FÖRKORTA GRÄNSSTÄNGSLET I STÄLLET FÖR ATT SPARA I FREDSARBETET

FÖRKORTA GRÄNSSTÄNGSLET I STÄLLET FÖR ATT SPARA I FREDSARBETET

9.5.2024/Hufvudstadsbladet
Lea Launokari ja Ulla Klötzer

Förkorta gränsstängslet i stället för att spara i fredsarbetet

https://www.hbl.fi/artikel/8cfcbff2-7d85-5d5c-8a72-8558cbbac269

Hur täcks Finlands regering stryka alla pengar för fredsarbetet (futtiga 350 000 euro) i den rådande situationen i världen?

Fredsorganisationerna har i över hundra år utfört ett enormt och internationellt högt uppskattat arbete med mycket begränsade resurser. Nu skärs allt ner. Vänskapsorganisationernas medel har redan avskaffats.

Nu nedmonteras välfärdssamhället i rasande takt. Det satsas på växande militarisering, avskräckning och skrämselpropaganda. De demokratiska verksamhetsvillkoren och civila samhället rivs obarmhärtigt ned.

Hur många jobb skapas med dessa nedskärningar? Inte ett enda! I stället hamnar många nya människor in i inkomstfällan.

De nedskärningar som nu görs i stora delar av Europa för att nå Natos mål på 2 procent (helst 4 procent av bnp) för militära ändamål leder oss in i social misär.

Enligt en undersökning, gjord av ett konsortium av ledande universitet i Europa i 10 europeiska länder, känner en majoritet av befolkningarna effekterna av stigande livsmedelspriser som ett resultat av den ryska invasionen av Ukraina (Europeiska institutet för innovation och teknik).

I stället för att totalt tysta fredsrörelsen borde Finlands regering inbjuda till samarbete med alla fredsivrande organisationer och medborgare för att få slut på kriget, inte bara i Ukraina utan även på folkmordet i Gaza. Finlands – en gång i tiden högt uppskattade röst för dialog och samarbete – har tystnat.

I stället för att totalt tysta fredsrörelsen borde Finlands regering inbjuda till samarbete med alla fredsivrande organisationer och medborgare för att få slut på kriget, inte bara i Ukraina utan även på folkmordet i Gaza.

Det finns däremot många nedskärningsmoment som inte bara skulle gagna folkets sociala välfärd utan även freden:

Mångmiljardanskaffningen av 64 F-35 jaktplan och minst 10 miljarder euro för underhåll samt en stigande oro för driftskostnaderna för dem. Annullera denna anskaffning som gjordes av den tidigare regeringen.

Och några andra förslag: två eller tre färre reservövningar per år samt byggandet av stängslet på den östra gränsen som mycket väl kunde byggas ett par hundra meter kortare.

Och hur ser det ut med ministrarnas och riksdagsledamöternas löner och dagstraktamenten?

Vad finns kvar av det Finland, som för bara några år sedan förespråkade neutralitet och vars president Sauli Niinistö planerade en ny OSSE-konferens 2025?

Vi önskar svar på frågan: Vad gör ni för freden och för folkets sociala välfärd?

Vi skäms över att vara finländare!

Lea Launokari, fredsaktivist sedan 60-talet,
Ulla Klötzer, pensionerad lärare, mor, mormor

Jaa tämä: