FINLAND FÅR I DAG STÅ I SKAMVRÅN PÅ FN-DAGEN FÖR ELIMINERANDET AV KÄRNVAPEN

26.9.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/finland-far-i-dag-sta-i-skamvran-pa-fn-dagen-for-eliminerandet-av-karnvapen/

Finland får i dag stå i skamvrån på FN-dagen för eliminerandet av kärnvapen

Just nu pågår en ny kärnvapenupprustning. Ryssland, USA och Kina lägger mångmiljardbelopp på att modernisera och uppgradera sina kärnvapen.

I dag firas den internationella FN-dagen för eliminerandet av kärnvapen. Det är stor skam att Finland inte kan delta i detta firande, eftersom Finland varken aktivt deltog i förhandlingarna eller har undertecknat den konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som 122 av FN:s medlemsstater omfattade den 7 juli 2017. 70 länder har redan undertecknat avtalet som träder i kraft då 50 länder ratificerat det. 26 länder har ratificerat TPNW, i Europa Vatikanstaten och Österrike. Irland och Schweiz har inlett processen. Även ett USA-allierat land, Nya Zeeland, har ratificerat avtalet.

Vi hoppas att landets nya regering med det snaraste skall inleda processen för att Finland skall underteckna och ratificera TPNW och citerar Ican-chefen Beatrice Fihn: ”Antingen förbjuder och eliminerar vi kärnvapen eller så kommer de en dag att eliminera oss.” Ican var synnerligen aktiv i konventions-processen och tilldelades 2017 Nobels fredspris för detta.

Eftersom FN-dagen för eliminerandet av kärnvapen infaller under den stora klimatdemonstrationsveckan vill vi även påminna om kärnvapnens och kärnkraftens betydande bidrag till klimatförstöringen: Don´t nuke the climate.

Flera opinionsbildare säger att TPNW skadar Icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT). Men NPT styrks enligt forskare vid Sipri och Auckland-universitetet av TPNW med hänvisning till NPT:s ”Artikel VI”: ”Varje fördragspart förbinder sig att fortsätta förhandlingar i uppriktig avsikt om effektiva åtgärder med avseende på kärnvapenkapprustningens snara upphörande och på kärnvapennedrustning, samt om ett avtal om allmän och fullständig avrustning under noggrann och effektiv internationell kontroll.”

Finland har alltså i och med undertecknandet av NPT förpliktat sig att arbeta vidare för kärnvapennedrustningen. Finlands regering bör göra sitt yttersta för att uppfylla denna förpliktelse.

Just nu pågår en ny kärnvapenupprustning. Ryssland, USA och Kina lägger mångmiljardbelopp på att modernisera och uppgradera sina kärnvapen. Dessutom finns kärnvapen i Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan, Nordkorea, Israel. Då Ryssland och USA genomförde den stora kapprustningen på 1960-talet etablerades den så kallade terrorbalansen. Då båda hade många atomvapen riktade mot varandras stora städer innebar det en garanti om ömsidig förstörelse (det vill säga att vapnen aldrig skulle användas). Nu har nio länder atomvapen. Terrorbalansen fungerar inte längre på samma sätt. Rysslands aktivare agerande på den internationella arenan och Trumps Amerika först-politik och oberäkneliga uppträdande leder till en ny kalla kriget-mentalitet som inkluderar kärnvapen.

I februari 2019 meddelade Trump att USA ensidigt upphäver INF-fördraget om ömsesidig atomvapennedrustning (undertecknat av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov 1987). Upphävningen trädde i kraft i augusti. Överenskommelsen har reglerat parternas användning av medeldistansrobotar i Europa. Som svar drog sig Ryssland också ur fördraget. Detta öppnar upp för utvecklandet av nya och mer sofistikerade atomvapen. Vladimir Putin varnade i god tid för ökad kapprustning om avtalet bryter samman. Europeiska länder oroar sig med rätta för att förvandlas till ett ödesdigert slagfält.

Dessutom vägrar Trump att avslöja om USA kommer att förlänga det nya strategiska vapenreduktionsfördraget (New Start), ett bilateralt fördrag mellan USA och Ryssland vilket begränsar antalet kärnvapen på bombplan, ubåtar och långväga missiler. Ny Start löper ut 2021, men båda parter kan komma överens om en fem års förlängning. Det behövs internationellt tryck för att få de båda länderna att förhandla.

Vi kan inte vänta på att kärnvapenländernas ledare skall besinna sig. Flera gånger har kärnvapenmissiler varit startfärdiga på grund av falska alarm och i sista stund hindrats starta. Vi har haft en kolossal tur. Men förr eller senare tar turen slut. Risken är särskilt stor nu när förhållandet mellan stormakterna är iskallt. Kärnvapnen måste elimineras – nu!

Länder som Finland med lång tradition som fredsförmedlare ska inte gå i någon stormakts ledband utan agera på folkets, och på majoriteten av världens befolknings, villkor.

Christer Alm, Miljöringen, Mikael Böök, representerar folkmajoriteten som stöder FN- avtalet om förbud mot kärnvapen, Ulla Klötzer, Kvinnor mot atomkraft, Lea Launokari, Kvinnor för fred, Marika Lohi Amandamaji rf, Elisabeth Nordgren, Svenska fredsvänner i Helsingfors, Tuula Sykkö, Fredskämparna i Lappland

Jaa tämä: