EI ENÄÄ SOTIA! EI NYT, EI ENÄÄ KOSKAAN!

EI ENÄÄ SOTIA! EI NYT, EI ENÄÄ KOSKAAN!

8.3.2022
Ulla Klötzer

Ei enää sotia! Ei nyt, ei enää koskaan!
Naisten Päivän mielenosoitus 8.3.2022

Liisanpuisto –Kruununhaka, Helsinki 12.00 – 14.00

Puheenvuoro: Ulla Klötzer – Naiset Rauhan Puolesta – Naiset Atomivoimaa Vastaan

Hyvät kanssasisaret  – Bästa medsystrar

Viime vuoden Naisten Päivänä Naiset Rauhan Puolesta – PAND:in ja Svenska Fredsvännerien tuella – lähetti Suomen päättäjille ehdotuksen Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriön perustamiseksi Suomeen.

Tällaiselle ministeriölle löytyy myös hyvin tukeva kansainvälinen legitimiteetti –  Esimerkkeinä:

YK:n julistus oikeudesta rauhaan (vuodesta 2016)

YK:n päätöslauselma (2282) rauhanrakentamisen arkkitehtuurista (vuodesta 2016)

YK:n päätöslauselma (2413) rauhan rakentamisesta ja rauhan ylläpitämisestä (vuodesta 2018)

AGENDA 2030 (vuodesta 2015) – jonka 17 tavoitetta kattaa sosiaalisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon, ympäristön, rauhan jne.

Ja tietenkin myös:

ETYJ:in Pariisin sopimus vuodesta 1990, jossa  todetaan mm. – että ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat kaikkien ihmisten syntymäoikeudet – ne ovat luovuttamattomia ja ne taataan lailla.

Rahastakaan ei ole pulaa olosuhteiden luomiseksi kestävälle kehitykselle ja siten myös rauhalle.

Vuonna 2016 Tukholman rauhantutkimusinstituutti, SIPRI, julkaisi dokumentin, jonka mukaan – kohdistamalla ainoastaan 10 prosenttia maailman sotilasmenoista – keskeisten AGENDA 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamiseen-  voitaisiin saavuttaa merkittävää edistystä.

Rahaa siis löytyy.

Miksi nämä ihmiskunnalle ratkaisevat hyväkystyt julistukset ja muut lupaukset eivät toteudu?

Koska rauha ei tarkoita ainostaan puolustautumista aseilla ja puolustuksen vahvistamista – vaan se tarkoittaa ennen kaikkea edellytysten luomista sodan ehkäisemiseksi, sekä rauhaa luonnon kanssa – tarvitaan oma vahva, arvovaltainen instituutio ajamaan kokonaisvaltaista rauhaa.

En sano, että Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriö, on ainoa ratkaisu, – mutta kyllä instituutio, jolla olisi yhtä suuri budjetti kun puolustusministeriöllä, voisi edesauttaa Suomen – ja Suomen hyvän esimerkin voimalla – ihmiskunnan siirtymistä kohti parempaa tulevaisuutta.

Muissa Pohjoismaissa samanlaisia esityksiä on tehty ja ollaan tekemässä.

Naiset Rauhan Puolesta kuuluu myös kansainväliseen GAMIP-järjestöön – siis Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace – joka sinikkäästi myös tekee työtä asian puolesta.

Suomi on juuri aloittanut 2. vuotisen jäsenyytensä YK:n ihmisoikeusneuvostossa – ja Suomi pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 29–30.

Tähän kuvioon – ja YK:n tavoitteisiin nojaten – Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriö sopisi erinomaisesti.

Siis jatkamme työtämme tämän asian eteen.

————–

Lopuksi muutama sana Ukrainan tilanteesta ja NATO-keskustelusta.

Olemme luultavasti eri mieltä siitä, miten tämä koko tilanne on päässyt kehittymään.

Olemme kuitenkin varmasti samaa mieltä siitä, että Venäjän hyökkäys on raskaasti tuomittava.

NATO-jäsenyydestä sen sijaan – ehkä olemme kovin erimielisiä.

Katson kuitenkin, että tässä tilanteessa olisi hyvä pitää jäitä hatussa.

Der Spiegel lehdessä 12 helmikuuta haasteltiin presidentti Niinistöä:

Kysymykseen Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä Niinistö totesi:

”Mielestäni tilanne on sama kuin vuonna 2016. Tuolloin Putin sanoi suomalaisen toimittajan kysyessä NATO-jäsenyydestä: Kun nyt katsomme rajan yli, näemme toisella puolella suomalaisen. – Jos Suomi liittyy NATO:on, niin me näemme vihollisen. Se oli selvästi sanottu” totesi Niinistö.

Sauli Niinistö teki viime keväänä (2021) aloitteen uuden ETYJ-huippukokouksen järjestämisestä vuonna 2025 kun järjestö täyttää 50 vuotta.

Niinistön mukaan ehdotus sai tukea Moskovasta, Washingtonista ja Berliinistä.

Naiset Rauhan Puolesta keräsi ehdotukselle tukea yli 130 järjestöltä kaikista Itämeren maista.

Suomi on ETYK:in puheenjohtajamaa vuonna 2025.

Olisi erittäin toivottavaa, että Suomen ja Ruotsin NATO-into ei turmelisi – vielä ehkä olemassa olevia mahdollisuuksia – tämän huippukokouksen toteuttamiseksi ja tasapuolisten, kaikkien osapuolten tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi – uuden turvallisuuspoliittisen järjestelmän luomiseksi kaikkien Euroopan maiden ehdoilla.

Toistan nimenomaan Euroopan maiden ehdoilla.

Tämän eteen meidän tulisi tehdä tuloksellista yhteistyötä!

PS – Pekka Haavisto –lehdistötiedote – 14.10.2021 kun Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvostoon:

”Suomella, ja myös itselläni, on erinomaiset kokemukset kansalaisyhteiskunnan osallistamisesta asioiden hoitoon. Tulemme tekemään läheistä yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuspuolustajien kanssa. On tärkeää, että valtioiden äänen lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja yksityisen sektorin näkemykset ja osaaminen tulevat kuulluiksi ihmisoikeusneuvoston työssä”, jatkaa ministeri Haavisto.

Kiitos kun sain tilaisuuden puhua tässä tärkeässä mielenosoituksessa!

Ulla Klötzer

Jaa tämä: