Itämeri - Rauhan meri

Itämeren alueen militarisointi
Dr. Horst Leps

Cooperation Committee of the Peace Movement Schleswig-Holstein

19.10.2020

Tänä päivänä Tuomikirkon rappusilla ja torilla. Naiset Rauhan Puolesta, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Itkijänaiset, PAND- Taiteilijat rauhan puolesta ja Tulikansa.Julkaissut Naiset Rauhan PuolestaMaanantaina 26. huhtikuuta 2021

Ett välstrukturerat Ministerium för fred och hållbar utveckling är nödvändigt för att säkerställa att varje stat uppfyller sina åtaganden för fred och utveckling för alla

16.4.2021
Ulla Klötzer, Kvinnor för fred, Elisabeth Nordgren, Svenska fredsvänner i Helsingfors, Yrsa von Hertzen, Fredspostens utgivarförening, Antti Seppänen, Pand – Artister för fred

https://www.hbl.fi/artikel/ett-valstrukturerat-ministerium-for-fred-och-hallbar-utveckling-ar-nodvandigt-for-att-sakerstalla-at/

Ett välstrukturerat Ministerium för fred … Lue lisää