Kutsu seminaariin 30.10.2021

Kutsu seminaariin 30.10.2021

Ilmoittaudu 18.10. mennessä!

Naiset tekevät rauhaa – perinne jatkuu

Villa Salinissa, Helsingissä, 30.10.2021 kello 9.30-16.00!

Seminaari on tarkoitettu erityisesti nuorille naisille, jotka ovat kiinnostuneet naisten rauhantyöstä ja rauhankulttuurista tämän päivän Suomessa ja maailmassa. 

Seminaarin tarkoituksena on luoda kontakteja monikulttuurisen naisten rauhantyölle ja löytää yhteisiä  kokemuksia. Tavoitteena on vahvistaa erilaisuuden kunnioittamista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Jokaiselle on taattava ihmisarvoinen elämä, kenenkään ei tarvitse kohdata väkivaltaa, uhkaa tai vihamielisyyttä.

Seminaarin paneelissa haluamme tuoda esille maahanmuuttajanaisten henkilökohtaisia tarinoita  suomalaisessa yhteiskunnassa. Paneelin osallistuvat Habiba Ali, Somaliasta, Mania  Alkhatib  Syyriasta, Aziza Hossaini  Afganistanista ja Sunniva Drake Suomesta.
Työryhmien teemat ovat: Viranomaisiin luottaminen ja viranomaisyhteistyö, kotouttaminen ja syrjintä ja lähisuhdeväkivalta ja epätasa-arvo.

Naiset Rauhan Puolesta -liike on toiminut aktiivisesti jo yli 40 vuoden ajan rauhan, naisasian, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolesta sekä atomivoimaa vastaan.

Nettisivut: http://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Monika-Naiset liito edistää maahan muuttajataustaisten naisten tasa-arvoa ja osallisuutta, ehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tekee aktiivista vaikuttamistyötä parantaakseen naisten asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti ja tukee monikulttuurista naistoimintaa jäsenjärjestöjensä kautta. Nettisivut: https://monikanaiset.fi/monikanaisetliitto/

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tavoitteena on arabiankielisen väestön Suomeen kotoutumisen edistäminen ja helpottaminen. Tavoitteena on lisäksi lähentää Suomen ja Syyrian kansoja ja edistää niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Nettisivut: https://ssys.fi/about-us-fi/

Seminaari pidetään Naisunionin omistamassa Villa Salinissa, Lauttasaaressa, Tiirasaarentie 2.
Koko talo – naisunioni.fi/tilat/villasalin ja naisunioni.fi/index.php?k=15604 – on varattu käyttöömme ja siellä on myös mahdollisuus yöpyä lauantai ja sunnuntain välisenä yönä. Villa Salin on ihana ympäristö viettää toivottavasti kaunis lauantaipäivä ja tutustua uusiin eri-ikäisiin naisiin, hankkia tietoa, jakaa kokemuksia ja luoda uusia toimintatapoja rauhantyöhön! 

Ilmoittaudu  [email protected] 18.10. mennessä! 

Aloitamme aamiaisella kello 9.30, tarjoamme lounaan ja iltapäiväkahvin. Järjestämme englanninkielisen tulkkauksen ja tarvittaessa lapsivahdin. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin.

Helsingissä 21.9.2021

Tervetuloa toivottavat,

Lea Launokari,Naiset Rauha Puolesta -liike
Hitomi Tabuchi, Monika naiset ry
Nakkam Norii, Suomi-Syyria ystävyysseura ry

Jaa tämä: