Alla militära utsläpp är farliga

17.1.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/alla-militara-utslapp-ar-farliga/

Lea Launokari

Alla militära utsläpp är farliga

För de 7–10 miljarder euro som Finland har planerat att använda för att köpa nya jaktplan kunde mycket göras för att förhindra klimatförändringens framfart.

”Hur fredsälskande än en stat är kan alla drömmar falla ihop som ett korthus om en till tänderna rustad granne beslutar sig för att intervenera med vapenmakt” skriver Ronny Rönnqvist (HBL 3.1).

Här avser han vår östra granne Ryssland och hänvisar till J. V. Snellman som skrev att ett vapenlöst folk är värdelöst. I de skrivelser som den ”fredsälskande trojkan” (såsom Rönnqvist uttrycker det) har fått spaltutrymme för i HBL talar vi inte om ett vapenlöst Finland, vi talar om ett alliansfritt Finland och tar avstånd från en ytterligare militarisering av vårt samhälle. I likhet med Snellman önskade även presidenterna J. K. Paasikivi och Urho Kekkonen garantera Finlands självständighet och oavhängighet genom att eftersträva förtroendefulla relationer med Sovjetunionen.

Paasikivi konstaterar i sina dagböcker att Finland bör undvika antirysk och ryskfientlig politik och Kekkonen byggde upp Finlands neutralitetspolitik.

Enligt Sipris senaste årsbok (2018), som ger en överblick över de globala militärutgifterna, använder Finland 517 euro per invånare till militära utgifter vilket är mera än Kinas, Japans eller Tysklands motsvarande belopp. Denna summa torde väl räcka till landets försvar. För att undvika risken för att angripas av en ”till tänderna rustad granne” bör Finland aktivt arbeta för att hitta lösningar till de nuvarande konfrontationerna och inte enbart förbereda konflikter med militära medel.

Finland har tillsvidare lyckats upprätthålla goda förbindelser med både öst och väst. Genom fördjupat samarbete med Nato och genom att stöda EU:s planer på ett gemensamt försvar växer sannolikheten att vi blir indragna i konflikter och krig som inte har med Finlands självständighet att göra, men som kan få förödande följder för vårt land

Beträffande miljöförstörelse orsakad av militären skriver Rönnqvist: ”Men tror hon (Lea Launokari) då att det ryska krigsmaskineriet kan tänka går på luft och vatten allena?”

Finska krigsmakten deltar inte i krigsövningar i Ryssland, men däremot i Natoövningar. Under hösten deltog B-52-bombplan i en av Natos största militärövningar sedan slutet av kalla kriget (Trident Juncture). Natojaktplan använde även Rovaniemi flygfält i krigsövningarna. Därför är det rimligt att nämna det här planet. Självklart är dock att alla militära utsläpp är lika farliga och förkastliga varifrån de än kommer särskilt i en situation då klimatförändringen pågår i full fart. För de 7–10 miljarder euro som Finland har planerat att använda för att köpa nya jaktplan, plus de 2,4 miljarder euro som blir den årliga underhållskostnaden, kunde mycket göras för att förhindra klimatförändringens framfart.

Att Rönnqvist antyder att det som skrivits i insändaren härstammar från en rysk trollfabrik är både simpelt och förnedrande och ett klassiskt exempel på hur falska hotbilder målas upp.

Den 4 april 2019 infaller 51-årsdagen av mordet på Martin Luther King. Detta är även det datum som de militära ledarna i Nato har valt för att fira Natos 70-årsjubileum genom att hålla sitt årliga toppmöte i Washington. Ett groteskt ”sammanträffande”. I Washington kommer även fredsrörelsen att finnas på plats.

För våra barn, barnbarns och kommande generationers skull får man hoppas att världens ledare både i öst och i väst skall ta sitt förnuft till fånga innan det är för sent och lyssna till majoriteten av världens folk som vill ha hållbar utveckling, hållbar fred och säkerhet och internationell nedrustning.

Lea Launokari Kvinnor för fred, Kyrkslätt

Jaa tämä: