BÖNDER KAN GÅ FRÅN LANTBRUKSPRODUKTION TILL ENERGIPRODUKTION

BÖNDER KAN GÅ FRÅN LANTBRUKSPRODUKTION TILL ENERGIPRODUKTION

12.1.2022 Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/bonder-kan-ga-fran-lantbruksproduktion-till-energiproduktion/

I HBL (Debatt 28.12) behandlar Paul Riesinger och Pekka Poutanen lantbrukets utmaningar. Dock fattades bondens nya roll som både livsmedels- och energiproducent, vilket diskuteras livligt bland annat i Tyskland där den nya regeringen – som ämnar fullfölja atomkraftens avveckling – har fastställt ambitiösa energimål; 80 procent förnybar energi 2030.

Det välansedda Fraunhofer-institutet uppskattar den totala solenergipotentialen i Tyskland till 3 160 GW (Olkiluoto 3 cirka 1,6 GW). Potentialen kunde täcka Tysklands energiomställning som i den nya regeringen leds av Robert Habeck, grön minister för ekonomi och klimatskydd.

Man diskuterar utbyggnad av solpaneler över parkeringsplatser och motorvägar, på hustak, långtradare, tåg, lämpliga vattenytor, järnvägsskenor, bullerskydd och introducerar solcellsfolier som kan rullas ut på ytor som inte är lämpliga för konventionella solpaneler. Utbyggnad av vind- och vätgasproduktionen planeras.

Nya energiteknologiföretag vinner fotfäste och bland annat Tysklands andra största energiföretag, RWE, satsar hårt. Enligt företagschefen Katja Wünschel skall alla realiserbara förnybara energiprojekt i Tyskland genomföras.

Men Tysklands energiomställning gäller även lantbruket. På grund av fluktuerande eller fallande producentpriser, högre kostnader, ökade djur- och miljöskyddskrav, och för att överleva ekonomiskt genom framtidsinriktad verksamhet, letar många lantbrukare efter alternativ. Ett sådant är förnybar energiproduktion som erbjuder en välkommen diversifiering av lantbruksinkomsterna. Sloganen ”från lantbruksproducent till energiproducent” vinner allt större gehör.

”Agrophotovoltaik (Agri-PV)” innebär att produktion av jordbruksvaror sker under eller mellan markmonterade solpanelssystem, vilket optimerar skörd av både solenergi och mat. I klimatförändringens tider med häftiga väderomslag erbjuder Agri-PV skydd för hagel och kraftigt regn och bidrar till att skydda jordbruksgrödor för frost samt för torka då skuggeffekten minskar avdunstningen. Teknisk Agri-PV-potential i Tyskland uppskattas till cirka 1 700 GW installerad kapacitet (GWp).

Även I Österrike, ett atomkraftsfritt land, diskuteras lantbrukarens roll som energiproducent. Enligt Leonore Gewessler, grön federal minister för klimatskydd, miljö, energi, mobilitet, innovation och teknologi, erbjuder solenergiproduktion stor potential för en miljövänlig energiomställning där jordbruket spelar en viktig roll. Enligt henne erbjuder solceller inom jordbruket möjligheter för Österrikes bönder att bli energibönder.

I Schweiz, där en folkomröstning 2017 bekräftade att kärnkraften skall avvecklas, har elproduktionen från förnybara källor inom jordbruket ökat kraftigt de senaste åren och både jordbrukets biogasanläggningar och solkraftsproduktion uppvisar stor utvecklingspotential.

Verksamhetsområdet för energibonden är synnerligen omfattande: biogas för el- och värmeproduktion, biometan som bränsle, stor- och småskalig vindelproduktion, biogena bränslen såsom biodiesel och bioetanol, biomassa av snabbt växande plantor och så vidare.

I Tyskland och Österrike tutar och kör bönderna, ledda av gröna ministrar, mot en ny framtidsinriktad energi- och matproduktionsera. I Finland är de ekonomiskt hårt pressade bönderna, i regi av ministrarna i bondepartiet Centern och De Gröna, gisslan i den förgångna atomkraftstiden. Under atomvapenstaten Frankrikes och de forna öststaternas kommando lobbar Finland för att atomkraft skall upptas som grön energi i EU:s taxonomiregelverk.

Den finska bondens strålande framtid ligger i att erbjuda sina åkrar för utbyggnad av små modulära atomkraftverk, för vilka Finlands regering förbereder en kärnenergilagreform. En annan lukrativ business vore slutförvar för högaktivt reaktorbränsle. Enligt Strålsäkerhetscentralens tidigare chef Jukka Laaksonen, numera springpojke för ryska atombolaget Rosatom, finns det i Finland över 350 platser med lämplig berggrund för slutförvar för detta evigt strålande ”gröna” arv.

Ulla Klötzer, Kvinnor mot atomkraft, Kvinnor för fred

Jaa tämä: