EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

EHDOTUS RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI

8.3.2021 Naiset rauhan puolesta

Ehdotusta tukevat: Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/Fredspostens utgivarförening

Jaa tämä: