Tapaamiset

NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING, SEMINARIUM  14.5.2022

Luckan, Helsingfors, Georgsgatan 27, lördagen den 14.5.2022

INBJUDAN
Seminarium –  nordiskt samarbete för
Fred och hållbar utveckling
Lördagen 14.5.2022

Se programmet nedan.

Vänligen skicka anmälan om deltagande – fysiskt eller via zoom – till:
Ulla Klötzer – Kvinnor Mot Atomkraft, Finland –  [email protected]
eller
Lea Launokari –Kvinnor för Fred, Finland – [email protected]
före den 7.5.2022

Vi skickar ut zoom-länken vecka 19.

Fredshälsningar

Ulla och Lea

NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

PROGRAM 14.5.2022

——————-

NORDIC COOPERATION FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PROGRAM 14.5.2022

Arrangörer – organisers:

Kvinnor för Fred – Women for Peace – Finland

Plats – venue: Luckan Helsingfors, Georgsgatan 27, Verandan

Spåk – languages: svenska, delvis engelska – Swedish and English

Tidtabellen/time schedule: följer finsk tid – Finnish time

Världen idag – hot och utmaningar

the World Today – Threats and Challenges

Moderator: Vanessa Ryan (Kvinnor för Fred – Women for Peace)

10.00 – 10.20 

Finlands FN-ungdom – UN Youth of Finland

Linda Omodara,  skolningskoordinerare -training coordinator

En utmaning – fred och hållbar utveckling  – A Challenge – Peace and Sustainable Development (engelska – English)

10.20 – 10.40 

Lars Drake, f.d. adjungerad professor i naturresurs- och miljöekonomi, aktiv inom fredsrörelsen – former adjunct professor of natural resources and environmental economics, active in the Swedish peace movement

En helhetsbild av de globala hoten –  An overall picture of the global threats – (svenska – Swedish) (zoom eller fysisisk närvaro – zoom or physical presence)

10.40 – 11.00 

Pella Thiel, ordförande för/the chair of End Ecocide Sweden

Ekocidlagstiftning – en nödvändighet – The Ecocide law – a necessity
(svenska – Swedish) (zoom)

11.00 – 11.20 

K-G Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, akademisk forskare emeritius – former Archbishop of the Church of Sweden, academic researcher emeritus

Alternativt försvar och fredsbygge – Alternative defence and peacebuilding (svenska – Swedish) (zoom)

11.20 – 12.00  

Diskussion – discussion (svenska – engelska /Swedish – English)

12.00 – 13.00   Lunchpaus – lunch break

Ministerium/Departement för Fred och Hållbar Utveckling

Ministries/Departments for Peace and Sustainable Development

Moderator: Antti Seppänen, Konstnärer för fred – Artists for Peace PAND

13.00 – 13.20  

Presentation of GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace)

Paul Maillet, Canada, GAMIP board of directors (engelska – English) (zoom)

13.20 – 13.35

Peace ministries instead of military alliances – Fredsministerier istället för militärallianser

Andreu Ginestet, silent diplomat/tyst diplomat, artist/konstnär, (engelska – English) (zoom)

13.35 – 13.50

(15 min./talare/speaker)

Fredsministerium/departement – situationen i Danmark – Ministeries/departments for Peace – the situation in Denmark (15 min.)

Hasse Schneidermann – organisationen/the organisation Fredsministerium (Member of GAMIP) – Danmark/Denmark (engelska – English) (zoom)

13.50– 14.05  

Fredsministerium/departement – situationen i Sverige

Ministeries/departments for Peace – the situation in Sweden

Annika Lillemets –  tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet (MP)  former Member of Parliament for the Green Party (MP)-  Sverige/Sweden (svenska – Swedish) (zoom)

14.05 – 14.20 

Fredsministerium/departement – situationen i Norge

Ministeries/departments for Peace – the situation in Norway

Liss Schanke  –  IKFF/Wilpf – Norge/Norway (norska – Norwegian) (zoom)

14.20 – 14.35

Fredsministerium/departement – situationen i Finland

Ministeries/departments for Peace – the situation in Finland

Ulla Klötzer, Lea Launokari, Kvinnor för Fred – Women for Peace – Finland (medlemmar i/members of GAMIP) (svenska – Swedish)

14.35 – 15.00

Diskussion (svenska – engelska /Swedish – English)

15.00 – 15.30   Kaffepaus – coffee break

Hur gå vidare? – Utmaningar – Förhoppningar – Samarbete

How to proceed? – Challenges –Expectations – Cooperation

Moderator: Vanessa Ryan (Kvinnor för Fred – Women for Peace – Finland)

15.30 – 16.10

Kommentarer från regeringspartiernas ungdomsorganisationer -Finland (10 min./org.)
Comments from youth organisations of the political parties in the Finnish government

  • Ellinor Juth, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott – chairperson for the Swedish People’s Party (Svenska folkpartiet) (svenska – Swedish)
  • Miikka Jauhiainen, sekreterare för internationella ärenden, Centerungdomens förbund – secretary of international affairs of the Finnish Centre Party Youth (svenska – Swedish)
  • Hanna Kivimäki, ordf. för arbetsgrupp för internationell politik – Finlands Socialdemokratiska Ungdom rf – chairperson for the working group for international politics of Social Democratic Youth (engelska – English)
  • Ava Dahlvik, vikarierande ordf. – Vänsterunga –  acting chairperson – the Left Youth of Finland (svenska – Swedish)

16.10– 16.30 
Enhetschef Katja Ahlfors, Center för Fredsmedling, Director of the Centre for Peace Mediation

Finlands utrikesministeriums vision – The vision of the Foreign Ministry of Finland (svenska – Swedish)

16.30 -16.50

Kanslichef Anita Lehikoinen –  Permanent Secretary of the Ministry of Education and Culture. (engelska – English)

Finlands utbildningsministeriums vision – The vision of the Ministry of Education

16.50 – 17.40 

Diskussion – discussion (svenska – engelska/Swedish – English)

17.40 – 18.00 
Kaarina Kailo, professor i kvinnoforskning – professor of women’s studies

A feminist view of peace and sustainable development – Peace on Earth and Peace with Earth – En feministisk syn på fred och hållbar utveckling – fred på Jorden och fred med Jorden (engelska – English)

16 maj FN

FN:s Internationella dag för fredlig samlevnad

UN International Day of Living Together in Peace 

YK:n Kansainvälinen rauhanomaisen yhteiselon päivä

FN:s generalförsamling utsåg, i sin resolution 72/130, den 16 maj till den internationella dagen för att leva tillsammans i fred och för att regelbundet engagera det internationella samfundet att främja fred, tolerans, inkludering, förståelse och solidaritet. Dagen firas för att påminna om medborgarnas önskan att leva och agera tillsammans, förenade i olikheter och mångfald, för att bygga en hållbar värld av fred, solidaritet och harmoni.

In its Resolution 72/130, the UN General Assembly designated May 16 as the International Day for Living Together in Peace and for regularly committing the international community to promoting peace, tolerance, inclusion, understanding and solidarity. The day is celebrated to commemorate the citizens’ desire to live and act together, united in differences and diversity, to build a sustainable world of peace, solidarity and harmony.

—————-

Kvinnor för Fred i Finland inbjuder av denna anledning till ett seminarium om Fred och Hållbar Utveckling lördagen den 14.5.2022.

Evenemanget anordnas huvudsakligen som ett zoom-seminarium, men  anordnas också i utrymme för fysisk närvaro.

For this reason, Women for Peace in Finland invites to a seminar on Peace and Sustainable Development on Saturday 14.5.2022.

The event is mainly organized as a zoom seminar, but is arranged in spaces for physical presence.

Jaa tämä: