Världen behöver en stark fredskultur

1.2.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/varlden-behover-en-stark-fredskultur/

Lea Launokari

Världen behöver en stark fredskultur

Dagens massanfall och frontkrig inte längre ekonomiskt lönsamma och dagens krig har i allt större utsträckning flyttats till nätet.

Ronny Rönnqvist skriver (HBL 23.1) att ”Ingen sunt tänkande människa, allra minst yrkesmilitärer, önskar sig krig”. Men varför är det nästan alltid uteslutande män som fattar beslut om krig och beväpnade konflikter? Statistik i USA, Europa och Australien visar att män ansvarar för 80-90 procent av allt våld.

Enligt en rapport från Unescos expertkonferens i Oslo är militära institutioner det värsta hindret för människans personliga tillväxt och eliminering av våld. Många experter har visat hur militärträning tvingar män att bjuda till att underkasta sig och rangordna varandra. Den lär och tvingar männen att svälja sin ilska beträffande all den pennalism, sexuell Lue lisää...

Alla militära utsläpp är farliga

17.1.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/alla-militara-utslapp-ar-farliga/

Lea Launokari

Alla militära utsläpp är farliga

För de 7–10 miljarder euro som Finland har planerat att använda för att köpa nya jaktplan kunde mycket göras för att förhindra klimatförändringens framfart.

”Hur fredsälskande än en stat är kan alla drömmar falla ihop som ett korthus om en till tänderna rustad granne beslutar sig för att intervenera med vapenmakt” skriver Ronny Rönnqvist (HBL 3.1).

Här avser han vår östra granne Ryssland och hänvisar till J. V. Snellman som skrev att ett vapenlöst folk är värdelöst. I de skrivelser som den ”fredsälskande trojkan” (såsom Rönnqvist uttrycker det) har fått spaltutrymme för i HBL talar vi inte om ett vapenlöst Finland, vi talar om ett alliansfritt Finland och tar avstånd från en ytterligare militarisering av vårt samhälle. I likhet med Snellman önskade även presidenterna J. K. Paasikivi Lue lisää...

Ge de unga hopp om en fredlig samvaro på jorden

29.12.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/ge-de-unga-hopp-om-en-fredlig-samvaro-pa-jorden/

Lea Launokari

GE DE UNGA HOPP OM EN FREDLIG SAMVARO PÅ JORDEN 

Vi behöver undervisning i konfliktlösning i våra skolor på alla nivåer i stället för att uppvakta försvarsmaktens parader.

I HBL (12.12) bekymrar sig Sven-Erik Weber över den sjunkande försvarsviljan bland unga. Enligt Planeringskommissionen för försvarsinformationens (PFI) årliga mätning av finländarnas försvarsvilja har den sjunkit med 6 procentenheter och mest har försvarsviljan sjunkit bland de yngsta svararna i åldern 15-34 år.

För dem som dagligen umgås med unga människor och lyssnar till vad de bekymrar sig för är saken rätt klar. Unga i dag har en helt annan världsbild än deras mor- eller farföräldrar har eller till och med deras föräldrar. Världen har förändrats i snabbt takt under de senaste 50 åren. De ungas tillgång till information är massiv.

Unga i dag bekymrar Lue lisää...

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

18.12.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/vapenindustrins-framfart-anledning-saga-nej-till-fordjupad-militarisering/

Ulla Klötzer

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

Överlevnadsfrågan för Finland och resten av världen är inte försvarsövningar och upprustning utan fattigdom och klimatförändring!

I HBL (11.12) konstaterar Sture-Christian Eklund mycket riktigt att Porkala utnyttjades av Sovjet i storpolitiska syften. Den som förlorar ett krig mot en stormakt får alltid krypa för vinnaren. Att agera för att hålla sig utanför krig och konflikter är alltså avgörande. Påståendet att jag vill frånta EU-länderna en möjlighet att bygga upp ett gemensamt försvar är nonsens. Däremot anser jag att Finland bör göra sitt yttersta för att inte delta i ett dylikt försvar. Inför Finlands EU-folkomröstning 1994 bedyrade landets politiker att varken en monetär eller en militär union var aktuell – avgörande Lue lisää...

Ur askan i elden - det är Finlands situation i dag

Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag

26.11.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/finland-saknar-ledare-som-begriper-att-fredsframjande-ar-en-overlevnadsfraga/

Ulla Klötzer

Finland saknar ledare som begriper att fredsfrämjande är en överlevnadsfråga

Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag!

I HBL (14.11) försvarar Sture-Christian Eklund och Ronny Holmqvist Finlands ökade Natosamarbete. Detta innebär att Finland – under kalla kriget Sovjetunionens knähund och ”fönster mot väst” – säljer sin dyrköpta självständighet till USA som krigar om makt och naturresurser runtom i världen. Finland fungerar nu som USA:s och Natos yttersta norra gräns mot Ryssland.

Priset för Finlands nederlag i andra världskriget var högt; 95 000 stupade, otaliga sårade. Karelen gick förlorat, Porkala-området ”arrenderades” till Sovjetunionen på 50 år. Min far, svårt sårad i vinterkriget, fick som alla Porkalabor tio dagar tid att med familj och bohag lämna sin mödosamt Lue lisää...