9 SYYTÄ KIELTÄÄ ROBOTTIASEET

9 SYYTÄ KIELTÄÄ ROBOTTIASEET

9.11.2022
Robottiaseverkosto

UUSI ESITE, LATAA LINKISTÄ :
https://www.sadankomitea.fi/uutinen/9-syyta-kieltaa-robottiaseet/

Tappajarobotit on kiellettävä

Kasvava ymmärrys autonomisten aseiden eettisistä, oikeudellisista ja humanitaarisista vaaroista on saanut yhä useamman kannattamaan robottiaseiden kieltoa, ja siten riittävän ihmiskontrollin säilyttämistä voimankäytössä. Sopimusneuvottelujen aloittamista tukevat mm. YK:n pääsihteeri, yli 70 valtiota, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea sekä lukuisat teknologian ja tekoälyn asiantuntijat, uskonnolliset johtajat, armeijoiden veteraanit ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet.

9 syytä kieltää robottiaseet

1. Digitaalinen dehumanisaatio / epäinhimillistäminen

Robottiaseiden käyttämät algoritmit pelkistävät ihmiset datajoukoiksi. Emme voi suojella itseämme automatisoidun päätöksenteon vaikutuksilta, jos koneelle annetaan päätösvalta elämästä ja kuolemasta. Kone ei ymmärrä ihmisyyttä. 

2. Algoritminen syrjintä

Voimankäyttö ihmisiä vastaan ennalta ohjelmoitujen kategorioiden ja identiteettien perusteella vahvistaa ennakkoluuloja ja yhteiskuntiemme syrjiviä rakenteita. Meidän tulee purkaa syrjiviä rakenteita, ei ohjelmoida niitä aseisiin.

3. Ihmiskontrollin menettäminen

Autonomian lisääntyminen asejärjestelmissä tarkoittaa, että siirrämme päätöksen voimankäytöstä ihmiseltä koneelle. Koneet eivät kykene tekemään monimutkaisia eettisiä valintoja tai ymmärtämään ihmiselämän arvoa. Kone ei ymmärrä tappavansa.

4. Inhimillisen arvostelukyvyn puute

Tekoälyn kehittymisen myötä järjestelmistä tulee entistä vaikeampia ymmärtää ja ennustaa. Inhimillinen arviointikyky ei ehdi vaikuttaa koneen salamannopeasti tekemiin päätöksiin.

5. Vastuun puute

Kuka on vastuussa, jos robotti tekee sotarikoksen? Olisi ongelmallista asettaa ihminen vastuuseen sellaisen itsenäisen robotin tekemästä sotarikoksesta, jonka toimintaa hän ei kykene kontrolloimaan. 

6. Ennakoimattomuus

On kyseenalaista, olisiko mahdollista kehittää järjestelmä, joka ei joutuisi epäkuntoon, toimisi arvaamattomalla tavalla tai olisi altis hakkeroinnille. Emme kykene riittävästi hallitsemaan robottiaseiden toimintaa, milloin jätämme asejärjestelmien seurauksista kärsivät uhrit selitystä vaille. 

7. Sodankäynnin kynnyksen madaltuminen

Sodankäynti saattaa vaikuttaa riskittömältä ilman ihmissotilaita. Todennäköisesti robottiaseiden käyttöönotto kuitenkin madaltaa kynnystä sotimiseen ja lisää siviilien kärsimystä. Etäsodankäynnin ongelmat kasvavat asejärjestelmien autonomian lisääntyessä, kun ihmiset etääntyvät yhä enemmän voimankäytöstä. 

8. Maailmantilaa horjuttava kilpavarustelu

Robottiaseiden nopeus ja säälimättömyys johtavat vääjämättä kilpavarustelun kiihtymiseen, mikä lisää epävakautta ja konfliktien todennäköisyyttä, sekä vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden. 

9. Suhteemme teknologiaan

Robottiaseet muuttavat ihmisten ja teknologian välisen suhteen perustavanlaatuisesti. Jos annamme koneelle päätösvallan elämästä, voivat seuraukset olla tuhoisia. Meidän täytyy vetää raja nyt, ennen kuin automatisoitu päätöksenteko johtaa tappamisen automatisointiin.

Koneiden ei pitäisi tappaa ihmisiä 

Robottiaseet tai tappajarobotit ovat täysin autonomisia asejärjestelmiä, jotka pystyvät tunnistamaan kohteensa ja käyttämään voimaa ilman ihmisen osallistumista. Niiden käyttöönoton myötä luovutamme päätöksen elämästä ja kuolemasta koneille. 

Tappajarobottien pysäyttämiseksi on yksi selkeä ratkaisu: Uusi kansainvälinen sopimus, jonka aika on nyt. Sopimusta tarvitaan, koska aseet kieltävät ja niitä säätelevät lait luovat hallituksille ja yrityksille rajat siihen, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. 

Suomella on tilaisuus osoittaa poliittista johtajuutta ja edistää turvallisempaa maailmaa nyt ja tulevaisuudessa. Suomi on osallistunut YK-keskusteluihin robottiaseista alusta lähtien ja tunnustaa tarpeen asejärjestelmien autonomian säätelylle siviilien suojelemiseksi. 

Meillä on nyt tilaisuus toimia, ennen kuin tappavan teknologian kehitys on mennyt liian pitkälle. Vaadi kanssamme robottiaseiden kieltoa. Ei anneta koneen tehdä päätöksiä ihmisen puolesta silloin, kun sillä on eniten väliä. 

Stop Killer Robots on kansainvälinen verkosto, joka toimii ehkäistäkseen tappamisen automatisoinnin. Verkoston jäseniä Suomessa ovat Rauhanliitto, Sadankomitea, Rauhanpuolustajat, Tekniikka elämää palvelemaan ja Naiset rauhan puolesta.

Tavoitteemme

  1. 1.    Robottiaseiden kehittäminen, valmistaminen ja käyttäminen on kiellettävä kansainvälisellä sopimuksella. Päätösvalta voimankäytöstä on säilytettävä ihmisellä.
  2. Valtioiden on tehtävä yhteistyötä ja sitouduttava solminaan sopimus autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä.
  3. Suomen tulee olla aloitteellinen sopimusneuvotteluissa ja kehittää kansallinen lainsäädäntö robottiaseiden kieltämiseksi.
  4. Teknologiayhtiöiden sekä tekoälyn ja robotiikan parissa työskentelevien asiantuntijoiden tulee kieltäytyä osallistumasta robottiaseiden kehittämiseen.

Stop Killer Robots Finland löytyy somesta:

Jaa tämä: