ARTICULATING POLITICAL FEELINGS THE SOCIAL AESTHETICS IN FEMINIST ANTIMILITARISM AND QUEER ENVIRONMENTALISM

ARTICULATING POLITICAL FEELINGS THE SOCIAL AESTHETICS IN FEMINIST ANTIMILITARISM AND QUEER ENVIRONMENTALISM

March, 2024

KAISA LASSINARO is a PhD researcher at the University of Jyväskylä

Poliittisten tunteiden ilmaisu
Sosiaalinen estetiikka feministisessä antimilitarismissa ja Queer-ympäristönsuojelussa.

Tässä artikkelissa esitellään kaksi paikallista poliittisen aktivismin tapausta, jossa käytettiin performatiivisia menetelmiä: feminististen antimilitaristien mielenosoitus vuonna 1987

Naiset Rauhan Puolesta ja Elokapinan Queer-ympäristönsuojelijat vuonna 2021, molemmat Helsingissä.
Artikkelissa väitetään, että monimuotoisuus ja monimutkaisuus, kollektiiveista tulee muuttuvia ja mukautuvia ja näin ne pysyvät puoluepolitiikan edellä edistäen samalla yhteiskunnallista muutosta tehokkaalla tavalla. Tämä vaatii esteettisiä strategioita, joita tässä tekstissä tutkitaan:

Kuinka ambivalentit tunteet muodostuvat estetiikaksi poliittisten tunteiden ja vaatimusten välittämiseksi.

KAISA LASSINARO on tohtoritutkija Jyväskylän yliopistosta

Jaa tämä: