ÖSTERSJÖN BLIR ETT NATOINNANHAV MED KÄRNVAPENUBÅTAR

ÖSTERSJÖN BLIR ETT NATOINNANHAV MED KÄRNVAPENUBÅTAR

20.9.2022,  Hufvudstadsbladet

Lea Launokari, Kvinnor för Fred och Antti Seppänen, Konstnärer för Fred, PAND

https://www.hbl.fi/artikel/c99e3b48-2f95-4c68-a06b-12fcf776ab50

Östersjön blir ett Natoinnanhav med kärnvapenubåtar

Storbritannien har fått en ny premiärminister – en kvinna. En kvinna som enligt den engelska tidningen Independent (24.8) är beredd att trycka på kärnvapenknappen.

Vid ett Tory-evenemang i augusti i Birmingham frågade värden för evenemanget Liz Truss om hon som premiärminister kunde tänka sig att ge order till en kapten för en ubåt med Trident-missiler att tillgripa kärnvapen – vilket värden konstaterade skulle innebära global förintelse. Enligt Independent svarade Truss känslolöst: ”Jag tycker att det är en viktig plikt för premiärministern och jag är redo att göra det.” Hon upprepade: ”Jag är redo att göra det.”

I ett dokument publicerat av Storbritanniens försvarsministerium (16.11.2021) kan man bland annat läsa om hur den tysta ubåtstjänsten Royal Navys styrka under vågorna osedd och obehindrat – kontinuerligt 365 dagar om året – erbjuder kärnvapenavskräckning. Detta innebär att minst en av Storbritanniens kärnvapenbeväpnade ballistiska missilubåtar har patrullerat på haven oupptäckt i över 50 år. Enligt dokumentet avskräcker detta de mest extrema hoten mot Storbritanniens nationella säkerhet och hjälper till att garantera Storbritanniens och de Natoallierades säkerhet.

Storbritannien har fyra missilubåtar av Vanguard-klass i olika beredskapslägen. Ubåtarna är försedda med 16 amerikanska Trident II D-5-missiler, var och en med upp till 14 stridsspetsar med en styrka på 7-500 kiloton. Den större stridsspetsen kan utplåna en stor stad som Moskva. Föreställ er vad som händer om alla stridsspetsar avfyras? Armageddon!

I juni gladde sig Estlands försvarsminister Kalle Laanet över att Finlands och Sveriges Natomedlemskap skulle öppna upp för att förvandla Östersjön till ett Natoinnanhav. I vårt närhav rör sig inte enbart Natos kärnvapenförsedda ubåtar obehindrat utan även ryska kärnvapenförsedda ubåtar. Som Natomedlemmar kan Finland och Sverige inte göra ett dyft åt saken – inte skriva under FN-förbudet mot atomvapen som har ratificerats av 66 länder, inte pådriva avtal för förhandlingar om kärnvapennedrustning – praktiskt taget inte göra något för att minska riskerna med kärnvapen.

Den fantastiska säkerhet som man poetiskt beskriver i dokumentet från Storbritanniens försvarsministerium skall vi nu få åtnjuta till fullo i Östersjön.

Enligt Internationella Röda Korsets kommitté (ICRC) och Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC) skulle en kärnvapendetonation i, eller nära, ett befolkat område orsaka massiv död och förstörelse, långvarig skada för människors hälsa och välbefinnande samt långsiktiga skador på miljö och infrastruktur. Det kan leda till en nedkylning av atmosfären, kortare växtsäsonger, livsmedelsbrist och global hungersnöd.

Inget statligt eller internationellt organ har någon som helst möjlighet att ta itu med den omedelbara humanitära nödsituationen eller de långsiktiga konsekvenserna av en kärnvapendetonation i ett befolkat område.

Varje ubåt som patrullerar med kärnvapen i världshaven och i vårt närhav Östersjön, varje kärnvapen som inte nedrustas och förbjuds, varje försök till förhandlingar om nedrustning och förbud som ett Natomedlemskap förhindrar, utgör ett dagligt hot mot hela planetens överlevnad.

Är det något vi finländare verkligen vill ha?

Lea Launokari, Kvinnor för fred
Antti Seppänen, Artister för fred, Pand

Jaa tämä: