UNDERTECKNA APPELL MOT KÄRNKRAFT !

VI BER ER OM HJÄLP ATT STOPPA DEN KÄRNKRAFTSGALENSKAP SOM PÅGÅR I FINLAND GENOM ATT UNDERTECKNA EN PETITION RIKTAD TILL DE FINLÄNDSKA BESLUTSFATTARNA.

Som pdf-bilaga finns ovan den fullständiga petitionstexten som skall överlämnas under våren 2019 till de finska beslutsfattarna.

Petitionen skall undertecknas endast av ORGANISATIONER/RÖRELSER/GRUPPER.

Vi ber er att meddela oss om ert deltagande SENAST DEN 1. FEBRUARI 2019 genom att skicka ett e-postmeddelande till:
ullaklotzer(at)yahoo.com

Vi behöver följande uppgifter:
– Organisationens/rörelsens/gruppensnamn
– Namn oche-postadress för en kontaktperson
– Land

PDF: Antinuclear International petition – 2018

Jaa tämä: