Ge de unga hopp om en fredlig samvaro på jorden

29.12.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/ge-de-unga-hopp-om-en-fredlig-samvaro-pa-jorden/

Lea Launokari

GE DE UNGA HOPP OM EN FREDLIG SAMVARO PÅ JORDEN 

Vi behöver undervisning i konfliktlösning i våra skolor på alla nivåer i stället för att uppvakta försvarsmaktens parader.

I HBL (12.12) bekymrar sig Sven-Erik Weber över den sjunkande försvarsviljan bland unga. Enligt Planeringskommissionen för försvarsinformationens (PFI) årliga mätning av finländarnas försvarsvilja har den sjunkit med 6 procentenheter och mest har försvarsviljan sjunkit bland de yngsta svararna i åldern 15-34 år.

För dem som dagligen umgås med unga människor och lyssnar till vad de bekymrar sig för är saken rätt klar. Unga i dag har en helt annan världsbild än deras mor- eller farföräldrar har eller till och med deras föräldrar. Världen har förändrats i snabbt takt under de senaste 50 åren. De ungas tillgång till information är massiv.

Unga i dag bekymrar Lue lisää...

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

18.12.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/vapenindustrins-framfart-anledning-saga-nej-till-fordjupad-militarisering/

Ulla Klötzer

Vapenindustrins framfart anledning säga nej till fördjupad militarisering

Överlevnadsfrågan för Finland och resten av världen är inte försvarsövningar och upprustning utan fattigdom och klimatförändring!

I HBL (11.12) konstaterar Sture-Christian Eklund mycket riktigt att Porkala utnyttjades av Sovjet i storpolitiska syften. Den som förlorar ett krig mot en stormakt får alltid krypa för vinnaren. Att agera för att hålla sig utanför krig och konflikter är alltså avgörande. Påståendet att jag vill frånta EU-länderna en möjlighet att bygga upp ett gemensamt försvar är nonsens. Däremot anser jag att Finland bör göra sitt yttersta för att inte delta i ett dylikt försvar. Inför Finlands EU-folkomröstning 1994 bedyrade landets politiker att varken en monetär eller en militär union var aktuell – avgörande Lue lisää...

Ur askan i elden - det är Finlands situation i dag

Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag

26.11.2018 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/finland-saknar-ledare-som-begriper-att-fredsframjande-ar-en-overlevnadsfraga/

Ulla Klötzer

Finland saknar ledare som begriper att fredsfrämjande är en överlevnadsfråga

Ur askan i elden – det är Finlands situation i dag!

I HBL (14.11) försvarar Sture-Christian Eklund och Ronny Holmqvist Finlands ökade Natosamarbete. Detta innebär att Finland – under kalla kriget Sovjetunionens knähund och ”fönster mot väst” – säljer sin dyrköpta självständighet till USA som krigar om makt och naturresurser runtom i världen. Finland fungerar nu som USA:s och Natos yttersta norra gräns mot Ryssland.

Priset för Finlands nederlag i andra världskriget var högt; 95 000 stupade, otaliga sårade. Karelen gick förlorat, Porkala-området ”arrenderades” till Sovjetunionen på 50 år. Min far, svårt sårad i vinterkriget, fick som alla Porkalabor tio dagar tid att med familj och bohag lämna sin mödosamt Lue lisää...

Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Hufuvudstadsbladet/Insändare
Ulla Klötzer, Lea Launokari och Pirkko Lindberg

https://www.hbl.fi/artikel/finlands-politiker-frotterar-sig-med-destruktivt-sallskap/

Skapa debatt om de militära hoten

https://www.hbl.fi/artikel/skapa-debatt-om-de-militara-hoten/

15.5.2018 Hufvudstadsbladet

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat.

Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även av den snabbt växande militära verksamheten i området.

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat, liksom även antalet länder och soldater som deltar i övningarna. Även övningarnas innehåll har förändrats. Tidigare övades främst krishantering. I dag simuleras även tungt beväpnade och välutrustade truppsammandrabbningar samt krigföring med atomvapen. Dessutom eskalerade antalet luftrumsöverträdelser och farliga närflygningar sommaren 2017.

Militärövningar med flera tusen, och till och med tiotusentals deltagare, anordnas Lue lisää...