HELSINGIN SANOMAT, SVENSKA DAGBLADET M.FL, SMUTSKASTAR NORDISKA FREDSRÖRELSERBREV TILL UTRIKESMINISTER PEKKA HAAVISTO!

HELSINGIN SANOMAT, SVENSKA DAGBLADET M.FL, SMUTSKASTAR NORDISKA FREDSRÖRELSER
BREV TILL UTRIKESMINISTER PEKKA HAAVISTO!

Helsingin Sanomat, Svenska Dagbladet m.fl, smutskastar nordiska fredsrörelser
Brev till utrikesminister Pekka Haavisto!

I anledning av Rikskonferensen i Sälen under veckoslutet anordnades ett Folk och Fred fredsevenemang som på ett avskyvärt sätt har smutskastats i Helsingin Sanomat och i tankesmedjan Frivärld.

Linkar till artiklarna nedan.

Här en översättning av delar av HS artikeln som jag har skickat ut till fredsengagerade personer och organisationer i Norden.

Helsingin Sanomat om Folk och Fred:

…..Samtidigt anordnas även ett evenemang som heter Folk Och Fred i Sälen, vilket har uppmärksammats i Sverige tack vare det stora antalet deltagare.

Evenemanget arrangeras för tredje gången och har för avsikt att utmana Sälens traditionella konferens. På evenemangets hemsida anges att evenemanget motsätter sig Nato och främjar nedrustning.

Enligt den svenske säkerhetspolitiska experten Patrik Oksanen har många deltagare i evenemanget en bakgrund som producenter av Kreml-propaganda, och dessutom sprids rysk propaganda på arrangörernas Facebook-sidor.

”Folk och Fred är en av många Moskvas högljudda röster vilkas mål är att avmatta/distrahera vårt fokus på vad den här konflikten handlar om. Det här handlar inte bara om Ukrainas frihet, utan om vår allas frihet för och om vilken slags värld vi vill leva i”, skriver Oksanen i en text publicerad av tankesmedjan Frivärld.

Frivärld linken:

Helsingin Sanomat linken:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009172961.html

——————–

Som utrikesminister Haavisto är väl medveten om har jag under många år upprätthållit goda kontakter till personer och organisationer som arbetar för miljö, fred mm i Ryssland och världen. 

Att jag skulle ta order från Kreml – eller något annat lands regering – är en ytterst grov förolämpning som inte hör hemma i en ”västerländsk demokrati”. 

Med tanke på det synnerligen ansvarsfulla uttalande som Ni gjorde i samband med att Finland blev medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter – se citatet nedan – vore det kanske på sin plats att i NATO-frågan, och i frågan om fred i Ukraina och världen, inleda en demokratisk, öppen och bred dialog med fredsrörelserna i Norden, Europa och världen.

Med alla fredsrörelser – inte bara med en handplockad grupp som passar beslutsfattarnas världsbild.

Detta kunde ske i form av en ny OSSE toppkonferens år 2025 – i Finland eller någon annanstans!

—–

utrikesminister Pekka Haavisto – utdrag ur pressmeddelande – Finland medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter – 14.10.2021:

”Finland är redo att bära ansvar och samarbeta med olika aktörer för att de mänskliga rättigheterna inte ska förbli tomma ord. Ett fungerande multilateralt regelbaserat system och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna är nyckeln till såväl det finska samhällets välfärd och säkerhet som till den globala freden och säkerheten och en hållbar utveckling”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

”Finland, och också jag personligen, har utmärkta erfarenheter av civilsamhällets deltagande i skötseln av allmänna ärenden. Vi kommer att bedriva ett nära samarbete med såväl inhemska som internationella civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare. Det är viktigt att inte bara staternas röst hörs i rådet för mänskliga rättigheter, utan att också det civila samhällets, forskarnas och den privata sektorns synpunkter och kompetens får utrymme”, säger minister Haavisto.

Jaa tämä: