YDINVOIMAN KOKONAISKUVAA EI HALUTA NÄHDÄ

YDINVOIMAN KOKONAISKUVAA EI HALUTA NÄHDÄ

4.4.2023/Kaleva

Madis Vasser, Viron Maan ystävien energia-asiantuntija
Lea Launokari, Naiset Rauhan Puolesta
Tiina Prittinen, Maan ystävien ydinvoima-aktiivi

YDINVOIMALAT  JA  YDINJÄTE  SODAN  KOHTEINA

Ydinvoima, joka käyttää lämmön ja  energian tuottamiseen radioaktiivista materiaalia on normaalikäytössäkin vaarallinen odotta- mattomissa tilanteissa.

Jo luonnostaankin riskialttiin ydinvoiman aiheuttavat seuraukset ovat kohtalokkaat;

  • Ennustamattomat häiriötilanteet
  • Tsunamit
  • Ilmastonlämpenemisestä aiheutuva vedenpinnan nousu
  • Kuumuudesta johtuva jäähdytysveden puute
  • Rajumyrskyt/hirmumyrskyt
  • Sota

Helsinki 26.4.2023/www.naisetrauhanpuolesta.org
Naiset Rauhan Puolesta/Naiset Atomivoimaa Vastaan aj
PAND, Taiteilijat rauhan puolesta  ry.

                SODAN YDINVOIMALARISKIT

1.
Suora hyökkäys ydinlaitoksiin. Reaktorin ydintä ja radioaktiivista polttoainetta ympäröiviä paineastioita ei välttämättä ole suunniteltu kestämään sotilaallista tai terrori -iskua.

2.

Pitkä sähkökatkos. Ydinvoimalaitos vaatii jatkuvasti virtaa jäähdytysveden pumppaamiseen, jotta reaktorin ydin ei ylikuumene. Jäähdytysaltaissa säilytettävät käytetyt polttoainesauvat vaativat niinikään jäähdytysveden jatkuvaa pumppaamista, jotta niiden sulamisesta aiheutuva säteilyvuoto estetään.

3.
Ydinvoimalaitoksessa työskentelevät ihmiset. He ovat vastuussa monimutkaisten järjestelmien hallinnasta. Esim.  mahdollisessa sotatilanteessa uupumisriski kohoaa. Tämä on suuri vaara laitoksen turvallisen toiminnan kannalta.

Jaa tämä: