FUKUSHIMA-OLYCKAN FÅR INTE GLÖMMAS

FUKUSHIMA-OLYCKAN FÅR INTE GLÖMMAS

11.3.2021 Pressmeddelande

Två stora kärnkraftsolyckor bör kommas ihåg den här våren.

Torsdagen den 11 mars har det föflutit 10 år sedan världens största kärnkraftsolycka vid Fukushima Daiichi kärnkraftverket i Japan. I april är det 35 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

Tidigare japanska premiärministrars attityd till kärnkraft har förändrats. Under sina ämbetstider stödde de båda premiärministrarna Naoto Kan och Junichiro Koizum kärnkraft. Nu, vid en presskonferens för ”Foreign Correspondents Club” den 1 mars, uppmanade premiärministrarna Japan att upphöra använda kärnkraft och framhävde att landet bör lära sig av olyckan i Fukushima för ett decennium sedan och övergå till förnybar energi. Japan har många förnybara energikällor som solenergi, vattenkraft och vindkraft.

Kan konstaterade att det största hindret för övergången till förnybar energi är strukturellt på grund av de väletablerade intressena hos kraftföretag, myndigheter och forskare som utgör en ”kärnkraftsby”.

På lokal nivå har kommuner som är värdar för kärnkraftverk betydande ekonomiska fördelar, och förhållandet mellan lokala politiker och chefer inom kärnkraftsindustrin är ibland alltför nära. Till exempel avslöjades 2019 att ledningen för staden Takahama hade mutat elföretaget Kansai i årtionden. Syftet med mutan var att se till att kraftverksverksamheten i staden skulle fortsätta och helst till och med utvidgas.

Den japanska regeringen planerar nu att släppa ut radioaktivt förorenat vatten från Fukushima-anläggningen i havet, vilket har väckt omfattande motstånd. Japanska medborgare, från Fukushima prefekturen och andra håll, motsätter sig starkt denna plan. ”Fukushima Prefectural Fishermen’s Association”, med stöd av Japans hela fiskarförening, har utfärdat ett uttalande om motstånd mot regeringens planer. Jordbrukskooperativ och skogsföreningar samt 43 lokala myndigheter i Fukushima prefekturen deltog också i kampanjen, och 450 000 medborgare från hela Japan har undertecknat en protest mot regeringens plan.

Det finns redan övver 1,24 miljoner ton radioaktivt förorenat vatten vid Fukushima kärnkraftverk i Japan. Folket i Japan är synnerligen oroade över de skadliga effekter som detta vatten har om det upptas av människokroppen.

På 10-årsdagen för kärnkraftsolyckan i Fukushima publiceras en internationell appell som motsätter sig utsläpp av förorenat vatten i havet och uppmanar till omedelbar avveckling av kärnkraft. Drygt 44 000 personer från 79 länder har undertecknat appellen gjord på initiativ av mer än 300 organisationer från 24 länder bl.a. de finska undertecknarna nedan, People for Nuclear Disarmament (Australien), Wiener Plattform Atomkraftfrei (Österrike), Reseau Sortir du Nucleaire (Frankrike), Indian Social Action Forum (Indien), Beyond Nuclear (USA).

I oktober förra året uttryckte den sydkoreanska regeringen allvarlig oro för japanska regeringens planer. Kina, liksom även andra Stillahavsstater, har också uttryckt stark kritik mot planerna.

Tio år efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har situationen för de evakuerade försämrats. Evakuerade utsätts fortfarande för stämpling och fientlighet och regeringen bedrar japanerna genom att sprida falsk information om effektiviteten i saneringsprogrammet. Det finns fortfarande strålningsrisker i Fukushima prefekturen. Regeringen ändrade strålningsexponeringsnivån för den årliga exponeringen i april 2012 till det rekommenderade maximala värdet 20 mSv per år, vilket är detsamma som det årliga genomsnittet för arbetare vid japanska kärnkraftverk under normala förhållanden.

Medborgarna är oroliga och motsätter sig regeringens återbosättningsprogram för de evakuerade till området så länge strålningen fortfarande är högre än vad som ansågs vara säkert och icke hälsovådligt innan kärnkraftsolyckan 2011.

Kvinnor för Fred rörelsen
Kvinnor Mot Atomkraft rörelsen

Jaa tämä: