ATOMKRAFT EN SKAM FÖR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

21.8.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/atomkraft-en-skam-for-ett-demokratiskt-samhalle/

Ulla Klötzer

Atomkraft är ingen lösning. Den är storindustrins sataniska verktyg att överföra enorma kostnader och hälsorisker till folket – ett verktyg för industribossar utan moraliska och etiska värderingar.

I HBL (Debatt 16.8) konstaterar Henrik Immonen att 60 – enligt World Nuclear News 7/2019 cirka 50 – nya atomkraftverk byggs i världen. Vill Finland tillhöra det här sällskapet? Institutet DIW Berlins Weekly Report 30, 2019 behandlade den dyra och farliga atomkraften som inte är en option för en klimatvänlig energimix. Uppskattade forskare beskriver hur den kommersiella användningen av atomkraft uppstod på 1940-talet, och utvecklades vidare under kalla kriget som en biprodukt till utvecklingen av atombomben. Man påstod att atomenergin skulle bli för billig för att mätas i pengar. Att länder i Mellanöstern vill bygga atomkraft hör ihop med den militära dimensionen. Indien, Pakistan och Israel har fått tillgång till atomvapen via atomkraften. Är det här önskvärt i Mellanöstern och i en allt instabilare värld?

Nya atomkraftverk byggs främst i atomvapenländerna Kina, Ryssland och Indien. Demokrati och öppenhet är okända begrepp. För projekten används folkets pengar, men folket tillfrågas inte. Olkiluoto 3-förseningen i Finland har enligt Markus Herranen, analytiker vid Energia Portfolio Services, drabbat de finska konsumenterna med flera hundra miljoner euro årligen. Den planerade Fennovoima/Rosatom-reaktorn i Pyhäjoki byggs till stor del med ryska pengar. Cirka 1 miljard euro överfördes från den ryska välfärds/pensionsfonden 2015 fastän projektet ännu inte har bygglov. Samtidigt lever fyra miljoner ryska medborgare under fattigdomsgränsen på grund av låga pensioner. Varför skall folket betala om atomkraften är marknadsekonomiskt lönsam?

I DIW-rapporten analyserar forskare ur ett privatekonomiskt perspektiv atomkraftens lönsamhet beaktande alla avgörande faktorer. Permanent förvar av atomkraftsavfall och kostnader för olyckor och katastrofer ingår inte i kalkylen. Resultaten visade att en atomkraftsinvestering i alla kombinationer ger upphov till avsevärda finansiella förluster. I medeltal 4,8 miljarder, i bästa fall 1,5 miljarder euro.

Det är hög tid att indela skattebetalarna i atomkraftsförespråkare och atomkraftsförnekare. Atomkraftsförlusterna skulle skattemässigt överföras på förespråkarna medan förnekarna skulle betala en motsvarande skatt för förnybar energi.

Immonen skriver att av de stora europeiska länderna har Frankrike de lägsta koldioxidutsläppen. Men hur är det med andra utsläpp? Organisationen ACO, som kontrollerar radioaktivitet i olika områden i Frankrike, publicerade ett pressmeddelande enligt vilket 268 franska kommuner uppvisar regelbunden förekomst av radioaktivt tritium i dricksvattnet (L’express, AFP, 17.7); ”6,4 miljoner människor förses med tritiumförorenat vatten” som härstammar från atomkraftverk. Närvaron av tritium uppvisar även risk för annan radioaktiv kontaminering – ”tritium är en visselpipa”. Koldioxid kan åtgärdas med förnybar energi. Att åtgärda tritiumproblemet är en enorm utmaning.

Och Tjernobyl-olyckans följder är långt ifrån utforskade. På en kontrollstation mellan USA och Kanada stoppade amerikanska myndigheter 2017 en långtradare för en rutinkontroll som visade höjda radioaktivitetsvärden. Det spekulerades kring den ultimata mardrömmen – en ”smutsig atombomb” i terroristsyfte. Lasten innehöll blåbär från Ukraina. Men ”no problem”! Då blåbären blandas med icke-radioaktiva bär blir produkten helt förtärbar. I juli publicerade en grupp forskare en studie över skogssorkar från Tjernobyl-området. På basen av radioaktiviteten i djuren drar forskargruppen slutsatsen att gnagarpopulationer, och hela ekosystem sannolikt har påverkats inom ett område på kanske 200 000 kvadratkilometer i östra, norra och även centrala Europa där radioaktivitet från Tjernobyl kan uppmätas.

Enligt forskarna visar studien ”obestridligt” att även mycket små doser kan leda till signifikanta konsekvenser för individer, populationer och sannolikt även hela ekosystem. Fukushima-katastrofens följder är ännu helt outforskade.

Enligt Immonen finns olycksriskerna ”i kulturer där chefernas auktoritet inte får ifrågasättas”. Ett märkligt argument. Olyckor känner inga geografiska gränser. Vindar och nederbörd avgör det radioaktiva nedfallet.

Atomkraft är ingen lösning. Den är storindustrins sataniska verktyg att överföra enorma kostnader och hälsorisker till folket – ett verktyg för industribossar utan moraliska och etiska värderingar – en skam för ett demokratiskt samhälle!

Ulla Klötzer Kvinnor mot atomkraft, Esbo

Jaa tämä: