2005-2013 jutut

Vuosi 2013

Avoin kirje TEM:ille, STUK:lle, Posivalle sekä kaikille Suomen hallituksen jäsenille. Ulla Klötzer, 10.1.2013
https://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Posiva_avoin_kirje_10012013.pdf

Lehdistötiedote koskien Posivan ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta. 10.1.2013
https://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Posiva_loppusijoituhakemus_lehdistotiedote_10012013.pdf

Fukushima ei ole ohi!  Lehdistötiedote 8.3.2013
https://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Fukushima_lehdistotiedote_08032013.pdf

Areva nuclear flop in Finland.  Press release 9.3.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Paris_press%20release_09032013.pdf

Fukushima-vuosipäivän yhteydessä massiivinen atomiteollisuuden mobilisaatio Ranskassa. Ulla Klötzer 9.3.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Pariisi_Lehdistotiedote_09032013.pdf

Speech by Ulla Klötzer in Paris  10.3.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Paris%20speech_Ulla%20Kl%C3%B6tzer_%2010032013.pdf

Vetoomus Euroopan parlamentille ydinvoiman vastuuvakuutuksesta  4.4.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Vetoomus_Euroopan_parlamentille.pdf

Itkijänaiset kunnioittavat Tshernobylin ydinonnettomuuden uhreja.  Lehdistötiedote 24.4.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_24042013.pdf

Itävaltalaiset toimivat edelleen atomivoimaa vastaan!  Pirkko Lindberg, 26.4.3013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/KirjailijaPirkko%20LindberginTerveisiaWienista.pdf

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus.  PP-esitys Ulla Klötzer 28.4.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Loppusijoitus_28042013.pdf

Onko Suomi taas ostamassa sikaa säkissä.  Ulla Klötzer/Lea Launokari 4.10.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/SikaaSakissa_04102013_Lehdistotiedote.pdf

Ruotsalaiset huolissaan Suomen atomivoimakehityksestä.  Lehdistötiedote 21.10.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_21022013.pdf

NRP ja Urasky ry vaativat Suomea kantamaan vastuun uraaniaseista. Lehdistötiedote 5.11.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_05112013.pdf

Avoin kirje kansanedustajille. Suomen edistettävä uraaniaseiden täyskieltoa 6.11.2013
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AvoinKirjeKansanedustajille_06112013.pdf


Vuosi 2012

Fukusima ankara varoitus!  Lehdistötiedote 5.3.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Fukushima_Lehdistotiedote_05032012.pdf

Fukushiman muistopäivä Avignonissa Ranskassa.  Lehdistötiedote 11.3.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Avignon%20lehdistotiedote_11032012.pdf

Demonstration mot kärnkraft.  11.3.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/svenska_yle_11032012.pdf

Talvivaaran toiminnan keskeyttäminen.  Lehdistötiedote 12.3.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Talvivaara_Lehdistotiedote_12032012.pdf

Käräjäoikeuden tuomio koskien Olkiluoto Blockade tapahtumaa 2011.  Lehdistötiedote 10.10.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_Olkiluoto%20Blockade_Karajaoikeuden%20tuomio%20-%2010102012.pdf

Suomen perustuslaki on pelkkä tyhjä paperi – Satakunnan käräjäoikeuden tuomio.  Ulla Klötzer 10.10.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Avoin%20kirje_OlkiluotoBlockade_Karajaoikeuden%20tuomio%20ja%20toiminta.pdf

Norjan suurkäräjien Nobel-komitea tarkkailuun!  Lehdistötiedote 16.10.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/NorjanSuurkarajienNobel-komiteaTarkkailuun2_16102012.pdf

Puhe YK:n päivänä.  Marjaliisa Siira 24.10.2012
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/YKpaivaMarjaliisaSiiranPuhe24102012.pdf


Vuosi 2011

Rauhankulttuurin määrittelyä.  Hilkka Pietilä vuosina 1998-2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/HilkkaPietila_RauhankulttuurinMaarittelya.pdf

Soini – samanlainen takinkääntäjä kuin muut poliitikot.  Ulla Klötzer 20.3.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/SoiniSamanlainenTakinkaantajaKuinMuutPoliitikot20302011.pdf

Nu krävs civilcourage a la Aktionsgruppen mot Kopparnäs.  Ulla Klötzer 20.3.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/NuKravsCivilcourageALaAktionsgruppenMotKopparnas20302011.pdf

Atomivoiman uhkia lähiympäristössämme.  Ulla Klötzer 25.3.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AtomivoimanUhkiaLahiymparistossammeMaasTulev25032011.pdf

Avoin kirje Suomen poliittiselle johdolle. Suomen on arvioitava energiapolitiikkansa uudelleen. 9.4.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AvoinKirjeSuomenPoliittiselleJohdolle_LapinKansa09042011.pdf

Kynttilämielenosoitus Tshernobylin ja Fukushiman uhrien muistoksi.  Lehdistötiedote 19.4.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_TshernobylinJaFukushimanUhrienMuistoksi_19042011.pdf

Tshernobylin mielenosoitus, Itkijänaiset ydinvoimaa vastaan  Suomen Kuvalehti, huhtikuu 2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/ItkijanaisetSuomenKuvalehti_huhtikuu2011.pdf

Ei uraaniaseita käytöön Libyassa!  Vetoomus hallitukselle 18.5.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/EiUraaniaseitaKayttonoLibyassa_vetoomus.pdf

Mielenosoittajilla ei ihmisoikeuksia.  Lehdistötiedote 23.8.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote_230811.pdf

Avoin kirje Suomen oikeus- ja sisäministereille. Onko Suomi länsimainen oikeusvaltio?  23.8.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AvoinKirjeSuomenOikeusministeriolle_230811.pdf

Ydinenergian pitkät varjot.  Esite 5.11.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Yvoimaavastaan_esite_Ydinenergian_pitkat_varjot_2011.pdf

OL3 sekä Pyhäjoen atomivoimasuunnitelmat herättävät kuumia tunteita Ruotsissa. Lehdistötiedote 14.11.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/UllaKlotzerLehdistotiedote_14112011.pdf

Avoin kirje. Ulla Klötzeriä koskeva selvitys- ja lausuntopyyntö liittyen poliisin menettelyyn Olkiluoto blockade mielenosoituksessa  14.11.2011
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AvoinKirjeSisaasianministerilleJne_UllaKlotzer_14112011.pdf


Vuosi 2010

Ydinvoima, ydinjätteet ja Tshernobylin varjo.  Lehdistötiedote 27.4.2010
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/LehdistotiedoteItkijanaiset.pdf

EU driver kärnkraftssamhällets fortbestånd genom fusionsreaktorn ITER som hotar tränga ut förnybara energikällor.  Gerd Söderholm 29.7.2010
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/ITER_och_CenterpartietFin_ruotskielinen_2010.pdf

Olkiluodon sulkemistempaus, neljä tietä suljettu.  Lehdistötiedote 29.8.2010
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/OlkiluotoLehdistotiedote29082010.pdf

Naton yhteensovittaminen EU:n militarisointiin?  Lea Launokari 6.10.2010
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/NatoonLittymisestaKansanaanestys.pdf

Ei lisärahaa armeijan asehankintoihin – Kyllä arkiturvallisuudelle!  24.10.2010
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/EiLisarahaaArmeijanAsehankintoihin24102010.pdf


Vuosi 2009

Lausunto koskien Posiva Oy:n loppusijoituslaitoksen laajentamisen YVA-selostusta 12.1.2099
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/PosivaKannanotto.pdf

Fortums vansinnesplaner.  Mielipidekirjoitus 30.5.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/FortumsVansinnesplaner.pdf

Mielipide Fennovoiman (E.ON) periaatepäätöshakemuksesta  15.6.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/FennovoimaTVOFortumPeriaatepaatoksenMielipide.pdf

Fortumin mielettömät sunnitelmat.  Mielipidekirjoitus 16.6.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/FortuminMielettomatSuunnitelmat.pdf

Kannanotto Posiva Oy:n periaatepäätöshakemukseen Olkiluotoon suunnitellun ydinjätteiden loppusijoitusluolan laajentamisesta,  14.7.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/KannanottoPosivanPAP-hakemukseen.pdf

Vinkraftens avfall. Lea Launokari,  29.7.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/VindkraftensAvfall.pdf

Naiset Rauhan Puolesta – 30 vuotta väkivaltakulttuurista rauhankulttuuriin.  Lehdistötiedote 11.10.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/Lehdistotiedote111009.pdf

Symposiumin avaussanat. Lea Launokari,  24.10.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AvajaissanatLeaLaunokari241009.pdf

Miten sitten kävikään.  Ulla Klötzer 24.10.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/MitenSittenKavikaanUllaKlotzer241009.pdf

Emme halua Natoon.  Puhe Hannele Salava 6.12.2009
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/NatoMiekkariEmmeHaluaNatoonHannele%20Salava061209.pdf


Vuosi 2008

Atoimivoimaloiden ympäristövaikutukset vesiympäristöihin – Tieteen tuki Loviisan kalastajille. Gerd Söderholm 28.4.2008
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/AtomivoimaloidenYmparistovaikutuksetVesiymparistoihin_TieteenTuki_2008.pdf

European Parliament resolution on (depleted) uranium weapons and their effect on human health and the environment – towards a global ban on the use of such weapons 19.5.2008
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/2017-01/EuropeanParliamentResolution19052008.pdf

Kannanotto koskien Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta  19.12.2008
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/FennovoimanYVA-selostus.pdf


Vuosi 2007

Arevan Cogeman Sotilaallinen rooli. Kirj. Gerd Söderholm 25.1.2007
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/ArevanCogemanSotilaallinenRooli20070130.pdf

Arevas (Cogemas) militära anknytning Av Gerd Söderholm 25.1.2007
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/ArevasCogemasMilitaraAnknytning20070130.pdf


Vuosi 2006

Limousinin maakunnan suljettujen uraanikaivosten hoito, Ranska Antoine Gatet’n Suomen-vierailu 24.-30.4.2006
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/antoineGatetVierailu.pdf

Esitelmä ”Uraani vai oikeus elämään” seminaarissa Eduskunnan auditoriossa Antoine Gatet 26.4.2006
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/limousiininAlueenUraaniesiintymat.pdf


Vuosi 2005

Arbete i joniserande strålning Av Gerd Söderholm 25.1.2005
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/ArbeteIJoniserandeStralning.pdf

Atomivoimalat myrkyttävät Itämeren / Atomkraftverken, gifthärdar i Östersjön. Kirj. Gerd Söderholm  11.3.2005
http://naisetrauhanpuolesta.org/pdft/atomivoimalatMyrkyttavatItameren.pdf

Jaa tämä: