Världen behöver en stark fredskultur

1.2.2019 Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/varlden-behover-en-stark-fredskultur/

Lea Launokari

Världen behöver en stark fredskultur

Dagens massanfall och frontkrig inte längre ekonomiskt lönsamma och dagens krig har i allt större utsträckning flyttats till nätet.

Ronny Rönnqvist skriver (HBL 23.1) att ”Ingen sunt tänkande människa, allra minst yrkesmilitärer, önskar sig krig”. Men varför är det nästan alltid uteslutande män som fattar beslut om krig och beväpnade konflikter? Statistik i USA, Europa och Australien visar att män ansvarar för 80-90 procent av allt våld.

Enligt en rapport från Unescos expertkonferens i Oslo är militära institutioner det värsta hindret för människans personliga tillväxt och eliminering av våld. Många experter har visat hur militärträning tvingar män att bjuda till att underkasta sig och rangordna varandra. Den lär och tvingar männen att svälja sin ilska beträffande all den pennalism, sexuell och annan förödmjukelse som andra män riktar mot dem. På det här sättet blir ”en man en varg för en man”.

Ingen av de nationer som inte har egen armé eller militär har visat något svaghetstecken och har inte heller blivit föremål för någon militär aktion, såsom Rönnqvist antar. Dessutom är dagens massanfall och frontkrig inte längre ekonomiskt lönsamma och dagens krig har i allt större utsträckning flyttats till nätet. Soldaterna sitter med en joystick och trycker på knappar och så är attacken förbi. Det är robotkrig som gäller i dag, inte de finska jaktplanen.

”För mig stämmer fortfarande att trygghet och säkerhet bäst skapas genom tillit och delaktighet i vårt samhälle, inte genom hot och kontroll” skriver riksdagsledamot Eva Biaudet i Ny Tid 1/2019. Det är lätt att instämma med henne. Låt oss bygga en fredskultur där inga vapen behövs.

Lea Launokari Kvinnor för fred, Kyrkslätt

Jaa tämä: