En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

20.1.2021 Hufvudstadsbladet
Undertecknat av aktivister från Finland, Sverige, Norge och Danmark

https://www.hbl.fi/artikel/en-ostersjoregion-fri-fran-karnvapen-skulle-kunna-ses-som-ett-forsta-steg-emot-ett-totalt-karnvapenf/

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud

Det är hög tid att ta upp kravet igen med tanke på den militära upptrappning som pågår i vårt närområde. En kärnvapenfri zon här i Norden är ett medel för att främja avspänningen.

Den 22 januari 2021 blir FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) en juridiskt bindande del av folkrätten. Det blev klart sedan Honduras på självaste FN-dagen som 50:e land ratificerade avtalet. Avtalet gäller för de stater som ratificerat det.

Förhoppningen är att det skapas ett moraliskt tryck så att allt fler stater ratificerar konventionen. Det är inte moraliskt försvarbart att nio länder ska kunna hota världens alla andra 186 självständiga stater med vapen som kan förgöra mänskligheten.

Nordens regeringar har under många år agerat för kärnvapennedrustning genom att aktivt verka för ickespridningsavtalet (NPT). Nu är det dags att skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Förslaget om att inrätta en nordisk kärnvapenfri zon väcktes ursprungligen av den tidigare svenske utrikesministern Östen Undén och den tidigare finske presidenten Urho Kekkonen på 1960-talet. Under 1980-talet aktualiserades frågan av politiker och inte minst fredsrörelsen. 1993 fattade Nordiska rådet ett enhälligt beslut om att rekommendera Norden som en kärnvapenfri zon, men frågan fullföljdes aldrig.

Det är hög tid att ta upp kravet igen med tanke på den militära upptrappning som pågår i vårt närområde. En kärnvapenfri zon här i Norden är ett medel för att främja avspänningen.

En Östersjöregion fri från kärnvapen skulle kunna ses som ett första steg emot ett totalt kärnvapenförbud.

Vi vädjar därför till de nordiska regeringarna att skriva under FN:s konvention om förbud av kärnvapen och tillsätta en kommission som förbereder upprättandet av en nordisk kärnvapenfri zon.

Kati Juva, Läkarens sociala ansvar rf, Ulla Klötzer , Kvinnor mot atomkraft , Arja Laine, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet , Lea Launokari, Kvinnor för fred , Jouko Niemi, Tekniken i livets tjänst, Antti Seppänen, Artister för fred rf, Kaisu Kinnunen, De hundras kommitté i Finland rf, Teemu Matinpuro, Fredskämparna i Finland rf, Lassi Raivonen, Vapenvägrarförbundet rf , Hasse Schneidermann, Fredsministerium, Ida Harsløf,, Kvindernes Internationale liga for fred og frihed, Danmark, Steinar Nilsen, v. styreleder, Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø, Gitte Sætre, leder, Antikrigs-initiativet, Liss Schanke, koordinator, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Norge, Per Gahrton, tidigare riksdagsledamot och MEP, Birgitta Hambraeus, tidigare riksdagsledamot, medlem i socialdemokratiska föreningen Reformisterna, KG Hammar, före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, tidigare riksdagsledamot, Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, tidigare Nedrustningsambassadör, Sverige

Jaa tämä: