Lausunto:

Lausunto:

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE POHJOIS-ATLANTIN SOPIMUKSEN SEKÄ POHJOIS-ATLANTIN LIITON, KANSALLISTEN EDUSTAJIEN JA KANSAINVÄLISEN HENKILÖSTÖN ASEMASTA TEHDYN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI

23.11.2022
Lausunnon antajat: Lea Launokari Naiset Rauhan Puolesta ja Ulla Klötzer Naiset Atomivoimaa Vastaan.

Materiaali/
Kannanotot, mielipiteet, julkilausumat

ASIA: Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21891/2022

Lausunnon antajat:

Naiset Rauhan Puolesta

Yhteyshenkilö: Lea Launokari – [email protected]

Naiset Atomivoimaa Vastaan

Yhteyshenkilö: Ulla Klötzer – [email protected]

1)

Työryhmä esittää johtopäätöksenään, että sopimus olisi Suomen täysivaltaisuuden ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen kannalta ongelmaton ja että kyse ei ole merkittävästä toimivallan siirrosta kansainväliselle järjestölle, ja siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä voitaisiin tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Vastine:

Suomi on avoimesti julistanut, että aikoo asettua NATO:n ydinsateenvarjon alle.

Suomen presidentti Sauli Niinistö totesi kuitenkin Hufvudstadsbladetissa 7.11.2022: ”Finland har inga som helst avsikter att förvara kärnvapen på sitt territorium”.

Sana ”förvara”, elisäilyttää, avaa kuitenkin mahdollisuuden niiden lennättämiseksi Suomeen, ja laukaistamiseksi Suomen maaperältä sotatilanteessa, säilyttämättä niitä täällä.

Presidentti on myös sanonut, ettei Suomen tule osallistua keskusteluun NATO:n ydinasepolitiikasta ennen kun Suomi on NATO-jäsen. Uskooko presidentti ja muut korkeat päättäjät todella, että Suomen äänellä on mitään merkitystä NATO:n sisällä?

Niinistö varoittaa myös, että viime aikoina herännyt ydinasekeskustelu ”On vaarallinen kehitys.”

Tämä kaikki edustaa todella vaarallista ennenkokematonta demokraattisten perusperiaatteiden, avoimen rehellisen kansalaiskeskustelun kieltämistä.

Jos, kuten julkisesti on korkealta taholta väitetty, NATO-jäsenyys ei velvoita sijoittamaan ydinaseita ja -tukikohtia Suomen alueelle, miksi hallitus ei vaadi rajoituksia sopimukseen?

Suomi voisi toimia kansainvälisesti esimerkkinä säätämällä ydinaseita kieltävän lain sekä allekirjoittamalla YK:n ydinasekieltosopimuksen  kuten Itävalta, Lichtenstein, Malta ja Irlanti ovat tehneet.

Se osoittaisi, ettei päätösvaltaa niin merkittävästä asiasta kuin ydinaseet, olla siirtämässä kansainväliselle järjestölle, jonka vuoden 2022 strategisessa konseptissa korostetaan ydinpelotteen tärkeyttä sekä sen olevan ”liiton turvallisuuden korkein tae”. Yhdysvaltain ydinase-arsenaalin ohella NATO tunnustaa, että ”Iso-Britannian ja Ranskan itsenäisillä strategisilla ydinaseilla on oma pelotetehtävänsä ja ne myötävaikuttavat merkittävästi liiton yleiseen turvallisuuteen”.

Suomen perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista.

Ydinaseiden mahdollinen käyttö, ottaen huomioon että niitä on jo käytetty kaksi kertaa USA:n toimesta, edustaa perimmäisten ihmisoikeuksien loukkaamista.

Allekirjoittamalla NATO-sopimus rajoittamatta ydinaseiden käyttöä  viittaa Suomen hallituksen valmiuteen rikkoa kansainvälisiä ihmisoikeuksia.

Ydinasesateenvarjon hyväksyminen on myöskin Suomen allekirjoittaman, niin sanotun ydinsulkusopimuksen (NPT), eli vuoden 1968 sopimuksen ydinaseiden leviämisen estämisestä, vastainen. 

Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa jokainen sopimusvaltio sitoutuu siihen, että ydinaseita ei siirretä minkään muun valtion hallintaan, kuin sellaisen, jolla on jo ydinaseita. USA on tästä huolimatta, NATO:n hyväksymänä, siirtänyt ydinaseita Saksan, Belgian, Italian, Hollanin ja Turkin maaperälle. Silmälumetta on, että ydinaseet ovat niin sanotusti USA:n hallinnassa. Esimerkiksi Saksa myöntää avoimesti, että saksalaiset lentäjät joutuvat pudottamaan atomipommeja tilateen niin vaatiessa.

Sama tilanne voisi syntyä Suomen osalle ellei Suomi vaadi ydinaseiden jättämistä liittymisopimuksen ulkopuolelle. Suomen tilaamat F-35 hävittäjäkoneet voivat tilanteen vaatiessa kantaa ydinaseita.

