EDUSKUNNAN EI TULE RATIFIOIDA SUOMEN JA YHDYSVALTAIN VÄLISTÄ KAHDENVÄLISTÄ PUOLUSTUSSOPIMUSTA (DCA)

EDUSKUNNAN EI TULE RATIFIOIDA SUOMEN JA YHDYSVALTAIN VÄLISTÄ KAHDENVÄLISTÄ PUOLUSTUSSOPIMUSTA (DCA)

12.5.2024
Lea Launokari ja Ulla Klötzer/Naiset Rauhan Puolesta

Eduskunnan ei tule ratifioida Suomen ja Yhdysvaltain välistä kahdenvälistä puolustussopimusta (DCA)

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/36586/2023

Eduskunnan ei tule ratifioida Suomen ja Yhdysvaltain välistä kahdenvälistä puolustussopimusta (DCA).

Yhdysvaltojen asevoimille annetaan sopimuksessa rajoittamaton oikeus tuoda Suomeen aseita, asejärjestelmiä ja joukkoja, jotka sijoitetaan yksinomaan Yhdysvaltain valvonnassa oleviin tukikohtiin. Yhdysvaltain joukoilla henkilöstöineen on vapaus olla noudattamatta Suomen lainsäädäntöä. Sopimustekstissä sanotaan: vieraan valtion sotilaiden saapuminen, läsnäolo ja omassa komennuksessaan toimiminen Suomessa ilman passia, viisumia tai oleskelu- ja työlupia (7 artikla)

Suomen ei pidä luopua oikeudestaan tietää ja päättää siitä, mitä maaperällämme, merialueillamme ja ilmatilassamme tapahtuu.
Suomella pitää säilyttää kielteinen kanta ydinaseiden sijoittamiseen ja kauttakulkuun.
Suomen tulee liittyä Ydinaseiden kieltosopimukseen.

Suomen pitkä itäraja luo jo nyt kahden ydinasevallan jännitteiden lisäystä ilman DCA-sopimusta. Emme voi sallia Pohjoiskalotin ja Itämeren toimivan Yhdysvaltain pelinappulana.

Sopimuksessa annetaan Suomelle iso määrä velvoitteita, mutta Yhdysvalloille ei aseteta mitään velvoitteita. Esimerkiksi emme saa tietää kuinka suuri tulee olemaan ympäristöhaitta näistä  toiminnoista eri sotilaskohdissa.
Suomen itsemääräämisoikeutta heikennetään monin tavoin DCA-sopimuksessa  vain pari tässä mainittuna
–  vieraan valtion sotilaiden saapuminen, läsnäolo ja omassa komennuksessaan toimiminen Suomessa ilman passia, viisumia tai oleskelu- ja työlupia (7 artikla)
 – vieraan valtion sotilaallisen materiaalin, aseiden ja kulkuvälineiden sijoittaminen Suomeen ja niiden kauttakulku ilman isäntämaan tarkastus- tai puuttumisoikeuksia (4 ja 11 artiklat).

12.5.2024

Lea Launokari
Ulla Klötzer
Naiset Rauhan Puolesta -liike

Jaa tämä: