FINLAND ETT FRILUFTSMUSEUM FÖR MISSLYCKADE ATOMKRAFTSPROJEKT

5.7.2020 Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/finland-ett-friluftsmuseum-for-misslyckade-atomkraftsprojekt/

Olkiluoto-3 reaktorn skulle inleda atomkraftens renässans, men den blev en megaflopp som ute i världen fått feta rubriker.

Atomkraftsivrarna härjar igen! Nu skall vi bli föregångare för SMR-atomkraftsteknologi. SMR-reaktorer kan ha en kapacitet från några tiotals till några hundra megawatt. De producerar el, värme eller båda. Enligt Stuks generaldirektör Petteri Tiippana kan SMR placeras enskilt eller flera på samma plats. Enligt Tiippana bör myndigheterna erbjuda flexibelt regleringsförfarande. Varje reaktor skall inte bedömas enskilt, utan man utgår från reaktortypen. Energibolaget avgör sedan hur många likadana reaktortyper som skall byggas. Han konstaterar att det i Helsingfors finns flera värmekraftverk.

I februari kungjordes ett samarbetsavtal mellan estniska Fermi Energia, finska VTT och Fortum samt belgiska Tractebel för att utveckla en SMR på 300 MW. I mars meddelade VTT att de skall utveckla en SMR som ger fjärrvärme. Vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet utvecklas en SMR, 20-30 MW, för fjärrvärmeproduktion. VTT koordinerar även Elsmor-projektet där Fortum och 15 andra partner från åtta länder deltar. Man vill skapa en bas för licensiering samt spridning av SMR-reaktorer i EU.

Man tror att ibruktagandet av teknologin inte kommer att dröja länge.

Enligt BBC ger emellertid nyligen gjorda erfarenheter anledning till SMR-skepticism. Westinghouse arbetade i tio år med en SMR-design, men gav upp 2014. Babcock & Wilcox övergav ett projekt 2017 liksom Transatomic Power 2018. Ryssland slutförde 2019 sin statsfinansierade flytande SMR som påbörjades 2007 och vars kostnader fyrfaldigades. BBC poängterar att även SMR-reaktorer förorsakar högaktivt avfall, ett globalt problem som endast Finland tror sig ha löst. Ross Snuggerud, chef för amerikanska Nuscale Powers ingenjörsverksamhet, avslöjar för BBC att ”(SMR) processen är mycket lång, mycket mödosam och mycket dyr.” Höga kostnader och investerarnas tveksamhet är inga goda förutsättningar då den förnybara energin går framåt med stormsteg. För att bli lönsamma bör SMR-reaktorer tillverkas som storskalig serieproduktion, men i dag finns det dock en stor variation av SMR-design.

Många experter kritiserar planerna på att montera SMR färdiga för användning på lastbilar, tåg, fartyg; det vill säga mobila, enkla att gömma eller kidnappa, särskilt lämpliga för terroristattacker. Man kritiserar att SMR-företag ser länder bland annat i Afrika som en marknad. Hur ska dessa länder hantera högaktivt avfall?

Konsterna varierar för att driva SMR vidare. I USA överväger atomkraftskommissionen, NRC, att för SMR eliminera vissa vanliga säkerhetsåtgärder. Enligt Union of Concerned Scientists vore det ansvarslöst att minska säkerhetskraven oberoende av rektorns storlek. I Tyskland kritiseras faran för att myndigheternas tillståndsförfarande för SMR kommer att underlättas; allt från tillkännagivande av projekt till tolkning av dokument. Medborgarnas möjligheter att yttra sig försvagas.

Inläggets rubrik är ett citat från Olli Rehns blogg som EU-parlamentariker 2014. I den nämnde Rehn Helsingin Sanomats reportrar som avslöjade specialkontraktet mellan finska staten och ryska atomkrafts-atomvapenbolaget Rosatom för ett atomkraftverk i Pyhäjoki. Med hänvisning till Valco och Olkiluoto 3-atomkraftverket hävdade han att ”Rosatom-soppan håller på att utvecklas till en ny och allvarlig energi- och industripolitisk bottennotering”. Enligt Rehn skulle investeringen i flera år framåt inverka negativt på nödvändiga investeringar i förnybar energi. Men då Rehn blev näringsminister teg han.

Olkiluoto-3 reaktorn skulle inleda atomkraftens renässans, men den blev en megaflopp som ute i världen fått feta rubriker. Nyligen upptäcktes allvarliga fel bland annat i övertrycksskyddet för reaktorns primärkrets, den starka vibrationen i primärkretsens tryckhållare är inte löst, i nöddieselgeneratorn finns designfel. Deutschlandfunks rubrik den 27 april: OL3 – ”Symbol för nukleärindustrins nedgång i Europa”. Fennovoima/Rosatom-projektet som står och stampar på samma ställe blir sannolikt en likadan megaflopp.

Bottennoteringarna tar dock inte slut. Nu ska Finland bli en baddare på SMR mitt i tätorter.

År 2018 producerades globalt 10,2 procent atomkraftsel och 25,1 procent förnybar el. Enligt IEA kommer den förnybara andelen att stiga till 30 procent 2023. SMR-kraftverk blir en ny megamiss för finsk industri!

Ulla Klötzer, Kvinnor mot atomkraft, Esbo

Jaa tämä: