LAUSUNTO LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

LAUSUNTO LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

10.11.2021

Lausunnon antajat:
Naiset Atomivoimaa Vastaan: Ulla Klötzer, [email protected]

Naiset Rauhan Puolesta: Lea Launokari, [email protected]

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20577/2021

Asia: Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jaa tämä: