MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.3.2021 Women for Peace – Finland

Supporters: Artists for Peace (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors and Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

Jaa tämä: