BRETT STÖD FÖR TOPPKONFERENS 2025

7.6.2021 Hufvudstadsbladet
Undertecknat av organisationer från Finland, Danmark, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland.

https://www.hbl.fi/artikel/brett-stod-for-ny-toppkonferens-2025/

Brett stöd för ny toppkonferens 2025

Med anledning av president Sauli Niinistös förslag om en ny toppkonferens i ESK-anda (Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen) då OSSE firar 50-årsjubileum 2025 har över 130 organisationer i Norden och Östersjöområdet undertecknat ett brev till stöd för förslaget. Cirka hälften är ansedda tyska fredsorganisationer. Niinistös förslag har även fått statsminister Sanna Marins stöd.

Viktigt är att beakta att Sverige övertog OSSE-ordförandeskapet i januari 2021. Utrikesminister Ann Linde konstaterade då att Sverige under året vill arbeta för att stärka organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen. ”För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. … Hot mot internationell fred och säkerhet och det lidande som konflikter innebär är oacceptabelt. Därför måste vi fortsätta att hålla arbetet för en lösning på konflikterna i vår region högst på vår dagordning.”

I denna anda förutsätter organisationerna att även Sverige ger sitt fulla stöd åt förslaget om en ny OSSE toppkonferens.

I stödbrevet betonas att Finland och Sverige traditionellt har agerat som initiativtagare för fred och nedrustning.

Finlands tidigare president Urho Kekkonen gjorde två gånger (1963, 1978) ett förslag om en kärnvapenfri zon i Norden. Sveriges tidigare statsminister Olof Palme framförde 1974 kravet på ett kärnvapenfritt Europa. Det var ett livsbejakande krav vilket ledde till arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. I Nordiska rådet har det framförts dylika krav. Dessvärre inrättades ingen kärnvapenfri zon i Norden eller Östersjöområdet. I dag har båda länderna ett allt tätare samarbete med Nato och USA vilket ökar spänningen i vårt närområde.

Kärnvapen utgör en central komponent i Natos avskräckningspolitik och försvar. USA har kärnvapen stationerade i Europa. Både USA och Ryssland moderniserar sina kärnvapenarsenaler.

Amerikanska Lockheed Martin har fått i uppdrag att tillverka ett hypersoniskt vapensystem som avfyras från marken och har en räckvidd på 500-5 500 km. Dylika missiler, som kan nå Moskva, skall sannolikt stationeras i Polen eller Rumänien.

Även Ryssland bygger hypersoniska mellandistansmissiler, men de avfyras från ryskt territorium och kan inte nå Washington.

Dylika missiler förbjöds enligt fördraget om att avskaffa mellan- och kortdistans kärnvapenmissiler (INF) som presidenterna Michail Gorbatjov och Ronald Reagan undertecknade 1987. Men nu ökar riskerna åter avsevärt för ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland vilket eventuellt skulle utspelas i Europa. I ett kärnvapenkrig är dock alla förlorare oberoende av var det utspelas.

Organisationernas stödbrev har skickats ut till alla presidenter, ministrar och parlamentariker i Norden och Östersjöländerna, OSSE-sekretariatet, USA:s president, vicepresident och utrikesminister samt EU-kommissionens ordförande.

Organisationernas budskap är synnerligen aktuellt nu inför toppmötet mellan presidenterna Joe Biden och Vladimir Putin i Schweiz den 16 juni. Endast dialog och förhandlingar kan leda till säkerhet och fred – inte megamilitärövningar, falska hotbilder och upprustning.

Ulla Klötzer, Kvinnor mot atomkraft, Finland, Britt Schumann, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF-WILPF), Norge, Vladimir Kuznecov, Association of Veterans of Ignalina Nuclear Power Plant, Litauen, Hasse Schneidermann, Forbyd atomvåben (ICAN i Danmark), Danmark, Angelika Wilmen, IPPNW (Läkare mot kärnvapen), Tyskland, Jens-Peter Steffen, Kooperation für den Frieden (paraplyorganisation för över 50 fredsorganisationer/initiativ), Tyskland, Susanne Gerstenberg, Kvinnor för fred, Sverige, Jānis Matulis, Latvian Green Movement (LaGM), Lettland, Marina Janssen, NGO Centre for Applied Ecology, Estland, Pasquale Policastro, PhD. Hab. PhD. h.c. Professor, Szczecin University, Polen, Oleg Bodrov, Public Council of the South Shore of the Gulf of Finland, interregional public movement of Leningrad region and S:t Petersburg, Ryssland

Jaa tämä: