ILMOITUS KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOLLE / KULUTTAJA-ASIAMIEHELLE VATTENFALLIN, FORTUMIN SEKÄ FENNOVOIMAN HARHAANJOHTAVASTA MAINONNASTA

ILMOITUS KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOLLE / KULUTTAJA-ASIAMIEHELLE VATTENFALLIN, FORTUMIN SEKÄ FENNOVOIMAN HARHAANJOHTAVASTA MAINONNASTA

22.9.2020

Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle/Kuluttaja-asiamiehelle

Ilmoitus Vattenfallin, Fortumin sekä Fennovoiman harhaanjohtavasta mainonnasta kesällä 2020 verkkosivujensa ja muiden markkinointivälineiden kautta koskien fossiilitonta sähköä.

Vattenfallin kotisivu 26.8.2020:

Tutustu fossiilivapaisiin sopimuksiimme Meiltä voit ostaa vain fossiilivapailla tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.”

Ilmasto Mix. Täysin fossiilivapaasti tuotettu, vähäpäästöinen sähkösopimus. Sähkö tuotettu vesi, tuuli- ja ydinvoimalla.”

Fortumin kotisivu 26.8.2020:

Sähkön alkuperä. Kun ostat kuluttaja-asiakkaana sähköä Fortumilta, käyttämäsi sähkön tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä.” 

Kotitalouksille ja yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2019 seuraavasti:

  • 54,4 % uusiutuvaa energiaa   
  • 45,6 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa”  

Fennovoiman kotisivu 26.8.2020:

Ydinenergian tuotanto on puhdasta ja ympäristöystävällistä. Se on ilmaston ystävän valinta, sillä sen tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.”

Näillä viesteillä yllämainitut yritykset harhaanjohtavat kuluttajia, mikä rikkoo kuluttajansuojalakia:

6 § (29.8.2008/561)

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

7 § (29.8.2008/561)

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Kymmenen vuotta sitten Paul Rimmerfors teki ilmoituksen Ruotsin kuluttajaviranomaisille (Konsumentverket/KO- Dnr 2010/300) E.ON:in vastaavanlaisesta markkinoinnista. E.ON markkinoi silloin ”hiilidioksiditonta” ydinvoimaa.

Näin totesi silloin Mari Gremlin, Konsumentverketin juristi:

” – Jos tarkastelemme ydinvoiman koko tuotantosykliä, on ilmiselvää, että se ei ole hiilidioksiditonta, ja siksi termi ei ole sopiva mainontayhteydessä.”

– Periaate on sama kaikille energiayhtiöille. Odotamme kaikkien noudattavan tätä markkinoidessaan sähköä.”

E.ON joutui luopumaan tästä harhaanjohtavasta markkinoinnista. E.ON:in edustaja, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, ilmoitti 16. elokuuta 2010, että E.ON oli päättänyt markkinoinnissaan olla käyttämättä enää väitettä, että ydinvoima ”on kokonaan hiilidioksiditon energialähde tai muita oleellisesti samanalaisia väitteitä liittyen ydidnvoimaan.”

Keskeiset ja vaikutusvaltaiset tahot tukevat Ruotsin Konsumenverketin tekemää linjausta ydinvoiman koko elinkaaren hiilidioksidipäästöistä:

IAEA; YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö:

(Esite: “Getting to the Core of THE NUCLEAR FUEL CYCLE – From the mining of uranium to the disposal of nuclear waste”)

Ydinpolttoainekierto on teollisuusprosessi, joka sisältää erilaisia toimia sähkön tuottamiseksi uraanista ydinvoimaloiden reaktoreissa. Kierto alkaa uraanin louhinnalla ja päättyy käytetyn polttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen loppusijoittamiseen…. Ydinpolttoainekierto sisältää myös polttoaineiden kuljetukset prosessivaiheiden välillä, samoin kuin niihin liittyvät tutkimus- ja kehitystoimet.”

U.S. Energy Information Administration:

(Nuclear explained – Nuclear power and the environment)

Toisin kuin fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset, ydinreaktorit eivät aiheuta ilman pilaantumista tai hiilidioksidia toimiessaan. Uraanimalmin louhinta ja jalostaminen sekä reaktoripolttoaineen valmistusprosessit vaativat kuitenkin kaikki suuret määrät energiaa. … Ydinvoimalaitoksissa on myös suuria määriä metallia ja betonia, joiden valmistukseen tarvitaan paljon energiaa. Jos fossiilisia polttoaineita käytetään uraanimalmin louhintaan ja jalostamiseen tai jos fossiilisia polttoaineita käytetään ydinvoimalaitoksen rakentamisessa, kyseisten polttoaineiden polttamisen päästöt voidaan liittää ydinvoimalaitosten tuottamaan sähköön.”

22. syyskuuta 2020

Christer Alm, Isnäs

Birgit Bäckman, Kirkkonummi

Teemu Erkko, Turku

Sanna Erkko, Turku

Mika Flöjt, Kuusamo

Vilma Harri, Espoo

Stina Hedberg, Kirkkonummi

Sade Hiidenkari, Kuhmoinen

Jyrki Ikonen, Loviisa

Lise-Lotte Ikonen, Loviisa

Tarja Jaanus, Vantaa

Iiris Kaski, Ylivieska

Varpu Kinnunen-Saaritsa, Helsinki

Ulla Klötzer, Espoo

Hannele Krohn, Espoo

Marjatta Kurtén, Helsinki

Senni Lappalainen, Oulu

Lea Launokari, Kirkkonummi

Marjut Liesmäki, Lahti

Pirkko Lindberg, Helsinki

Marika Lohi, Helsinki

Raili Mustola, Lahti

Päivi Mäkelä, Lahti

Taina Mäntykenttä, Ylikiiminki

Maarit Nermes, Turku

Marjatta Näätänen, Helsinki

Tytti Oittinen, Helsinki

Pentti Okkonen, Helsinki

Leea Parhiala, Kaunislahti

Tuulikki Pinola, Lahti

Maija Pitz-Koponen, Hämeenkoski

Veli Pohjoinen, Kuusamo

Tiina Prittinen, Oulu

Marja Railo, Kauniainen

Risto Railo, Kauniainen

Vanessa Ryan, Espoo

Kikka Rytkönen, Helsinki

Mayu Saaritsa, Helsinki

Hannele Salava, Helsinki

Kristina Salmi, Salmi

Petri Saunio, Espoo

Tove Selin, Helsinki

Tanja Siljander, Helsinki

Ulf Sjögren, Espoo

Reguel Steinbock, Godby

Kerstin Sumelius, Helsinki

Jaa tämä: