Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

Hufuvudstadsbladet/Insändare Ulla Klötzer, Lea Launokari och Pirkko Lindberg https://www.hbl.fi/artikel/finlands-politiker-frotterar-sig-med-destruktivt-sallskap/

Skapa debatt om de militära hoten

https://www.hbl.fi/artikel/skapa-debatt-om-de-militara-hoten/ 15.5.2018 Hufvudstadsbladet Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat. Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även…

Vad står presidenten för?

7.2.2018 Hufvudstadsbladet Lea Launokari och Pirkko Lindberg https://www.hbl.fi/artikel/vad-star-presidenten-for

Militaristiska vindar blåser i Östersjöområdet

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 17.10.2017 https://www.hbl.fi/artikel/militaristiska-vindar-blaser-i-ostersjoomradet/ Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen. Ett tack till Carl Fredrik Sandelin för hans insiktsfulla debattartikel (HBL 15.10). I samma…

Ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 18.10.2017 https://www.hbl.fi/artikel/ratificera-konventionen-for-ett-globalt-forbud-mot-atomvapen/ Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden. Den 7 juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer…

Militarismia nukuvan vauvan kuvalla

Mielipidekirjoitus, julkaistu Kalevassa 25.8.2017 Suomi sata juhlii itsenäisenä valtiona olemisen juhlaa turvallisuusteemalla. Nuku rauhassa  -teeman puitteissa on järjestetty eri puolilla Suomea tilaisuuksia, jossa mukana ovat useat turvallisuuteen liittyvät viranomaistahot, pelastuslaitos, palolaitos, poliisilaitos , alan vapaaehtoisjärjestöt, puolustusministeriö ja puolustusvoimat. Nuku rauhassa…

Vem vågar arbeta för att få Östersjön fri från atomvapen och atomkraft?

Mielipidekirjoitus, Ulla Klötzer, HBL 24.8.2017 https://www.hbl.fi/artikel/vem-vagar-arbeta-for-att-fa-ostersjon-fri-fran-atomvapen-och-atomkraft/ Allt fler fredsforskare och aktiva inom fredsarbetet varnar för att tröskeln för bruk av moderniserade atomvapen har blivit betydligt lägre. I HBL (18.8) beskriver Elisabeth Holmström Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens kamp mot Fennovoimas planer att…