NATO ETT MONSTRUÖST HOT MOT VÄRLDSFREDEN

NATO ETT MONSTRUÖST HOT MOT VÄRLDSFREDEN

6.7.2022
Ulla Klötzer
Hufvudstadsbladet

Insändare: Nato ett monstruöst hot mot världsfreden (hbl.fi)

Nato ett monstruöst hot mot världsfreden

Natotoppmötet i Madrid visar än en gång att Nato/USA inriktar sig på den ofta nämnda fullspektrumdominansen – ”full spectrum dominance”).

Ryssland är nu huvudfienden – men USA/Nato inriktar sig redan nu även på Kina och hela Stilla havet. Det betyder upprustning; nya kärnvapen, mördarrobotar, beväpnade drönare med mera. Alltför att uppnå världsherravälde.

Natos retorik om demokrati och mänskliga rättigheter är en förolämpning mot tänkande medborgare.

Finlands Natoanslutningsprocess, hittills den snabbaste i alliansens historia, utgör ett mästerverk utfört av politiker och medier för att upprätta en totalitär konsensusdiktatur. På några veckor blev alla partier Natoförespråkare. Det fördes ingen diskussion om de fredsfrämjande förslag som under en längre tid hade presenterats av prominenta grupper och institutioner, eller om framstående vetenskapsmäns och politikers varningar för Natoexpansionens konsekvenser. Demokratin åsidosattes totalt och förblir åsidosatt i många år framöver. Många finländare har förlorat förtroendet för politikerna med förödande effekter för demokratin.

Att enbart anklaga Ryssland för Ukraina-kriget är att skamlöst vilseleda medborgarna. Ryssland har varnat Nato för ytterligare expansion i flera år. Alla löften från ledande västerländska politiker till Mikhail Gorbatjov efter Berlinmurens fall, att Nato inte kommer att avancera ens en tum österut, har sopats under mattan. Västvärlden försökte inte ens genomföra Minskavtalen och lyssnade inte på Rysslands förslag. Påven har rätt när han konstaterar att Nato skäller vid Moskvas dörr.

Att Finland och Sverige underkastar sig Turkiets krav i ett synnerligen löst formulerat samförståndsavtal är förödmjukande och skamligt. Turkiets president Erdogan är en tyrannisk krigshetsare och kränkare av mänskliga och särskilt kvinnors rättigheter. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har fördömt Turkiet i uppmärksammade fall, men det har inte lett till korrigeringar. Erdogans slutplädering vid Natotoppmötet var ett tydligt budskap till Finland och Sverige; uppför er som Turkiet kräver om ni vill bli medlemmar. Nu ska vi utvisa aktivister och journalister, till och med ändra vår lagstiftning så att utvisningar blir möjliga, förse Turkiet med vapen för en ny attack mot Syrien etcetera. Kurderna i Finland och Sverige är arga och rädda.

Överenskommelsen mellan Turkiet, Finland och Sverige lämnar stort tolkningsutrymme och genomförandet sker med politiska medel. Detta eftersom själva avtalet är mycket kort, inga detaljer har nämnts. Mycket beror på Turkiets synnerligen breda tolkningsterminologi.

Nato är ingen nordatlantisk försvarsallians. Den är en aggressiv global aktör för att förverkliga USA:s fullspektrumspolitik och utgör ett monstruöst hot mot världsfreden och hela planetens överlevnad. Natos andel av världens två biljoner dollars militärbudget utgör 60 procent.

Dessa pengar kunde användas för att sakta ner klimatförändringen, lösa globala problem med vatten- och livsmedelsförsörjning, sjukvård, utbildning med mera.

Men Finlands beslutsfattare har gjort ett annat val – de har allierat sig med krigshetsarna i världen.

Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning av den prestigefyllda europeiska tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR) med säte i Berlin, är européerna allvarligt delade när det gäller kriget i Ukraina och dess konsekvenser. ECFR varnar för en växande klyfta mellan många europeiska regeringar och folket, vilket kan leda till en permanent marginalisering av Europa på världsscenen.

Att folket börjar vakna kunde tydligt skönjas i den fredskonferens och fredsdemonstration som anordnades under veckoslutet innan Natotoppmötet i Madrid. Så gott som hela världen var representerad. Nato, Ukraina-krigets följder, klimatförändringen, nord-syd-problematiken, kvinnornas perspektiv på fred och mycket mer debatterades. Nya koalitioner och samarbetsmodeller tog form och då 25 000 freds-, miljö- och fackföreningsaktiva intog gatorna i Madrid var stämningen obeskrivlig – en början på en ny era för samarbete mellan medborgarna för fred och planetens överlevnad.

Ulla Klötzer, Kvinnor för fred, Esbo

Jaa tämä: