Aseiden riisunta auttaa ympäristöä ja ihmisiä

25.2.2019 Kaleva
Riitta Wahlström ja Lea Launokari

Asevarusteluun ja sotilastoimintaan käytetään käsittämättömän paljon varoja. Tutkijoiden (SIPRI) mukaan vuonna 2017 militarismiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1739 miljardia US dollaria. Entä jos tämä summa käytettäisiin ilmastonmuutoksen ja köyhyysongelmien ratkaisemiseen?

Sotilastoiminta rauhan ja sodan aikana tuhoaa maata, ilmakehää ja luonnonvaroja. Kirjassaan Green Zone, Environmental Costs of Militarism Barry Sanders toteaa, että erilaisista ympäristöongelmista arviolta10-30 % johtuu sotilastoiminnasta. Sotaharjoitukset ovat suuria ympäristötuhoajia. Kun yksi moderni hävittäjäkone on tunnin – siis vain tunnin– ilmassa, se kuluttaa noin 6000 litraa polttoaineitta ja pitkän matkan pommikone jopa 12500 litraa tunnissa.
FT Antero Honkasalo toteaa Tekniikka elämää palvelemaan ry:n julkaisemassa kirjassa: Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodatseuraavasti: ”Armeijat tuottavat vaarallista jätettä käytöstä poistettujen aseiden ammusten ja saastuneiden maa-alueiden muodossa.” Joukkotuhoaseiden ympäristövaikutukset ovat vakavia. Pelkästään fossiilisten polttoaineiden käyttö sotilastoiminnassa aiheuttaa huomattavasti saasteita,puhumattakaan ydinaseista ja kemiallisista aseista. Pahinta köyhien maiden kannalta on se, että asekauppiaat myyvät aseita luonnonvaroja vastaan. Aseelliset konfliktit ja sodat jatkuvat köyhissä maissa niin kauan kuin asekauppiaat myyvät siellä aseita.

Sotilastoiminnan ympäristövaikutukset on vaiettu asia. Maailman ilmastokokoukset eivät ole maininneet sanallakaan militarismin vaikutuksia ympäristöön. Kansainvälisen ilmastopaneelin(IPCC) raportti toteaa, että ilmastonmuutos on suurin turvallisuusuhka ja ihmiskunnan tulisi toimia kestävämmin. Asialla on kiire, ei ole enää aikaa odottaa.

Ihmiskunnalla on kiire toteuttaa laajamittaista aseidenriisuntaa sekä ydinaseiden ja kemiallisten aseiden täyskieltoa. Asetehtaiden muuttaminen ekotekniikkatehtaiksi on tehtävä viipymättä. Asekauppaglobaalisti tulee tehdä laittomaksi.

Ympäristönsuojelu on todellinen maanpuolustusta. Asevarusteluun ja militarismiin käytetyt varat tulisi suunnata ekotekniikan ja ympäristösuojelutoimien kehittämiseen ja käytäntöön ottamiseen.

Riitta Wahlström, Tekniikka elämää palvelemaan ry
Lea Launokari, Naiset Rauhan Puolesta -liike

Jaa tämä: