SUOMEEN TULEE PERUSTAA RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖ

8.3.2021 Tiedote

Kansanvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 Naiset Rauhan Puolesta -liike luovuttaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja kansanedustajille ehdotuksen, jossa Suomen tulee perustaa Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriö.

Ehdotusta tukevat Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund … Lue lisää / Read more...

EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

8.3.2021 Naiset rauhan puolesta

Ehdotusta tukevat: Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/Fredspostens utgivarförening

FÖRSLAG TILL ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

8.3.2021 Kvinnor för Fred

Förslaget understöds av:
Konstnärer för Fred (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors och Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

MINISTRY FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

8.3.2021 Women for Peace – Finland

Supporters: Artists for Peace (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors and Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 22.1.2021

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan 22.1.2021. 121 politiikan, tieteen ja kulttuurin vaikuttajaa kehottaa Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. “Ydinaseet ovat laittomia”, vetoomuksessa todetaan.

“Ydinasekieltosopimuksesta oletetaan muodostuvan osa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka asettaa normin myös sopimukseen kuulumattomille maille”, … Lue lisää / Read more...

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

20.1.2021 Hufvudstadsbladet
Undertecknat av aktivister från Finland, Sverige, Norge och Danmark

https://www.hbl.fi/artikel/en-ostersjoregion-fri-fran-karnvapen-skulle-kunna-ses-som-ett-forsta-steg-emot-ett-totalt-karnvapenf/

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

Det är hög tid att ta upp kravet igen med tanke på … Lue lisää / Read more...

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

8.1.2021 Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/klimatforandringen-och-karnvapenhotet-maste-atgardas/

Klimatförändringen och kärnvapenhotet måste åtgärdas

Skall vi på grund av fraterniseringen med Nato och USA delta i omfattande miljöförstörande militärövningar och uppmålandet av Rysslandshotet med tanke på vårt geopolitiskt synnerligen utsatta läge?

President Sauli Niinistös … Lue lisää / Read more...