Ydinaseet kieltävä sopimus on hyväksytty YK:ssa

Ydinaseet kieltävä sopimus on hyväksytty YK:ssa

Tiedote 7.7.2017

Ydinaseet ovat olleet ainoa ja viimeinen joukkotuhoase, jota ei ole kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Nyt tämä tilanne on muuttunut, kun YK:ssa on perjantaina 7.7. hyväksytty maailman ensimmäinen ydinasekieltosopimus.

Ydinasekieltosopimuksesta käytyyn äänestykseen osallistui 124 maata: 122 puolesta, yksi vastaan (Hollanti) ja yksi äänesti tyhjää (Singapore). Itse neuvotteluihin osallistui 129 maata.

Yhteistä neuvotteluihin osallistuneille valtioilla on se, että yhdelläkään neuvotteluihin osallistuvista maista ei ole omaa ydinasetta. Maailman tuhoisimpana joukkotuhoaseena ydinaseet uhkaavat kuitenkin myös ydinaseettomissa valtioissa asuvia ihmisiä. Ydinaseettomien maiden tavoitteena on sopimuksen avulla muuttaa normia ja stigmatisoida ydinaseiden hallussapito. Kieltosopimuksen allekirjoittavat valtiot sitoutuvat ydinaseiden hallussapidon kieltämisen lisäksi muun muassa olemaan sallimatta ydinaseiden sijoittamisen niiden maaperälle.

Suomi ei osallistunut New Yorkissa järjestettyihin sopimusneuvotteluihin. Suomi ei ollut paikalla edes tarkkailemassa neuvotteluita, mistä suomalaiset rauhanjärjestöt ovat olleet tyrmistyneitä. Rauhanjärjestöjen mielestä Suomella olisi ollut neuvotteluissa hyvä tilaisuus vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja osoittaa aktiivista rauhantahtoaan. ”Nyt Suomen pitäisi viimein osoittaa todellista tahtoa ydinaseriisunnassa ja valmistautua sopimuksen allekirjoittamiseen”, sanoo Tarja Cronberg Suomen ICAN-verkostosta. Pohjoismaista Ruotsi osallistui näihin neuvotteluihin.

Nyt hyväksytty ydinasekieltosopimus avautuu allekirjoituksille tämän vuoden syyskuussa. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valtioiden on myös ratifioitava se. Sopimus astuu voimaan määräajan kuluttua siitä, kun 50 valtiota on ratifioinut sen.
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on kansainvälinen kampanjaverkosto ydinasekiellon puolesta. Se on ollut merkittävässä roolissa ydinasekieltosopimuksen aikaansaamisessa. ICAN:iin kuuluu järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita eri puolilta maailmaa. Suomessa kampanjaverkoston toimintaa koordinoi ICAN Suomi, johon kuuluvat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Naiset Rauhan Puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, Tekniikka elämää palvelemaan sekä ydinaseriisunnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

Rauhanliiton tiedote: http://rauhanliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/ydinaseet-kieltava-sopimus-hyvaksytty

Tiedote Word-tiedostona: Ydinaseet kieltävä sopimus on hyväksytty YK,ssa, 7.7.2017

Jaa tämä: