BRETT STÖD FÖR NY OSSE TOPPKONFERENS I ESK-ANDA

Pressmeddelande
6.6.2021

Över 130 organisationer i Norden och Östersjöområdet har undertecknat ett brev som stöd för president Sauli Niinistös förslag om en ny toppkonferens i ESK-anda (Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen) då OSSE firar 50-års jubileium år 2025. Cirka hälften är ansedda tyska fredsorganisationer. Niinistös förslag har även fått statsminister Sanna Marins stöd.

Sverige övertog OSSE-ordförandeskapet i januari 2021. Utrikesminister Ann Linde konstaterade då att Sverige under året vill arbeta för att stärka organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen. ”För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. Hot mot internationell fred och säkerhet och det lidande som konflikter innebär är oacceptabelt. Därför måste vi fortsätta att hålla arbetet för en lösning på konflikterna i vår region högst på vår dagordning.”

Organisationerna förutsätter således att Sverige ger sitt fulla stöd åt förslaget om en ny OSSE toppkonferens år 2025.

I stödbrevet betonas att Finland och Sverige traditionellt har agerat som initiativtagare för fred och nedrustning. Idag har båda länderna ett allt tätare samarbete med NATO och USA vilket ökar spänningen i vårt närområde.

Kärnvapen utgör en central komponent i NATO:s avskräckningspolitik och försvar. USA har kärnvapen stationerade i Europa. Både USA och Ryssland moderniserar sina kärnvapenarsenaler.

Amerikanska Lockheed Martin har fått i uppdrag att tillverka ett hypersoniskt vapensystem som avfyras från marken och har en räckvidd på 500 – 5500 km.Dylika missiler, som kan nå Moskva, skall sannolikt stationeras i Polen eller Rumänien.

Även Ryssland bygger hypersoniska mellandistansmissiler men de avfyras från ryskt territorium och kan inte nå Washington.

Dylika missiler förbjöds enligt fördraget om att avskaffa mellan- och kortdistans kärnvapenmissiler (INF) som presidenterna Gorbatjov och Reagan undertecknade 1987. Men nu ökar riskerna åter avsevärt för ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland vilket eventuellt skulle utspelas i Europa. I ett kärnvapenkrig är dock alla förlorare oberoende av var det utspelas.

Organisationernas stödbrev har skickats ut till alla presidenter, ministrar och parlamentariker i Norden och östersjöländerna, OSSE-sekretariatet, USA:s president, vicepresident och utrikesminister samt EU kommissionens ordförande.

Organisationernas budskap är synnerligen aktuellt nu inför toppmötet mellan president Jo Biden och president Vladimir Putin i Schweiz 16.6.21. Endast dialog och förhandlingar kan leda till säkerhet och fred.

(Brevet med alla underskrifter finns på Kvinnor för Freds hemsida: https://www.naisetrauhanpuolesta.org/)

Tilläggsuppgifter:

Lea Launokari, 050 552 2330, [email protected]

Ulla Klötzer, 050 569 0967, [email protected]

Jaa tämä: