Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle
Me allekirjoittaneet järjestöt ja liikkeet kaikkialta maailmasta olemme erittäin huolestuneina seuranneet ydinenergian kehitystä Suomessa.

Till Finlands … Lue lisää

Lue lisää
Vetoomus: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa

1.12.2020, Rauhanpuolustajat
200 tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaistoimijaa

https://rauhanpuolustajat.org/vetoomus-aikalisa-ja-uusi-harkinta-havittajahankkeessa/

Poitikerna sviker sina löften

10.11.2020, Hufvudstadsbladet
Lea Launokari, Elisabeth Nordgren och Yrsa von Hertzen

https://www.hbl.fi/artikel/politikerna-sviker-sina-loften/

Politikerna sviker sina löften

Det är på tiden att Finlands regering lösgör sig från kärnvapenmakternas förintelsescenario.

På FN:s 75-årsdag … Lue lisää

Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

8.11.2020, Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/designlivslangden-utgor-ryskt-rulettspel-med-atomkrutdurken/

Situationen i Finland är särskilt riskfylld.

I augusti inlämnade Fortum till Arbets- och näringsministeriet ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB) för Lovisas två atomkraftsreaktorer. Programmet inleder … Lue lisää