Eri ministereiden esittämät väitteet, että Suomi voisi täyttää ydinsulkusopimuksen 6 artiklan velvoitteet ydinaseriisunnasta NATO-jäsenenä on räikeä kansalaisten huijaaminen.

Ydinsulkusopimus:

  ” 1 artikla

Jokainen sopimuksen osapuolena oleva ydinasevaltio sitoutuu olemaan siirtämättä kenellekään välittömästi tai välillisesti ydinaseita tai muita ydinräjähteitä tai sellaisten aseiden tai räjähteiden hallintaa : sekä olemaan millään tavoin auttamatta, rohkaisematta tai saattamatta mitään ydinaseetonta valtiota valmistamaan tai muulla tavoin hankkimaan ydinaseita tai muita ydinräjähteitä tai sellaisten aseiden tai räjähteiden hallintaa.

2 artikla

Jokainen sopimuksen osapuolena oleva ydinaseeton valtio sitoutuu olemaan ottamatta vastaan välittömästi tai välillisesti keneltäkään ydinaseita tai muita ydinräjähteitä tai sellaisten aseiden tai räjähteiden hallintaa; olemaan valmistamatta tai muulla tavoin hankkimatta ydinaseita tai muita ydinräjähteitä; sekä olemaan hankkimatta ja ottamatta vastaan mitään apua ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamiseksi.

6 artikla

Jokainen sopimuksen osapuoli sitoutuu käymään hyvässä uskossa neuvotteluja ydinasekilpailun pikaiseen lopettamiseen ja ydinaseriisuntaan liittyvistä tehokkaista toimenpiteistä sekä tarkan ja tehokkaan kansainvälisen valvonnan alaisena tapahtuvaa yleistä ja täydellistä aseidenriisuntaa koskevasta sopimuksesta.”

Myöskin se tosiasia, ettei Suomi, korkeatahoisten poliitikkojen vuonna 2017 annetuista lupauksista (Pekka Haavisto, Antti Rinne, Paavo Arhinmäki) huolimatta ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta (TPNW) osoittaa, että Suomi toteuttaa jo kansainvälisen järjestön politiikkaa olematta edes vielä NATO-jäsen.

Pekka Haavisto Yle uutiset 13.10.2017

”Joudumme vähän outoon valoon, jos emme ole siinä mukana, varsinkin nyt kun ICAN-järjestö, joka on tätä ajanut, sai Nobelin rauhanpalkinnon. Ja Suomen linja on aina ollut ydinaseiden vastainen”, vihreiden presidenttiehdokas ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto perustelee.

2)

Työryhmä esittää johtopäätöksenään, ettei katsota Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisen vaikuttavan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekojärjestelmään, maanpuolustusvelvollisuuteen eikä tasavallan presidentin tehtävään Puolustusvoimien ylipäällikkönä.  

Vastine:

Presidentti Sauli Niinistö totesi aikoinaan, että NATO-jäsenyys on sen verran iso asia, että siitä olisi järjestettävä kansanäänestys.

Se tosiasia, että – vaikka Ukrainan sota monen sekä suomalaisen että kansainvälisen asiantuntijan mukaan ei uhannut Suomen turvallisuutta – NATO-jäsenyyden hakeminen ajettiin läpi pikavauhdilla koko poliittisen eliitin ja valtamedian voimin, osoittaa että muut voimat kuin Suomen kansa ovat vakavasti vaikuttaneet Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekojärjestelmään sekä presidenttiimme.

Tämä osoittaa myös – kuten työryhmän esitys, että päätös NATO-jäsenyyden hyväksymisestä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä – että päätöksen legitimiteetti voidaan kyseenalaistaa.

Se tosiasa, että Suomi, joka vuosikymmeniä on toiminut sillanrakentajana idän ja lännen välillä, ei äänekkäästi ole vaatinut minkäänlaisia rauhanneuvotteluja ja ratkaisuja Ukrainan sotaan, vaan jopa tukenut sotaa, osoittaa että Suomi on luopunut nykysestä hallitusohjelmassa kirjatusta periaatteesta (ks. alla). Ukrainaa on tuettu asepaketeilla yms pitkälti yli 100 miljoonalla eurolla tilanteessa jolloin rahaa kipeästi tarvittaisiin terveys- ja opetusalan ongelmien ratkaisemiseen. Tilanteessa, jolloin hallitus myöntää puolustusvoimille ja sisäministeriölle suuria summia rahaa muttei sosiaalipoliittisiin tärkeisiin kansalaisia tukeviin toimiin osoittaa myös, että Suomen hallitus ajaa muita kuin suomalaisten intresseja.

Suomen periaate on pitkään ollut, ettei se vie aseita sotaa käyviin maihin. Nykyisessä hallitusohjelmassa todetaan, että ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

On myöskin todennäköistä, että mahdollisen NATO-jäsenyyden myötä Suomeen perustetaan ulkomaisia tukikohtia kuten on tapahtunut Norjassa ja Tanskassa.

Norjan eduskunta avasi kesäkuussa 2022 tien neljälle USA:n sotilastukikohdalle. Tanska seuraa Norjan mallia ja sallii vastedes amerikkalaisten joukkojen ja sotilasvarusteiden suoran, pysyvän ja esteettömän pääsyn Tanskan alueelle.

Muodollisesti tämä on merkittävä luopuminen suvereniteetistä ja vaikuttaa suoraan maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Norjan mediassa kerrotaan, että puolustusvoimien komentajan, Eirik Kristoffersenin mukaan on todennäköistä, että Norjan puolustus voi tulla osaksi NATO:n uuden yhteisen komentokeskuksen vastuualuetta amerikkalaisessa Norfolkin kaupungissa. Parhaillaan keskutellaan sisäisesti NATO:ssa siitä, että Norfolkin komentokeskus kantaisi vastuun kaikista pohjoismaista, myös Suomesta ja Ruotsista.

Kristoffersenin mukaan puolustusvoiminen komentajalla on sekä kansallinen että NATO hattu.

Tämä vaikuttaisi merkittävästi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekojärjestelmään. Kahden hatun kantaminen velvoittaa kahden päätöksentekojärjestelmän noudattamista.

3)

LOPUKSI

Nykyisessä maailmantilanteessa Suomella olisi täysi syy suojella perinteistä ulkopolitiikkaamme, joka perustuu rauhaan ja yhteiseen turvallisuuteen.

On Suomen kansalaisten etujen vastaista allekirjoittaa NATO-sopimus ilman minkäänlaisia ehtoja liittyen

  • ydinaseiden tuomiseen Suomen maaperälle
  • ulkomaisten sotilastukikohtien sallimiseen Suomen maaperälle
  • NATO:n uuden yhteisen komentokeskuksen osaksi tulemiseen

Jos Suomi kuitenkin päättää liittyä NATO:on tulee selvästi tuoda esille

  • ettei ydinaseita tuoda Suomen maaperälle
  • eikä Suomen maaperälle sallita ulkomaisia sotilastukikohtia
  • että sekä ydinenergia- että rikoslaki Suomessa kieltävät ydinräjähteiden maahantuonnin

Lisäksi on tärkeää, että Suomi aktiivisesti pyrkii YK:n puitteissa kaikkien joukkotuhoaseiden kieltämiseen ja hävittämiseen, sekä allekirjoittaa ja ratifioi YK:n ydinaseita kieltävän sopimuksen.
Muistutamme myöskin siitä, että armeija aiheuttaa maailman hiilidioksiidipäästöistä yli 10 %.

Lopuksi on valitettavasti todettava, ettei tällä lausuntokierroksella tule olemaan mitään merkitystä tässä täysin epädemokraattisessa NATO-prosessissa. Se edustaa häikäilemätöntä silmälumetta kansalaisten saattamiseksi sotilasliittoon, jonka tavoitteista ja päämääristä heillä ei ole minkäänlaista käsitystä.

Prosessi Suomen saattamiseksi, kaikkien puolueiden sekä valtamedian voimakkaalla tuella, pikavauhtia NATO-jäseneksi ilman minkäänlaista avointa ja rehellistä kansalaiskeskustelua syistä ja seurauksista, osoittaa, että Suomessa demokratia ei toimi tavalla, jota tällainen historiallinen päätös vaatisi.

Suomen paljon kehuja ja kiitosta saanut pitkäaikainen puolueettomuus sekä idän ja lännen välistä sillanrakentajan roolia ollaan kuoppaamassa sodan takia, jossa Suomen ei olisi tarvinnut olla osallisena. Arvovaltaisten tahojen mukaan Venäjän taholta ei ollut mitään sotilaallista uhkaa, eikä ole olemassa tällä hetkellä. Tämän johdosta päätöksen olisi voinut tehdä harkiten ja demokraattista päätöksentekoprosessia noudattaen.

Presidentti Sauli Niinistö teki aloitteen vuonna 2021 uuden ETYK-huippukokouksen järjestämiseksi vuonna 2025 järjestön täyttäessä 50 vuotta. Sen järjestäminen olisi ollut todellinen rauhaa rakentavaa teko, jossa olisi voitu keskustella todellisesta Euroopan turvallisuusjärjestelmästä, jossa kaikkia osapuolia olisi kunneltu ja otettu huomioon. Se, koko Euroopalle historiallisesti merkittävä huippukokous, jota moni kansalaisjärjestö kannatti ja piti esimerkillisenä rauhantekona, on nyt nopeasti jäänyt unholaan.

Kehitys Keski- ja Eteläeuroopassa on kuitenkin viime aikoina osoittanut, että kansaa ei voida ohittaa loputtomasti. NATO:a kritisoidaan yhä äänekkäämmin toreilla ja kaduilla. Vaaditaan sodan ja sanktioiden lopettamista. Puhutaan ”vihan talvesta” – ”winter of fury”.

NATO:on liittyminen tässä vaiheessa saattaa olla kohtalokas, hätiköity päätös, jossa kansalaiset toimivat maksumiehinä sekä rahallisesti että fyysisesti.

Jaa tämä: