karnvapen-skulle-kunna-ses-som-ett-forsta-steg-emot-ett-totalt-karnvapenf/

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

Det är … Lue lisää

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

8.1.2021 Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/klimatforandringen-och-karnvapenhotet-maste-atgardas/

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

Skall vi på grund av fraterniseringen med Nato och USA delta i omfattande miljöförstörande militärövningar och uppmålandet av Rysslandshotet med … Lue lisää