Militärgrön napp hån mot varje barns rätt till trygghet utan vapen

Mielipidekirjoitus Lea Launokari ja Riitta Wahlström, HBL 19.8.2017

Militärgrön napp hån mot varje barns rätt till trygghet utan vapen

I samband med att Finland firar sitt 100-års jubileum som en ”självständig” stat har olika aktörer som är involverade i medborgarnas säkerhet, bl.a. försvarsministeriet, försvarsmakten och olika frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer förverkligat ”Jubileumsprojektet Säkerhet i Finland 100 år”. Det har ordnats tio olika evenemang runt om i Finland, expertseminarier, en effektiv mediekampanj och ett huvudevenemang i Helsingfors den 18.8.17. Hela projektet riktar sig särskilt till unga.

Vi, som representerar rörelser som aktivt arbetar för en trygg värld utan vapen, där inget barn skall behöva utsättas för all den fasa och ångest som ett krig innebär, är förvånade och upprörda över den bild som utgör reklam för jubileumsprojektet, och som finns utspridd över hela Helsingfors under mottot ”sov tryggt” – en baby med en tutt i militärens gröna kamouflagefärger i munnen. Höjden av smaklöshet och propagandistisk marknadsföring.

Då man bekantar sig med listan över de aktörer som deltar i Jubileumsprojektet, där bl.a. Utbildningsstyrelsen och Finlands Röda Kors ingår, är det obegripligt att en dylik bild har använts – en bild som helt uppenbart stöder den smygmilitarisering av samhället som pågår i allt snabbare takt i Finland, Östersjöområdet, Europa och världen.

Sveriges Röda Kors skriver på sin hemsida att ”när barn upplever krig på nära håll riskerar de inte bara att bli dödade. Många har psykiska sjukdomar på grund av saker de upplever under kriget. Barnen kan till exempel lida av illamående, nedsatt aptit, svårt att sova och följa skolan…Det finns idag tiotusentals barnsoldater som deltar i mer än 30 olika konflikter. Dessa barn skulle kunna gå i skolan i stället för att bära uniform och döda andra människor. På vissa platser i världen skickas barn så unga som sju år ut i krig.”

Enligt Unicef (the state of the world’s children 1996) skördade krigföringen under 1980-talet allt fler barnoffer. 2 miljoner dödade, 4-5 miljoner handikappade, 12 miljoner hemlösa, mer en 1 miljon föräldralösa eller separerade från sina föräldrar, cirka 10 miljoner traumatiserade osv. År 2014 upprepade Unicef sitt budskap att barnen är huvudoffren i krig, att många barn i världen är fångar i konfliktsituationer som innebär att de blir dödade, lemlästade och utsatta för obeskrivlig horror. Enligt Susan Bisell, chef för Unicefs barnskyddsprogram lever cirka 1 miljard barn i konfliktländer och -områden där de är offer för fortlöpande, vitt utspridda och systematiska överträdelser av internationella lag om mänskliga rättigheter.

Att använda en baby med en militärgrön tutt i munnen för att skapa en bild av trygghet byggd på vapen är ett hån mot varje barns och varje människans rätt till trygghet utan vapen.

Lea Launokari, Kvinnor för Fred
Riitta Wahlström, Tekniken i livets tjänst r.f.

Jaa tämä: