SLAUGHTERBOTS ARE HERE. TAPPAVAT AUTONOMISET ASEJÄRJESTELMÄT

SLAUGHTERBOTS ARE HERE. TAPPAVAT AUTONOMISET ASEJÄRJESTELMÄT

2022
The Future of Life Institute

Homepage

Slaughterbots are here. Tappavat autonomiset asejärjestelmät.


Kaksi videota.
Vieritä sivua alas, josta löytyy youtube Slaughterbots  ja Slaughterbots – if human kill

Vuonna 2017 Slaughterbots varoitti maailmaa tulevasta. Sen jatko-osa näyttää maailmalle, että tappavat autonomiset aseet ovat saapuneet. Voittaako ihmiskunta?

Slaughterbots, also called “lethal autonomous weapons systems” or “killer robots”, are weapons systems that use artificial intelligence (AI) to identify, select, and kill human targets without human intervention.

”Slaughterbotit”, joita kutsutaan myös ”tappavaksi autonomiseksi asejärjestelmäksi” tai ”tappajarobotiksi”, ovat asejärjestelmiä, jotka käyttävät tekoälyä tunnistamaan, valitsemaan ja tappamaan ihmiskohteita ilman ihmisen väliintuloa.

Max Tegmark kertoi, että he eivät saaneet näyttää elokuvaa ”Slaughterbots – if human kill” YK:n tarkistuskonferenssissa, koskien ”Tiettyjen tavanomaisten ​​aseiden käytön kieltämisestä tai rajoituksista” joulukuussa, missä Antonio Guterres sanoi viiden päivän neuvottelujen alussa:

”Kannustan tarkistuskonferenssia sopimaan kunnianhimoisesta tulevaisuuden suunnitelmasta rajoittaa tietyntyyppisten autonomisten aseiden käyttöä.”

Yleissopimuksessa on 125 osapuolta, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina ja Israel. Tegmarkin mukaan Saksa, Itävalta ja Norja vastustavat tapaajarobotteja.

Jaa tämä: