SUOMEEN TULEE PERUSTAA RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖ

SUOMEEN TULEE PERUSTAA RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖ

8.3.2021 Tiedote

Kansanvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 Naiset Rauhan Puolesta -liike luovuttaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja kansanedustajille ehdotuksen, jossa Suomen tulee perustaa Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriö.

Ehdotusta tukevat Taiteilijat rauhan puolesta (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors ja Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/Fredspostens utgivarförening.

Naiset Rauhan Puolesta ehdotukseen liittyy 14 sivua perusteluja sekä taustamateriaalia, joista käy ilmi, että tällaisen ministeriön perustamisella on vankka kannatus paitsi YK:n taholta myös monelta arvovaltaisilta tahoilta, jotka ovat huolestuneita maailman nykyisestä tilasta ja sen tulevaisuudesta.

Maailman maat ja kansat ovat tänä päivänä kohtaamassa valtavia uhkia, jotka ovat erilaisia ja kansainvälisiä; ilmastonmuutos, joukkomuutto, kyberuhat, terrorismi, ääriliikkeet. Alueellinen ja kattava kansainvälinen yhteistyö on maailmanlaajuinen kohtalonkysymys.

Rauhan käsite on laajennettava käsittämään paitsi rauhaa kansojen välillä myös tasavertaista kehitystä sekä rauhaa luonnon kanssa ja sen ehdoilla.

Hyvin muotoiltujen julistusten hyväksyminen ilman arvostettua instituutiota, joka voi suunnitella ja toteuttaa kattavasti konkreettisia toimenpiteitä eri kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla, johtaa kuitenkin tehottomiin ponnisteluihin ja tyhjiin sanoihin. Hyvin jäsennelty Rauhan ja Kestävän Kehityksen Ministeriö, jolla on kattava rauhan ja kestävän kehityksen osaamisalue, joka voi käydä arvovaltaista vuoropuhelua kansallisesti ja kansainvälisesti, on tarpeen sen varmistamiseksi, että jokainen valtio täyttää sitoumuksensa rauhan ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaikille.

Myös muissa Pohjoismaissa käydään näistä asioista vilkasta keskustelua kansalaisjärjestöjen piirissä. Suunnittelussa on yhteisiä aloitteita ja tiiviimpää yhteistyötä, mikä toivottavasti saa myönteisen vastaanoton myös poliittisilta päättäjiltä.

Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen ehdotus lähetetään myös noin 60 kansalaisjärjestöille sekä puolueiden nais- ja nuorisojärjestöille.

Materiaali on liitteenä pdf -muodossa ja luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Naiset Rauhan Puolesta nettisivuilta https://www.naisetrauhanpuolesta.org/


Kansainvälisenä naistenpäivänä 8 maaliskuuta 2021
Naiset Rauhan Puolesta

Yhteyshenkilöt:
Lea Launokari, naisetrauhanpuolesta(at)riseup.net
Ulla Klötzer, ullaklotzer (at) yahoo.com

Jaa tämä: