FINSK KÄRNKRAFTSPOLITIK UTAN ÖPPENHET

FINSK KÄRNKRAFTSPOLITIK UTAN ÖPPENHET

11.1.2022
Upsala Nya Tidning, Sverige
Ulla Klötzer

Den svenska slutförvarsmetoden har använts i slutförvaret i
Olkiluoto i FInland, men kritiken mot denna har inte
diskuterats offentligt i Finland, skriver Ulla Klötzer.
Foto: Nicklas Kihlberg 

Finsk kärnkraftspolitik utan öppenhet 

I UNT publicerades den 7/1 en artikel om kärnkraftssituationen i Finland. Mycket riktigt har
Finland övertagit allt från den svenska KBS-3-slutförvarsmetoden utom utvärderandet av
metoden i olika forum och den demokratiska processen. Det skriver Ulla Klötzer, Kvinnor mot Atomkraft.

Tina Jalonen från Posiva (Finlands SKB) påstår i artikeln att ”hela processen har varit öppen och transparent” . Det är rena rama lögnen. Bygget inleddes 2004, bygglov beviljades först 2015.

Ansökan om driftstillstånd lämnades till regeringen den 30/12 2021.  Den kritik som i Sverige riktats mot kopparkapslarnas hållbarhet, bentonitlerans skyddsfunktion, platsens olämplighet invid havet med mera har inte diskuterats offentligt i Finland. Medborgarna har ingen aning om vad metoden går ut på. Många vet inte ens att en dylik anläggning snart skall tas i bruk.

På samma sätt som slutförvaret byggs nu den ryska Rosatom-reaktorn Hanhikivi1 i Pyhäjoki mitt emot Umeå. Inget bygglov har beviljats men omfattande infrastruktur har redan slukat över 600 miljoner euro. Över 20 kommuner på svenska sidan har motsatt sig kärnkraft i sitt närområde. 2014 inlämnades över 20.000 svenska personunderskrifter mot projektet till Finlands regering och riksdag.

I likhet med den franska EPR-katastrofreaktorn OL3 i Eurajoki, mitt emot Forsmark, är Hanhikivi1 redan nu försenad och kostnaderna skenar iväg.

OL3 startades nyligen, 11 år försenad, priset 3-dubbelt. Kommersiell drift inleds i juni. Ingen debatt har förekommit i Finland om problem med byggandet av en likadan EPR-reaktor i Frankrike och problem med vibrationer och bränslestavar i EPR-reaktorn Taishan 1 i Kina. 

Beträffande kärnkraften tiger politikerna och media går fram i ullstrumporna.
Finsk demokrati: Man bygger först och godkänner då bygget är så gott som färdigt! 

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft – Finland

Jaa tämä: