Dags att anmäla Fortum och Vattenfall – även i Finland

Dags att anmäla Fortum och Vattenfall – även i Finland

19.8.2020, Hufvudstadsbladet
Jan Strömdahl

https://www.hbl.fi/artikel/dags-att-anmala-fortum-och-vattenfall-aven-i-finland/

Elektricitet producerad med kärnkraft är inte koldioxidfri om man beaktar produktionens hela livscykel. Ändå används argumentet.

För drygt 10 år sedan varnades Eon i Sverige av Konsumentverket för användningen av det missvisande begreppet ”koldioxidfri” kärnkraft. Eon hävdade att det var rätt att använda det begreppet eftersom själva elproduktionen var koldioxidfri men Konsumentverket slog fast att ur ett livscykelperspektiv är det betydande koldioxidutsläpp från kärnkraftsel. Det handlar om gruvdrift, byggande, transporter, rivning och inte minst avfallshantering.

Eon föll till föga och lämpade över all skitig elproduktion i ett särskilt bolag, Uniper, som har en fot inne i samtliga svenska kärnkraftverk. Den rena, lönsamma och förnybara elproduktionen ligger kvar hos Eon som nu kan skryta med att man bara säljer förnybar el med låga koldioxidavtryck.

I stället har de riktiga bjässarna i Sverige, Fortum och Vattenfall, tagit över Eons roll som konsumentbedragare. Skillnaden är att man nu använder begreppet ”fossilfri” i stället för ”koldioxidfri”, inspirerade av den politiska debatten. Men det handlar bara om att luras. Fortum förklarar själva att ”100 % fossilfritt” är el som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären, det vill säga detsamma som ”totalt koldioxidfritt”.

I Finland deklarerar Fortum på sin hemsida: ”Överallt i Finland ständigt CO2-fri energi av Finlands mest betrodda elbolag” och ”Med avtalet får ditt företag el helt utan koldioxidutsläpp”. Det avser alltså en elproduktion som domineras av kärnkraft.

Finska Vattenfall håller fast vid den svenska terminologin och påstår på sin hemsida: ”Vattenfall säljer el i hela Finland. All el som vi säljer till hushållen är fossilfri. Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som har elektrifierat industri och hem och förändrat liv genom olika innovationer i mer än hundra år”. Skryta får man men inte ljuga!

Vattenfall erbjuder i första hand en mix av kärnkraft och vattenkraft. Privatkunden kan välja mellan mix, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft. Allt påstås vara fossilfritt. Och Vattenfall i Sverige förklarar att ”sett ur ett livscykelperspektiv är det i dag kärnkraft som har det lägsta koldioxidavtrycket”. Det är bara det att påståendet bygger på en rapport som Vattenfall själva har gjort och som inte blivit vetenskapligt erkänd. Vattenfalls utsläppsrapport är inte trovärdig. Den uteslöts därför när Stanforduniversitetet 2009 gjorde en sammanställning av koldioxidutsläppen från olika energiproduktionsformer. Enligt den släpper vind ut 5, sol 20 och kärnkraft 125 g/kWh. Då har hänsyn tagits även till hur snabbt en produktion kan komma i gång efter beslut.

En del politiker och tekniker, både i Finland och i Sverige, har på senare tid gått ut i en offensiv för mer kärnkraft, särskilt för den fjärde generationens små kraftverk. Det har i decennier varit en dröm för tekniska fysiker som håller på att tappa sin status i takt med att kärnkraften avvecklas. Men kärnkraftsledande Frankrike stoppade sina försök att utveckla fjärde generationen redan för ett år sedan. Försöken framstår i bästa fall som placebo och i sämsta fall som falska klimatåtgärder. Det är dock inte förbjudet för politiker att lura medborgare.

Däremot är det förbjudet för företag att i sin marknadsföring lura konsumenterna. Det är vad Fortum och Vattenfall gör både i Finland och i Sverige. I Sverige är nu Fortum och Vattenfall anmälda till Konsumentverket. I Finland är det läge att på samma sätt anmäla företagen till Konsumentombudsmannen som har att övervaka att all marknadsföring följer konsumentskyddslagen. KO ska bevaka till exempel att faktapåståenden inte är vilseledande i ett livscykelperspektiv.

Jan Strömdahl, Ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Sverige

Jaa tämä: