RAUHA UKRAINAAN

RAUHA UKRAINAAN

27.3.2022 Kaleva
Karin Utas Karlsson fil.tri (rauhankasvatus), Göteborg
Måna Wibron Kvinnor för Fred, Sundsvall
Lea Launokari Naiset Rauhan Puolesta, Kirkkonummi
Tuula Sykkö, Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö ry, Kemi

RAUHA UKRAINAAN

Voi katsoa Ukrainan sotaa monelta kantilta. Lännellä on oma kertomuksensa, Venäjällä omansa. Meidän valintana on katsoa sitä konfliktin ratkaisun näkökulmasta. Ymmärryksellä voi luoda muutosta kohti ratkaisua joka ottaa huomioon kaikkien osapuolten tarpeita.

Eurooppalaiset hallituksemme olisivat voineet estää venäläisen hyökkäyksen ottamalla vakavasti Venäjän ulkoministeri Lavrovin 28.1.2022 lähettämän kirjeen. Hän esitti yksinkertaisen kysymyksen ETYJ-maille, Euroopan turvallisuus ja yhteistyö järjestö, johon myös Venäjä kuuluu. Hän pyysi kaikkia vastaamaan miten ymmärretään että maa ei voi rakentaa turvallisuuttaan toisen maan turvallisuuden kustannuksella. Vastaamisen sijaan, meidän hallitukset toistivat EU:n edustajan Borellin kautta, että kaikilla mailla on lupaa itse päättää omasta turvallisuudesta.

Jos hallituksemme olisivat vastanneet itse asiaan, on todennäköistä että Venäjä ja muut ETYJ-maat tällä hetkellä neuvottelisivat Euroopan turvallisuudesta kaikkien näkökulmasta, myös Ukrainan ja Venäjän. Vielä ei ole liian myöhäistä. Jos tehdään työtä aselevon puolesta on mahdollista siirtyä neuvottelupöytiin.

On luovuttava ratkaisemasta ristiriitoja sotimalla. Tämä koskee niin USA:ta, kuin Venäjää ja Ukrainaa. Kenenkään ei pidä käyttää väkivaltaa ohjatakseen muita. Vastuu on kaikkien, ja länsimaat voivat katsoa peiliin sen sijaan että rankaisee Venäjää sanktioilla. Miksi EU kahdeksan vuoden ajan on ollut puuttumatta Ukrainassa tapahtuvaan väkivaltaan sen sijaan että olisi vaatinut aselepoa ja YK:n hyväksymän Minsk II sopimuksen toteuttamista?

Todellinen turvallisuus rakentuu oikeudenmukaisuuteen ja oikeudellisiin sopimuksiin, kuten kansainväliseen lakiin ja YK:n peruskirjaan. Meidän on opittava neuvottelemaan, kun edut menevät ristiin ja jopa törmäävät. Ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna. Jos haluamme että maapallo antaa meille tarvitsemamme, meidän täytyy huolehtia ympäristöstämme. Me tarvitsemme kaikkia voimavaroja tähän. Kaikilla meillä on vastuu.

Karin Utas Karlsson fil.tri (rauhankasvatus), Göteborg
Måna Wibron Kvinnor för Fred, Sundsvall
Lea Launokari Naiset Rauhan Puolesta, Kirkkonummi
Tuula Sykkö, Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö ry, Kemi
Heikki Puolamaa, Suomen Rauhanpuolustajain lapin piirijärjestö ry, Keminmaa
Kerstin Tuomala, Suomen Rauhanpuolsutajain Lapin piirijärjestö ry, Kolari

Jaa tämä: