FORTUMS, VATTENFALLS OCH FENNOVOIMAS EL ÄR INTE FOSSILFRI

FORTUMS, VATTENFALLS OCH FENNOVOIMAS EL ÄR INTE FOSSILFRI

28.9.2020, Hufvudstadsbladet
Mika Flöjt, Kuusamo, Sade Hiidenkari, Kuhmoinen, Senni Lappalainen, Uleåborg, Pirkko Lindberg, Helsingfors, Taina Mäntykenttä, Ylikiiminki, Maarit Nermes, Åbo, Leea Parhiala, Karis, Reguel Steinbock, Åland

https://www.hbl.fi/artikel/fortums-vattenfalls-och-fennovoimas-el-ar-inte-fossilfri/

Fortums, Vattenfalls och Fennovoimas el är inte fossilfri

Nämnas bör dock att även den förnybara energin ger upphov till fossila utsläpp bland annat vid tillverkning av produktionsenheter, i byggnadsskedet och vid nedmontering.

Ett femtiotal personer från olika delar av Finland har till Konkurrens- och Konsumentverket/Konsumentombudsmannen gjort en anmälan om vilseledande reklam beträffande Vattenfall, Fortum och Fennovoima. Företagen har på sina webbplatser och i olika medier låtit förstå att den el de saluför är fossilfri. Fennovoima bygger kärnkraft i Pyhäjoki, Vattenfall och Fortums elproduktion omfattar även kärnkraft, som alla de undertecknade anser vara en ohållbar och riskfylld energiproduktionsform som inte kan anses vara fossilfri.

Under rubriken ”Nuclear explained” på hemsidan ”U.S. Energy Information Administration”, som underlyder USA:s energiministerium, konstaterar man att: ”Till skillnad från fossila kraftverk producerar kärnreaktorer vid driften inte luftföroreningar eller koldioxid. Processerna för brytning och raffinering av uranmalm och tillverkning av reaktorbränsle kräver dock stora mängder energi. … För kärnkraftverk behövs också stora mängder metall och betong, vars tillverkning kräver stora mängder energi. Om fossila bränslen används för gruvdrift och raffinering av uranmalm, eller om fossila bränslen används vid byggandet av kärnkraftverket, kan utsläppen från förbränning av dessa bränslen förknippas med den el som kärnkraftverken genererar.”

Nämnas bör dock att även den förnybara energin ger upphov till fossila utsläpp bland annat vid tillverkning av produktionsenheter, i byggnadsskedet och vid nedmontering. Förnybar energi kan dock i motsats till kärnkraft byggas ut rätt snabbt och nedmonteringens avfall innehåller inte dödliga radioaktiva ämnen som måste isoleras från människan och miljö i hundratusentals år. Olyckor vid kärnkraftverk samt eventuellt vid framtida slutförvaringsanläggningar kräver extrema räddningsoperationer som sträcker sig över årtionden såsom i Tjernobyl och Fukushima. Dessa insatser kräver stora mängder bränsle under långa tidsperioder.

Vattenfall erbjuder på sin webbplats fossilfritt producerad el, Fortum konstaterar att dess elproduktion inte ger upphov till koldioxidutsläpp och Fennovoima påstår att kärnkraften är ren, miljövänlig och inte förorsakar koldioxidutsläpp.

Den här marknadsföringen vilseleder konsumenten vilket strider mot konsumentskyddslagens paragraf 6 (29.8.2008/561) beträffande förbud mot osann eller vilseledande information: ”Vid marknadsföring och i kundrelationer får osann eller vilseledande information inte lämnas om den kan leda till att konsumenten fattar ett sådant köpbeslut eller något annat beslut om en konsumtionsnyttighet som han eller hon annars inte skulle ha fattat.”

Även paragraf 7 (29.8.2008/561) beträffande utelämnande av väsentlig information behandlar detta.

I Sverige gjorde Paul Rimmerfors för tio år sedan en anmälan till svenska Konsumentverket beträffande Eons vilseledande reklam om koldioxidfri kärnkraft. Konsumentverkets jurist Mari Gremlin konstarerade då: ”Tittar man på hela produktionscykeln för kärnkraft är det uppenbart att den inte är koldioxidfri och därför är termen olämplig i reklamsammanhang.”

Eon fälldes av Konsumentverket/KO (Dnr 2010/300) efter en omfattande process under åtta månader och Eons företrädare Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB meddelade i augusti 2010 att Eon beslutat att inte längre använda sig av sina marknadsföringspåståenden angående kärnkraften som ”en helt koldioxidfri energikälla eller andra påståenden av väsentligen samma art relaterat till kärnkraft”.

Det är hög tid att dylik vilseledande marknadsföring förklaras olämplig även i Finland.

Anmälan till Finlands Konkurrens- och Konsumentverk kan läsas i sin helhet på Kvinnor för freds hemsida: http://www.naisetrauhanpuolesta.org/.

Mika Flöjt, Kuusamo, Sade Hiidenkari, Kuhmoinen, Senni Lappalainen, Uleåborg, Pirkko Lindberg, Helsingfors, Taina Mäntykenttä, Ylikiiminki, Maarit Nermes, Åbo, Leea Parhiala, Karis, Reguel Steinbock, Åland

Jaa tämä: