Militaristiska vindar blåser i Östersjöområdet

Milipidekirjoitus julkaistu HBL 17.10.2017

https://www.hbl.fi/artikel/militaristiska-vindar-blaser-i-ostersjoomradet/

Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen.

Ett tack till Carl Fredrik Sandelin för hans insiktsfulla debattartikel (HBL 15.10).

I samma tidning citeras Stefan Wallin i fråga om Nato. Han säger bland annat ”Det känns som en östlig bris från det förgångna då Rysslands nye ambassadör varnar för ”motåtgärder ifall Finland går med i Nato”.

Det är dock viktigt att veta att det har hotats med ”motåtgärder” även från västligt håll. Då FN samlades för att arbeta fram en konvention om förbud mot kärnvapen spelade Sverige en aktiv roll.

Även de övriga så kallade neutrala länderna i Europa, Irland, Schweiz och Österrike, deltog aktivt i förhandlingarna.

I juli röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för ett undertecknande och ett senare ratificerande av konventionen. Finland lyste med sin frånvaro under hela processen och deltog heller inte i omröstningen. Vårt land befann sig alltså i sällskap med kärnvapenländerna och deras ”lydstater”. Frågan lyder: var Finland utsatt för påtryckning från USA och Nato? Vårt grannland Sverige fick nämligen en frän reprimand från USA för sitt agerande!

Utrikesminister Margot Wallström beskriver i Aftonbladet (13.7) hur Sveriges regering kommer att arbeta för en kärnvapenfri värld. Hon kräver bland annat att USA och Ryssland, vilka tillsammans äger 90 procent av världens kärnvapen, bör dämpa beredskapen för dessa, vidare att kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler förbjuds, att det fullständiga provstoppsavtalet träder i kraft och att kärnvapenstaterna garanterar att de aldrig kommer att använda kärnvapen mot stater som själva saknar sådana.

Vid FN:s konferens i New York den 28 mars betonade i sin tur Sveriges nedrustningsambassadör Eva Walder att Sverige alltid har deltagit i multilaterala nedrustningsförhandlingar. Hon betonade också att såväl tillverkningen som moderniseringen av kärnvapen innebär ett kolossalt slöseri med naturresurser, för att inte tala om att ett kärnvapenkrig kan ”förstöra hela den mänskliga civilisationen, döda till och med miljarder människor, förstöra miljön och göra slut på det liv på jorden som vi känner till”.

Detta passade inte USA, det enda land i världen som har gjort bruk av kärnvapen, och det i två fall, mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.Resultatet torde vara oss alla bekant.

The Local (www.thelocal.se) rapporterade (20.8) att USA:s försvarsminister James Mattis hade sänt en varning till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist om den försämrade relation som skulle uppstå länderna emellan ifall Sverige undertecknade konventionen om kärnvapenförbud.

Nato är världens största kärnvapenallians. Under Natos toppkonferens i Warszawa 2016 slår slutdeklarationen fast att det är en kombination av kärnvapen, missiler och konventionella vapen som utgör alliansens avskräckningspotential och försvar.

Om Finland blir medlem av militäralliansen kommer Natos längsta gräns mot Ryssland att löpa längs vår östra gräns. Är detta verkligen något som våra politiker på fullt allvar eftersträvar?

Enligt Wallin vore en folkomröstning om Nato riskabel, och debatten om ett medlemskap borde därför föras över medborgarnas huvuden ”med fakta framom fiktion”. Han menar alltså att folket representerar fiktion, och politikerna fakta. En minst sagt förolämpande attityd till medborgarna i detta land!

En omröstning om en så dramatisk fråga som ett medlemskap i en kärnvapenallians skulle alltså avgöras utan att höra alla dem detta berör! Demokrati à la Finland?

Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen. Tillsammans kunde länderna besluta att stanna utanför militäralliansen och i stället bilda en mera spänningsfri zon mellan stormakterna. Det finns många kärnvapenfria zoner i världen, Sverige och Finland kunde sälla sig till dem i stället för att gå med i stormakternas hänsynslösa och ytterst riskabla spel med allas vår säkerhet.

Pirkko Lindberg aktiv inom rörelsen Kvinnor för fred i Finland My Leffler aktiv inom rörelsen Kvinnor för fred i Sverige

Jaa tämä: